HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 26|回复: 4

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT 9.38G

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

0 ^& l: n; E1 b* c+ A2 _7 G* k7 i1 J0 d- |3 t
◎译 名 惊魂记中计(台)
( w: e, w) O( y8 Y5 c3 \" X◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/52
  i+ i  l% H. y4 o1 ]◎年 代 2016
7 H/ O3 C4 Q; \  E8 g/ p◎产 地 美国
6 O# }3 ?. |: |+ u% T◎类 别 纪录片
9 j# |0 J6 M: b- n0 ]% v2 z◎语 言 英语; v# I" Q; V7 H* T% p
◎上映日期 2016(美国)
9 j  ~2 m" W6 R  h' o◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users' m+ G7 b5 F9 Q8 Z
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/5 G( k2 A. ]3 F) L, ?( X
◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users
( f. G+ B. Q  ^: l+ g& H◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/, {, p6 o0 ?9 l5 S+ s
◎片 长 91分钟
! v# t3 o, ^& O+ d! a- i, k. @◎导 演 Alexandre O. Philippe/ [. L* d. q# Y! G) X
◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis4 D' R5 Y% ^6 p0 g) i) S- ^$ m
   伊利亚·伍德 Elijah Wood
6 r9 C: z, N1 J% s   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman, u& G0 H3 A. v, R/ l5 a
   雷·沃纳尔 Leigh Whannell3 s  _( E/ h, j7 v
   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich7 R" f  P" i0 m  s
   尼尔·马歇尔 Neil Marshall
1 f; ?0 _. s; C) s( @. [7 M   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis
2 T) }* i! Y0 v- d& u   理查德·斯坦利 Richard Stanley! l9 _6 t0 u6 l8 t4 S
   奥兹·珀金斯 Oz Perkins( f- h; Y9 A& b, l% K( O" n5 N0 v: ?
   沃尔特·默奇 Walter Murch; V& [: [9 ]; Q: J
   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama' f# L2 K9 R- k: ]5 y! @
   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin
8 M$ a, K8 O0 {, o   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller
% Q- S% \5 |+ s4 J   Mali Elfman6 N$ g% n( t. t8 N* D/ t! p
   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski
5 o8 I  V* A2 G4 Q9 e. y   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro; X5 p5 V- G- I5 [# C0 a% c
   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock- D, w! Z) B- s
   珍妮特·利 Janet Leigh
; b  D; }- N9 Z4 K   伊莱·罗斯 Eli Roth7 ^7 L7 U) ^' T4 o* o; v: z" D, C
  S1 @" S# e% Y6 u+ r
◎简 介5 k% e# s9 A4 l  P
" U; d; ^8 V' G- ^' \
 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。5 b$ V9 q: r* W9 |  _' A; S" J& ^- H
 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。
8 m/ F5 Z% v. g 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video; E: b0 P5 \. V; C( q3 e8 I
 2. ID                                       : 1
  / Q$ f& q0 |, e0 ~& c" u& O
 3. Format                                   : AVC
  / ?4 L' K$ }' }9 L3 ?! I
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  ' ~# \9 m. h7 I) [
 5. Format profile                           : [email protected]! C6 e# k3 C# {  {2 p# l4 j! Z/ M
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  8 T6 e" u2 p8 K! w' y. K* o
 7. Format settings, CABAC                   : Yes& Y5 v9 [7 n5 _: D% Y
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames" ?4 E# V9 j- d0 F
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC4 B: c4 f: C% O2 A
 10. Duration                                 : 1 h 31 min
  ' C9 }# ?9 x( Q( \
 11. Bit rate                                 : 11.5 Mb/s2 Y# V+ K) Y, I0 K3 U" z% y3 p8 {+ c5 v
 12. Width                                    : 1 920 pixels) f0 o6 S) @4 P# a* t* s" G! c
 13. Height                                   : 1 040 pixels
  2 l9 P! z9 a/ w. M3 V; c
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1
  1 d- P& ?4 [8 V# p+ k& p, a
 15. Frame rate mode                          : Constant, g, W/ ?; Q) Z- e9 z9 g
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS( h' Y! e% x0 C3 N
 17. Color space                              : YUV0 f& w  l) C# z0 b3 j! U$ A
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  5 x# Q/ n1 H5 j9 [
 19. Bit depth                                : 8 bits
  % _, n0 V5 e7 i: @/ g3 y, l  v
 20. Scan type                                : Progressive. H: u- K5 P9 {% a
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.240
  * Z+ y3 \" z) ?3 {$ V. V
 22. Stream size                              : 7.19 GiB (77%)
    ?# D0 \- E7 i3 t1 ]: y* u( P
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  / q2 m& R. e3 Z9 ]
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
    [* l; J$ R; C2 Y! O3 |
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.000 ]- G0 J# ^, r) K2 a+ z- p: c
 26. Language                                 : English
  ' }0 S) C% D* C- S  k
 27. Default                                  : Yes( d& A0 K  F/ ^9 c5 v9 V5 k
 28. Forced                                   : No$ C% B8 H0 l, q
 29.   L1 P7 n( t: ~) x/ _& U/ c" v7 r( e
 30. Audio
  0 \% ]+ D; p9 Q' }: U  R
 31. ID                                       : 2
