HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 14|回复: 0

[欧美] 纪录片 78/52:希区柯克的洗澡戏/惊魂记中计 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT 4.42G

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
) f* y* |( F& W8 L6 ~7 \

1 R8 w- b6 }0 v2 X- n$ W◎译 名 惊魂记中计(台)
! v& \3 f- e+ z; l9 {◎片 名 78/52:希区柯克的洗澡戏 78/52
; {% q& D1 k7 L  P+ V; W, a◎年 代 2016
! _! {, X2 `) l# y◎产 地 美国
& _# M* B& w1 z, `: }◎类 别 纪录片
* Q: y; M6 r* g◎语 言 英语' t4 ^/ r) T- {9 y
◎上映日期 2016(美国)
8 O# `6 |" ~- A6 N/ Q, X& v◎IMDb评分  7.4/10 from 1,282 users2 c  i* Y$ H! d' r
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt4372240/) D7 E4 h( H% M9 G
◎豆瓣评分 8.2/10 from 506 users9 A- n! D* z: b" S' K' B
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26696069/
+ f* [  u/ Q  i" ]( ~◎片 长 91分钟5 j4 L  `8 M# F; \8 i% O
◎导 演 Alexandre O. Philippe) z  v. x2 w2 n! ^+ _0 w+ w( O
◎主 演 杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis
9 N4 g/ e3 L9 y1 x7 \   伊利亚·伍德 Elijah Wood
, q3 T' n7 M5 V2 E5 d% J$ l& _) r   丹尼·艾夫曼 Danny Elfman+ ^5 @3 H7 a# C% C
   雷·沃纳尔 Leigh Whannell
( S- s: [% b5 o9 O8 A6 ^5 j   彼得·博格丹诺维奇 Peter Bogdanovich( A2 y, w- O5 |; b& q. t
   尼尔·马歇尔 Neil Marshall
* [6 F- ^8 W. }7 `7 ]   布莱特·伊斯顿·埃利斯 Bret Easton Ellis% Z6 ]" Y% ^1 s% w6 F; G
   理查德·斯坦利 Richard Stanley: Y8 Q& z" a! r9 ^) {
   奥兹·珀金斯 Oz Perkins
& ?( [% N2 r* ^/ N   沃尔特·默奇 Walter Murch; v+ L8 z7 U5 K3 c" W! Y
   卡瑞恩·库萨马 Karyn Kusama1 ^6 }3 }: ^' q; y- \& X
   弗雷德·拉斯金 Fred Raskin
9 a7 ~1 l2 m0 I8 D6 t& U& v/ N   乔希·C·沃勒 Josh C. Waller- \# D* c2 d" a9 e- K
   Mali Elfman
( V+ G3 b. }/ ^( g) O  o: t   鲍勃·穆拉夫斯基 Bob Murawski4 J! _& E+ O8 @) f1 p5 Z
   吉尔莫·德尔·托罗 Guillermo del Toro, {0 x2 p3 ~  r
   阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock2 p8 a7 }, C6 R4 ?1 o9 M
   珍妮特·利 Janet Leigh3 R6 X% K+ S* t1 j  G8 ]) L
   伊莱·罗斯 Eli Roth
* r5 V, O! a- W3 _$ v0 \  L9 M: W/ ^0 A
◎简 介  K2 z9 F/ L. N% ?2 x. u
/ z" x* v+ N  r
 78組鏡位,52次剪接,正值顛峰的希區考克花了七天時間,完成《驚魂記》中最懾人心魄的三分鐘浴室謀殺戲,至今仍為全世界懸疑發燒友們「驚驚」樂道。3 T/ ~* f/ }  ^, _1 _4 X, W
 殭屍解密奇作《活人生吃全都錄》鬼才導演亞利山德奧菲利浦考究魂再起,請來奇幻名導吉勒摩戴托羅、《恐怖旅社》導演艾利羅斯、《魔戒》男主角伊萊亞伍德,以及許多好萊塢當今一線技術專才和資深影評重看《驚魂記》,拍攝一眾驚悚職人自預告、劇本、分鏡、聲音、道具,乃至歷史與社會背景等不同角度切入,將這段傳奇劇碼開腸剖肚、逐鏡還原,嘗試挖掘細節中的所有魔鬼。
4 X9 v; x' T# S1 P 從聖經繪畫到《鬼店》壁紙,從二戰遺緒到愛慾淫癖,細數大師鉅作,穿越百年影史,那些影迷們不敢問希區考克的,本片將一一解答。@台北金馬影展
 1. Video) Y  o: D$ E' e. U% v! x& J
 2. ID                                       : 1
  4 a. n+ c& Q; r
 3. Format                                   : AVC' L+ g. t. j( |8 |  D, H
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  8 ]# D6 a# _+ s/ V$ s/ H7 a
 5. Format profile                           : [email protected]$ [" z4 ~' U) N
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  6 `3 p8 `+ ~) `' m3 |8 d, M
 7. Format settings, CABAC                   : Yes  Y2 N+ Z! M, u1 [) H( x/ r0 Q. E
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames0 j/ z4 j1 I$ l/ e: O) N
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  , s: x& J6 ]0 a& d5 x# k' z% a
 10. Duration                                 : 1 h 31 min5 A  k. }4 r9 C
 11. Bit rate                                 : 5 500 kb/s# X- I9 Y9 k( J; X
 12. Width                                    : 1 280 pixels
  - ?; c- x9 K2 ~7 G. V, ^
 13. Height                                   : 694 pixels
  # c3 W( U3 E2 s5 z0 B7 y! \0 {* v
 14. Display aspect ratio                     : 1.85:1" I: K; M- L, d$ t7 G9 ?
 15. Frame rate mode                          : Constant
    ^. T6 @. l4 g
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS% C# n( D& G8 y  p
 17. Color space                              : YUV
  4 h7 t" ]1 l- L) \* p
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:07 }1 t; Y! p* v
 19. Bit depth                                : 8 bits
  ' A3 i4 m2 v, j( ?+ k# {
 20. Scan type                                : Progressive8 m! _5 b" y' K% a
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.258
  2 }- O, m! B" u' e; f( u
 22. Stream size                              : 3.45 GiB (78%), J1 A/ ^4 P+ q% B
 23. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT! g( b( o" K7 r
 24. Writing library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa87 [) t8 n6 i' U$ Y- k
 25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.009 V! y$ z3 P% V  N- E3 P; _, w7 v
 26. Language                                 : English/ k4 X4 ]6 r6 z2 A% T$ x
 27. Default                                  : Yes
  - W1 p  M9 j  v7 Y- f
 28. Forced                                   : No9 g0 b1 e4 d- t+ a2 j6 Z2 c

