HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 301|回复: 4

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT 9.38G

[复制链接]
发表于 2018-4-13 12:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

( A8 n( U, |+ C0 K, a" l* r
, T* V- p& r7 a◎译 名 惊魂记中计(台)/ o4 N, F! h2 N; \, v
◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/521 ]+ t) g$ j/ r7 p' @7 ~
◎年 代 20162 Z6 h$ N4 [8 {- H8 c
◎产 地 美国
, u7 S( q/ W6 Z3 O7 C6 T◎类 别 纪录片3 ?6 ^+ [' e1 W5 w
◎语 言 英语7 `, H; D. n- v
◎上映日期 2016(美国)
) d9 L: T6 K# E; T: w◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users
! E, ]6 L3 B7 o  X5 [+ F◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/
/ T/ w+ m/ l' s9 a3 j5 J. ^◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users
- S" Q8 ~$ \8 p. D) {◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/5 v% R1 c3 X  y
◎片 长 91分钟5 A, {; R7 K" ^- B% o, g: i
◎导 演 Alexandre O. Philippe% n/ m: c. t( [5 O5 N/ v
◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis" y  u( ]$ s6 c  F' i) Y
   伊利亚·伍德 Elijah Wood
5 o0 h' y1 K/ A) Z   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman( ^" r" r! j/ h4 s5 D6 y
   雷·沃纳尔 Leigh Whannell
" f( f( F, w  _   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich6 z) w4 `  V, Z$ `
   尼尔·马歇尔 Neil Marshall7 `0 c! @3 M! I# t: Y/ f
   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis
) Y* e. e/ c2 c8 B   理查德·斯坦利 Richard Stanley1 D4 f0 \, E& t" {6 ~. F) ?" Z
   奥兹·珀金斯 Oz Perkins
/ `6 k  i' l: k  s5 v( f   沃尔特·默奇 Walter Murch# Z. R* w3 l7 j! A- j/ G" j  ~
   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama( G: [/ T( g( X. U, P+ s
   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin# F" Q; T: u3 Z* X) \2 [- R8 `
   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller
; |' Y. u  F2 c, J   Mali Elfman9 r: ?7 a/ l4 k1 d5 _3 F% y! W: x6 r
   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski
: O* n6 u. ]! z, G- k) r   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro) i: c7 p& j' ]2 }: A2 z
   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock
! w# ~5 ?+ Z; ^* M5 k' N8 I   珍妮特·利 Janet Leigh
, Y! h$ B6 [# |   伊莱·罗斯 Eli Roth
- T- j. P. q/ d$ g4 ?5 e0 t) d( X- ~2 g/ b+ W
◎简 介4 a: ~4 n8 z0 U% H9 k& Z" Y( D! t
9 N1 \+ T' v/ t6 H7 r! k( e
 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。4 R+ U3 f; O( u6 G* b/ N
 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。" W2 v8 [4 S3 e2 F# o
 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video
  " z3 |1 `) p; d9 c; V; q
 2. ID                                       : 16 x! ^$ I4 a* }7 L
 3. Format                                   : AVC
  , N$ G9 w! D+ `" ?5 x/ W4 O
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec7 H' X$ J  |% }0 {. `
 5. Format profile                           : [email protected]
  2 B4 G. J$ c: s; u1 @* E' x
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames- e+ i: M* o' h+ q
 7. Format settings, CABAC                   : Yes
  , W. F: X& l3 G! e* K4 }
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames8 q2 O4 F9 N0 C6 Q* o9 A
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC4 b; _- v& l: M" `- j) e# C3 N