  ; W' m& ~6 V1 u9 E) C7 G) O
 32. Format                                   : DTS: C8 w, G9 t/ [8 v7 ]* }
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  + Y' R% J$ e' x1 d) P- O# Z
 34. Format profile                           : MA / Core- z* g6 h* B: S) ~6 K% Y4 w
 35. Codec ID                                 : A_DTS( l5 t  _8 F( P, K' T2 D) u+ f
 36. Duration                                 : 1 h 31 min
  , F' p9 z- K+ r7 j3 e; S( B. ]* d
 37. Bit rate mode                            : Variable / Constant
    y& Q- I; |6 x9 w2 Q& a+ s
 38. Bit rate                                 : 3 332 kb/s / 1 509 kb/s
  5 ^* {* \. Y' a
 39. Channel(s)                               : 6 channels" b" W0 ~% U6 J+ B' F: S
 40. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE0 A4 S4 ^/ [$ ~1 T" l# U) V
 41. Sampling rate                            : 48.0 kHz3 g# m$ x) K7 U4 ^  o# c1 P
 42. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)4 w! ?1 X# f8 G! H6 s
 43. Bit depth                                : 24 bits3 e; A8 X+ E! Y" I& X2 n" H+ Z* }
 44. Compression mode                         : Lossless / Lossy
  3 n% |+ M2 N" Y+ v  F: z; D
 45. Stream size                              : 2.14 GiB (23%)1 y. \) K% K5 [: r4 c
 46. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  8 ?8 J, _# X$ j! J0 Y
 47. Language                                 : English5 [0 ^9 }4 Y- d
 48. Default                                  : Yes
  ' C% j" m: O- W9 E1 b" }( N9 f' l9 d
 49. Forced                                   : No
  8 Y- v9 J$ E1 l6 k, z
 50. & G: U0 q0 v$ A( d$ \
 51. Text #1
  6 b* j- O$ P$ a4 Q1 u
 52. ID                                       : 3
  ( |5 B! S5 d2 ^: [5 b2 P0 \
 53. Format                                   : UTF-8, X; K! e! ]+ q$ P
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  * z# q* B/ u4 u. B* Z8 R  D! z
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ q: F6 A6 \0 i2 M+ b
 56. Duration                                 : 1 h 25 min+ H  m4 U& H% R) K% n8 s% x
 57. Bit rate                                 : 116 b/s
  $ R3 c( Q6 g2 k' `7 y; @
 58. Count of elements                        : 1798
  . y9 @% M/ o4 o- g+ g, ?& y
 59. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)
  % J) N' J) W5 m
 60. Title                                    : English-SRT
  4 y! w5 g. z) Z2 \
 61. Language                                 : English5 p  i  ?7 O- i% X: E5 Y, X9 T
 62. Default                                  : Yes) G9 E8 z, h* m) K  r; m
 63. Forced                                   : No
  $ G9 S$ R) I% ~9 n+ a
 64. & e7 I9 y! Z9 w5 T- J& ^& C
 65. Text #2/ T0 z5 X* c2 E# Y
 66. ID                                       : 4
  ) L$ A, ^2 _+ b4 W
 67. Format                                   : PGS" F1 f2 @0 k' y. a0 U
 68. Muxing mode                              : zlib
  & d: @7 [3 S& {0 A1 q7 }
 69. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ( a( W0 T. g9 G2 Q9 c4 J; h
 70. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  L8 @- u! k. G( F/ z" w, j0 N
 71. Duration                                 : 1 h 31 min
  $ A& f; Q4 [8 S& K2 ^' P
 72. Bit rate                                 : 60.0 kb/s
  1 h0 j# R  h/ m/ l4 g$ v1 l
 73. Count of elements                        : 3089
  " r8 s- U1 J$ C+ x8 M
 74. Stream size                              : 39.2 MiB (0%), k- m+ o6 B; c  z/ C* s
 75. Title                                    : English-PGS
  7 a4 \! j- _' v8 U
 76. Language                                 : English
  ) `: M* M& a' s) X$ w
 77. Default                                  : No5 D. `) j" a8 S
 78. Forced                                   : No
  & q- F' s( \  A" m* K$ I! V7 I
 79. ' b( g: q; ~7 [4 I9 s5 E3 @
 80. Text #3
  ) E+ C, [+ k3 B7 W' c- Y" T
 81. ID                                       : 5  C" e& V& f0 P3 V5 r( ~9 N
 82. Format                                   : PGS! I9 ^; `: N8 t$ m+ o7 Y
 83. Muxing mode                              : zlib- ?. S, D: ~' D1 P% N8 m
 84. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 \! h1 g* N" y6 j
 85. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 ?- C# m) O. b' ~6 E$ C
 86. Duration                                 : 1 h 25 min( X# [; C: ?1 Y, H
 87. Bit rate                                 : 65.3 kb/s, U; _6 H6 _* A9 ^
 88. Count of elements                        : 1947
    ^: T' k' C1 [+ m" I
 89. Stream size                              : 39.8 MiB (0%)% d# B+ H* h! T% Q9 b9 G& r
 90. Title                                    : Spanish-PGS
  0 v" w: x% r# ~3 O% f% b: s
 91. Language                                 : Spanish
  - w7 `, p0 t) n* x% F
 92. Default                                  : No: H2 H$ [7 b7 C( b1 d/ x8 ~
 93. Forced                                   : No  T# {" g' m' w% z: l* I