 29. 8 I, G7 T' |6 _
 30. Audio% X& m4 X( o8 D8 t$ W8 o3 B* {3 ~
 31. ID                                       : 2
  8 ^- O5 E+ V  J7 t
 32. Format                                   : DTS
  ; u" F+ \* o) g' c3 Y: z
 33. Format/Info                              : Digital Theater Systems  _# m; Z7 F, g7 l+ v) v
 34. Codec ID                                 : A_DTS, _# e6 M7 t# z$ C3 Z- c/ C
 35. Duration                                 : 1 h 31 min' c( w/ R% g( d- Y8 j* k% r
 36. Bit rate mode                            : Constant6 t8 s( Y! S$ E( n. N; m
 37. Bit rate                                 : 1 509 kb/s
  ! E/ M) E% f4 J/ B
 38. Channel(s)                               : 6 channels9 o  l3 k. M" i* L
 39. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  8 j( q, q& V+ S, r) m
 40. Sampling rate                            : 48.0 kHz* f4 C  R4 h, \
 41. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)# z: J+ M3 u. U4 W4 X# b
 42. Bit depth                                : 24 bits  T' w/ R0 P' e* k% G& G
 43. Compression mode                         : Lossy0 P' g# L2 k( L
 44. Stream size                              : 991 MiB (22%)9 ~: U+ y- Y6 {  b( I: w
 45. Title                                    : 78.52.Hitchcocks.Shower.Scene.2017.DOCU.720p.BluRay.x264.DTS-FGT' j; t0 j# R. {( o6 `, S
 46. Language                                 : English8 U1 {% c  T2 g/ o+ m) ^
 47. Default                                  : No
  $ L% J( X3 W- [8 G" F. B1 v& p
 48. Forced                                   : No/ x( \6 x" z/ {0 n* X, J

 49. 3 k3 j0 G5 v% r. E* c# \- z
 50. Text/ S5 [$ x5 |  \7 x2 @  M
 51. ID                                       : 3
  ; |$ ~& i% x" g& S  `
 52. Format                                   : UTF-82 Z$ N+ y) ~5 H
 53. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ y/ U( \; o8 d/ [1 Y8 m
 54. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  , @7 ]' X5 r- w  a5 V* D( B; U
 55. Duration                                 : 1 h 25 min6 y) G4 T' V+ I4 i% [
 56. Bit rate                                 : 116 b/s- k+ X* D# v! `/ r9 w7 J
 57. Count of elements                        : 1798( G0 x. y  E9 W) o
 58. Stream size                              : 72.6 KiB (0%)2 Y) z" K) |8 E+ q2 b  a5 t1 Y" Y
 59. Language                                 : English
  3 ~. @& F: U0 J. q9 |0 S% X
 60. Default                                  : Yes0 n1 S1 S0 A9 M- R
 61. Forced                                   : No/ {8 i8 \5 V2 _& I6 k3 b0 L, D

 62. 0 x. k& j; `3 Q6 A9 _" b( ~
 63. Menu, i' T9 O  y. X9 ]0 d/ E
 64. 00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  3 S+ M+ A7 s1 _! Q  M" o
 65. 00:06:33.810                             : en:Chapter 02
  7 T+ Y5 K8 l1 W/ ^+ n* R: s0 O( b
 66. 00:13:59.004                             : en:Chapter 03
  + Z6 F4 y: D4 j. r( B7 @1 {+ E9 b
 67. 00:20:07.623                             : en:Chapter 041 ?! W/ h  L' Q/ D" [
 68. 00:26:22.956                             : en:Chapter 05* W1 u* l% I# U, @! H- C: _
 69. 00:32:09.427                             : en:Chapter 06
  6 f2 K' [3 Y$ x: j
 70. 00:42:23.832                             : en:Chapter 07: p1 X- s# O# r4 d/ L( P( i) x
 71. 00:51:19.034                             : en:Chapter 08
  # i: l8 f6 A5 `, h. d' t' i+ R
 72. 00:58:06.566                             : en:Chapter 09
  8 x: M. L, S0 v: N* M
 73. 01:05:54.909                             : en:Chapter 10' U0 Y/ d- _0 n
 74. 01:13:46.422                             : en:Chapter 11* E; M+ O0 B6 V) I+ G3 E1 x( z
 75. 01:20:34.704                             : en:Chapter 129 Z+ K5 T$ P4 K3 Z$ G
 76. 01:31:45.124                             : en:Chapter 13
复制代码

+ F+ C& |' R7 o
4 K$ u- I' C$ g! i. \- B! Q, O# N; r" ^: f, k' n2 z" E
- u" d4 f# V/ V1 ]) o  O* M! }

) g% }& ~4 J8 ?  p5 ^( }. q% }2 j- |, u! l, k9 r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

支付宝每天扫码得红包

封号公示|手机版|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-4-20 11:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表