HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 164|回复: 5

[欧美] 纪录片:野性的落基山脉 Wild.Rockies.S01.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTb 18.2G

[复制链接]
发表于 2018-3-13 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

  ?! z4 w# p3 H+ @1 m# Y7 p9 {2 s; q" }3 T! p6 e- f: M
+ K/ {5 U$ J9 U* l1 b/ N
0 o6 Q& H5 ]( N# `8 R$ Z! Q
 1. Video
  $ P6 l0 z3 v" l' H2 r) I- s5 \0 X
 2. ID                                       : 1& ^& ^1 U& X3 M
 3. Format                                   : AVC
  2 H6 B7 e2 o$ J; P% w7 k6 h& i4 ]
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec- \. O7 P) [* N% c% r, F
 5. Format profile                           : [email protected]
  8 F3 I4 a8 Z' H. N
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames/ _0 C: l/ [* X0 X8 r9 y: y
 7. Format settings, CABAC                   : Yes, m4 @8 a+ z2 _' ~6 t% L. Q
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames
  - E- P! H! U0 y1 z# T
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC  n0 v) y. r8 m  e! X
 10. Duration                                 : 48 min 4 s
  ! D' W- x. Q/ l3 U( v$ ^3 @: t
 11. Bit rate mode                            : Variable  D$ h' u" J0 W, E" M6 M9 M
 12. Bit rate                                 : 11.6 Mb/s
  ; G! o# g! {5 S* J6 K" ?1 u: q
 13. Maximum bit rate                         : 15.0 Mb/s
  8 N8 M: {4 R( r  E! v# h
 14. Width                                    : 1 920 pixels8 O. y# X9 b2 C1 `$ `0 M2 n
 15. Height                                   : 1 080 pixels" c: w* E( X4 s+ t
 16. Display aspect ratio                     : 16:9! V6 s. J7 r, L
 17. Frame rate mode                          : Constant3 g( Y2 p$ D- p& o. p
 18. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS0 p! K4 D) C  C- l) M; @( y4 u
 19. Color space                              : YUV
  1 ]: {! v5 X; F/ Q: [
 20. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  * H) _, `. z1 x  w
 21. Bit depth                                : 8 bits$ Z, T& x/ _5 F1 B) M
 22. Scan type                                : Progressive0 M5 V' z! V1 `! r# d1 }
 23. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2340 |8 `0 H% l" Z5 ?& U
 24. Stream size                              : 3.90 GiB (98%)$ D' d* _7 f0 s5 M
 25. Default                                  : Yes
  # _2 {3 `4 I& w3 w; F- r) F
 26. Forced                                   : No
  & [% q2 g* _2 P! |
 27. Color range                              : Limited( x) ?5 t. d$ s- M2 Z
 28. Color primaries                          : BT.709
  5 [4 G7 F5 r; {: @" g' Q0 g
 29. Transfer characteristics                 : BT.709# ]9 j& ]: m& \1 E8 z/ D0 {
 30. Matrix coefficients                      : BT.709
  # I) {7 u- s5 K- J1 [+ o
 31. 8 c* y+ X  e" E5 x' M; L$ c7 ?4 \- y
 32. Audio
  ( i" i4 {( I/ E+ O6 i' F
 33. ID                                       : 2  a+ e% g3 l9 r, d8 s1 |2 a8 Z
 34. Format                                   : E-AC-3
  + N# \" Q" u' h+ h- e1 _
 35. Format/Info                              : Enhanced Audio Coding 3
  ! ~; T4 N4 ]6 K' a' W. j! \
 36. Codec ID                                 : A_EAC3" y# w2 |9 I' K; N; S. [( r
 37. Duration                                 : 48 min 4 s+ d# ~5 \$ f3 w( _
 38. Bit rate mode                            : Constant: f- p# D' O9 i8 ^% w# v' K; O
 39. Bit rate                                 : 224 kb/s9 W3 t, {7 G; h
 40. Channel(s)                               : 2 channels' J% ]. [# T5 x( B
 41. Channel positions                        : Front: L R# j  c- W3 R& R5 @% z) E* I
 42. Sampling rate                            : 48.0 kHz. y& b9 ?$ l( ~8 n( j6 a2 k  p
 43. Frame rate                               : 187.500 FPS (256 SPF)9 k8 r/ L" n" S6 Q1 U
 44. Compression mode                         : Lossy- \1 o5 z% o0 [$ c' a
 45. Stream size                              : 77.0 MiB (2%)  x  Q# K1 ]! G0 f. I
 46. Language                                 : English& i3 j8 C5 R3 V+ T+ c
 47. Service kind                             : Complete Main
  ) [* K& f: }, ^2 v* n1 E2 t% t
 48. Default                                  : Yes
  % N5 W9 }$ W& d" M" Q6 Z
 49. Forced                                   : No' c* u' }  v& o  D: W$ T% ]2 q
 50. % k% g$ e" a6 m* T2 O' h
 51. Text #1$ A& b& A2 c- C4 w  V0 }# \
 52. ID                                       : 37 p' @% C3 v9 L7 {% t" W& {
 53. Format                                   : UTF-88 n' i6 b/ p/ X4 E% M& t
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  , H0 F, z7 E9 s$ H1 N5 j
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( Q2 o5 h# t- v
 56. Duration                                 : 47 min 53 s3 I* i* k! L- h8 m" b+ Q2 R
 57. Bit rate                                 : 78 b/s
  , E) n$ {+ l3 N4 D
 58. Count of elements                        : 826
  : ?4 G8 L2 @! ~! a! ?
 59. Stream size                              : 27.6 KiB (0%)
  5 ]2 ^, y5 C7 E7 X2 v* X& E
 60. Language                                 : English
  1 e" n: ?: y/ c5 l& w
 61. Default                                  : No
  6 i+ T5 S, H  T' {
 62. Forced                                   : No
  9 ?4 x0 i- ~' O# B5 J

 63. " ~2 v! K/ B: ]0 W+ {% i" O3 }1 w
 64. Text #2
  ! Y: x. T& e6 q( G
 65. ID                                       : 4
  9 ?) ~1 `$ m& i' V/ x( \
 66. Format                                   : UTF-8+ H2 W9 w, Z+ }
 67. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' B$ H6 c% v5 w( S
 68. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  ! w* ~% c. D4 ^( \7 {4 W5 q
 69. Duration                                 : 47 min 53 s4 C* h$ `. D% x) {- y- l/ I
 70. Bit rate                                 : 79 b/s
  ) D1 _+ m& V2 h' V+ _1 H
 71. Count of elements                        : 8426 p; @& i4 }- V8 g8 `" M! G
 72. Stream size                              : 27.9 KiB (0%)8 X; n6 j# p- k% \
 73. Title                                    : SDH
  : @# h3 N7 l+ E& G& q
 74. Language                                 : English% Z" v, @8 H' H
 75. Default                                  : No
  0 o& L& F; E( F) m; D* X- w9 z
 76. Forced                                   : No
复制代码

' A2 ?, E% Z7 ?$ r/ ^% G7 H% [* E" k& K& r4 K

7 i9 t  v2 X1 V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-3-13 22:31:28 | 显示全部楼层
楼主威武,纪录片是心头好,谢谢
发表于 2018-3-24 11:28:05 | 显示全部楼层
动物世界无奇不有
发表于 2018-4-7 11:33:25 | 显示全部楼层
很不错哦,值得一看
发表于 2018-4-13 11:25:46 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
头像被屏蔽
发表于 2018-8-13 06:41:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2018-10-22 04:07

快速回复 返回顶部 返回列表