 94. % G( x6 E4 @# C0 K! d! n/ }
 95. Menu
  " _& x3 Y# U2 T- `
 96. 00:00:00.000                             : en:Chapter 01, s! E/ ~4 q4 O! M+ P0 n. E
 97. 00:06:33.810                             : en:Chapter 02' P) ]3 N9 b% ~& f
 98. 00:13:59.004                             : en:Chapter 03
  4 R6 F3 G5 R/ z& D; z
 99. 00:20:07.623                             : en:Chapter 042 @# p% F/ ]' d6 Q: F$ v3 P0 G
 100. 00:26:22.956                             : en:Chapter 05
  " G8 o  \5 y: O/ l' \
 101. 00:32:09.427                             : en:Chapter 06
  ) D5 Z. i+ j( d: c8 t
 102. 00:42:23.832                             : en:Chapter 075 k* e9 K0 ]9 z8 ?
 103. 00:51:19.034                             : en:Chapter 087 J; T7 f' T$ w
 104. 00:58:06.566                             : en:Chapter 09
  7 z% V5 W! t' e. o& {
 105. 01:05:54.909                             : en:Chapter 10
  . O& c7 E5 T( J( K; W* }5 H
 106. 01:13:46.422                             : en:Chapter 11& O) Z1 B" s+ D9 s
 107. 01:20:34.704                             : en:Chapter 12
  ; s# ~% f$ O' @9 A' }( ?" P0 N
 108. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码
; j# S  u& d/ _) d/ m- |7 `

, ]+ h+ B; r8 {, j) O' T
5 |6 |3 ^5 ]# k# Y" C( V( l+ V
. {5 A  U" N& d- l1 X- i/ j* l, R! l$ U
2 j' \$ F" ?$ n' E2 z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
好可怕的恐怖片
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
喜欢精彩的恐怖电影
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 昨天 18:23 | 显示全部楼层
每天都來HD一条街淪坛看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

支付宝每天扫码得红包

封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-4-20 10:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表