 10. Duration                                 : 1 h 31 min; q+ M3 M7 i' r/ n
 11. Bit rate                                 : 11.5 Mb/s9 i2 N9 Q' c* w- W
 12. Width                                    : 1 920 pixels' Z0 Z  G4 I  o% P
 13. Height                                   : 1 040 pixels
  7 \& G0 F# A+ u; L# y
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1
  + i: O# u, X+ r9 a
 15. Frame rate mode                          : Constant& R: ?# R; u; a. B& s
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
  % t4 F+ ]# ]8 W/ w
 17. Color space                              : YUV, Y4 Y4 x$ }6 S: _& q4 A1 e
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  ! I) _) W# h, M7 f" y( [
 19. Bit depth                                : 8 bits; S! D. L& M! {
 20. Scan type                                : Progressive1 P& D# f$ T# ~
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2403 a) j& |0 V2 v0 n
 22. Stream size                              : 7.19 GiB (77%)
  " o" g- m+ J  b- e0 g9 x' s/ j- f
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  9 n% O" f% j9 X% T- b6 o" g' f
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8  l! A+ L" e8 ^4 E: E8 }0 s  B
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ! Q7 n& L. k/ f! f9 u. h! ]2 a
 26. Language                                 : English* b) Y: L& w; v) `; _/ y, B
 27. Default                                  : Yes* r$ p0 B* p# \5 p9 B
 28. Forced                                   : No9 g" S" ~! `$ R. y7 B
 29. , x+ Y; u  W5 g
 30. Audio% f4 W; a+ O( Y" n: E2 y
 31. ID                                       : 2
  8 r" X  ]8 B. M3 t( |+ ~, |
 32. Format                                   : DTS
  4 u8 y5 c2 q" P0 N- V
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems/ s+ n9 o; D( q+ |
 34. Format profile                           : MA / Core1 ?1 s' Y2 a# z' U; @' M
 35. Codec ID                                 : A_DTS
  2 t  {& ]. p' f: I, q& q" i
 36. Duration                                 : 1 h 31 min) t0 N+ S: D9 a. \) a0 f, h8 h
 37. Bit rate mode                            : Variable / Constant
  4 \0 D- L0 P7 B  e5 u9 E
 38. Bit rate                                 : 3 332 kb/s / 1 509 kb/s/ c% D. g. ^$ B8 A/ |# J2 R' c1 F
 39. Channel(s)                               : 6 channels2 @' z! X, ]2 _8 \; F
 40. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
    U* y' i! u6 G+ s
 41. Sampling rate                            : 48.0 kHz" s' l2 G0 ~- o0 q5 a6 {7 k
 42. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- X; Z# M' ^" R) p" f6 P
 43. Bit depth                                : 24 bits: [9 E- }% `' t
 44. Compression mode                         : Lossless / Lossy
  8 i, U- L8 X$ U; i. t2 [2 J! I  C4 J
 45. Stream size                              : 2.14 GiB (23%)
  # }4 \/ M1 ?# y- J& [  ]& \0 p! V
 46. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  8 u7 `. m. `( W* y
 47. Language                                 : English- z/ e  F" b5 x! L
 48. Default                                  : Yes6 x( |4 D; r# U; u
 49. Forced                                   : No
  + q$ \/ x* W  {8 L0 n

 50. - ?. t# l7 A$ F8 j: h% F
 51. Text #1
  # O' ]! f# v) o3 S$ y. @
 52. ID                                       : 3
  ! ~, h# U/ U# o4 s
 53. Format                                   : UTF-83 U$ g, t/ }# s2 x
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8- p% h4 _; a- {( s7 B3 |+ I
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; J, K3 T1 i4 d6 X# W' a
 56. Duration                                 : 1 h 25 min9 P: b8 F' u) K7 F  V5 @, d0 S
 57. Bit rate                                 : 116 b/s
  " S# Z" G+ J. u" O
 58. Count of elements                        : 1798
  6 S% {' r$ u+ W. T
 59. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)
  . P. }+ i" c  b: h9 d* }4 Z2 D
 60. Title                                    : English-SRT3 v3 x& u0 w0 C( j; W) Q. ~
 61. Language                                 : English
  " K6 D8 x8 J" S0 _
 62. Default                                  : Yes
  # j% J4 y5 G3 h( f( P7 a( b& N
 63. Forced                                   : No* T8 p7 r7 d) V5 I5 F

 64. & o+ A# m( ^1 G, z; J
 65. Text #2
  $ |! s% F; {, z, @
 66. ID                                       : 4
  , N( }1 ^+ d  @" @9 ?% P5 o0 B0 h
 67. Format                                   : PGS8 C1 }) W/ m+ {7 N  o# A3 b3 p
 68. Muxing mode                              : zlib
  : G- W8 x; Z5 K  E5 p
 69. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  & a1 T  Y9 d* U4 }
 70. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  1 B3 U: o: j6 ^4 h: p, H/ `
 71. Duration                                 : 1 h 31 min
  & a, y8 D9 d' R, r1 v9 L3 X
 72. Bit rate                                 : 60.0 kb/s
  ! r# B" W; ]( e. ~# H3 X, |, ?) A  T
 73. Count of elements                        : 3089
  2 Q6 e; [) ?- h) @
 74. Stream size                              : 39.2 MiB (0%)$ h7 X4 a; I* W" U/ o6 q
 75. Title                                    : English-PGS
  # k: y- \% ^( b% T* w! f- X( e& Y
 76. Language                                 : English% A1 o3 [2 `2 H; d+ Q7 x9 B% p) ?
 77. Default                                  : No1 w& l% {2 h) k4 }& L) r
 78. Forced                                   : No
  / O+ M0 }9 Q& U, {, s

 79. + P; z0 e: W7 \3 i9 p; u; j
 80. Text #35 s4 m8 c3 d, S8 u3 f4 k
 81. ID                                       : 5( O8 W8 l* }; H$ |) A
 82. Format                                   : PGS
  4 l0 ?: b5 Y! U0 P* U$ s* l7 |( }
 83. Muxing mode                              : zlib6 V9 u, b! z- x( }4 c8 M! `, Y" w
 84. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ! |) s6 p& m! c6 a2 D
 85. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ T" R% _; |. x9 T7 s5 Y9 ^
 86. Duration                                 : 1 h 25 min
  $ e' a" `; F& i: z8 _1 K
 87. Bit rate                                 : 65.3 kb/s
  " w9 C% t2 N" l- Q% }
 88. Count of elements                        : 1947
  " L: N5 r6 X6 o7 S" m. a
 89. Stream size                              : 39.8 MiB (0%)
  7 l1 w6 C, X( c6 P1 C
 90. Title                                    : Spanish-PGS) D! F- x8 n1 B; X! `) `
 91. Language                                 : Spanish! I4 o4 L  Y, N) ?  U  g0 j
 92. Default                                  : No- {" H, W, q* V) b$ g
 93. Forced                                   : No% a- O7 u! M5 D+ p4 e% g0 g' U% `# {
 94. 1 K! h, \: g% q' F* t& y
 95. Menu
    e; Y; J- i+ \; q4 k3 M
 96. 00:00:00.000                             : en:Chapter 01$ V  Z% G" ]. F* n
 97. 00:06:33.810                             : en:Chapter 02) _: y) L5 C" h9 e
 98. 00:13:59.004                             : en:Chapter 03
  6 d: ?  s- r! J3 N
 99. 00:20:07.623                             : en:Chapter 04
  6 Q8 ]3 `# H7 _
 100. 00:26:22.956                             : en:Chapter 05
  + _9 G6 [& l/ F6 D- K
 101. 00:32:09.427                             : en:Chapter 06
  ! m2 M+ c( _  D2 r( P8 q
 102. 00:42:23.832                             : en:Chapter 078 b3 G  t1 Q9 _* @0 X  n0 q
 103. 00:51:19.034                             : en:Chapter 08
  3 f* b: b! q' s# @* V7 W) g' p7 f( K  R# J
 104. 00:58:06.566                             : en:Chapter 09! z; f" ?; [* z6 {  T& x0 n
 105. 01:05:54.909                             : en:Chapter 10$ F. A3 g3 Z5 O" n+ ^1 n
 106. 01:13:46.422                             : en:Chapter 11$ K0 v  s0 m! s" [. y  t
 107. 01:20:34.704                             : en:Chapter 12$ W! M' `9 d2 @$ L3 j
 108. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码

1 v4 e; X2 O/ W$ f$ X
5 q# v4 Q. L0 q. R8 }
* b: {6 S2 e: N4 d. D# r2 L  |" y3 Y  D

8 D3 Z4 c/ j+ A1 W% i+ X) Z$ ^3 _, a' x$ r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-4-13 15:22:36 | 显示全部楼层
好可怕的恐怖片
头像被屏蔽
发表于 2018-4-13 16:37:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-13 19:40:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-4-19 18:23:00 | 显示全部楼层
每天都來HD一条街淪坛看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-2-22 04:15

快速回复 返回顶部 返回列表