HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 91|回复: 5

[欧美] 纪录片:野性的落基山脉 Wild.Rockies.S01.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTb 18.2G

[复制链接]
发表于 2018-3-13 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 v5 T8 C1 i2 ~8 X/ P  m9 e# z
* t% m. d; \5 d0 R( k% N; s4 Z) O& b3 N9 I7 b# @$ m

& N/ O' m9 F/ R4 p7 W
 1. Video9 k+ C4 L3 o: W) t* X/ }- J/ y
 2. ID                                       : 1
  % L, o' U$ X9 ]  p0 X. Z; \
 3. Format                                   : AVC
  ; Z  M5 w5 }) o1 v
 4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  ) E/ u  j: ~! ]0 J
 5. Format profile                           : [email protected]0 Q; }9 N' X6 \% B' G
 6. Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames* V! B' X+ y; A& [
 7. Format settings, CABAC                   : Yes8 c/ U/ Y# W0 F
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames
  0 {! w6 q* o" y& w* d- E
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  + C1 f! V! n# ]; O3 j4 H* A& b3 H& n
 10. Duration                                 : 48 min 4 s8 f: w8 K4 c, U8 u6 H; A2 R
 11. Bit rate mode                            : Variable
  ! S1 r, v. I( `
 12. Bit rate                                 : 11.6 Mb/s* ?% Z4 ~4 Z9 q: {& |( U7 B6 G
 13. Maximum bit rate                         : 15.0 Mb/s  [% r2 F3 Y0 \- w
 14. Width                                    : 1 920 pixels( l" M, D9 l6 @* @
 15. Height                                   : 1 080 pixels& r# D# |* R& H: n9 D5 y+ ^' A
 16. Display aspect ratio                     : 16:9
  ( U+ X3 O; [5 s' ?" g2 K$ O
 17. Frame rate mode                          : Constant
  9 x) w6 I* T, {& z- X0 {9 U' G) y
 18. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
  ; F* c& t* @) S9 d0 h8 s
 19. Color space                              : YUV
  / V6 X" M9 }7 d- ]  J8 a$ H
 20. Chroma subsampling                       : 4:2:01 }6 {% T* p) O; t6 S8 \
 21. Bit depth                                : 8 bits
  8 o% g$ n8 D# a
 22. Scan type                                : Progressive
  8 ^+ p8 y! x9 I. [- U6 b8 s
 23. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.234; }8 x5 H5 P! ?# _  V: M( F
 24. Stream size                              : 3.90 GiB (98%)
  5 [; U% j  i. w( u5 o
 25. Default                                  : Yes5 i- H! t, g" j- Q* W1 \1 d+ C
 26. Forced                                   : No" t, v# g9 t( l$ Q! C
 27. Color range                              : Limited( \% I: E2 L* J- h
 28. Color primaries                          : BT.709
  4 D8 f4 ]* s" k, P- r* X7 j
 29. Transfer characteristics                 : BT.709
  " z3 C& R- W4 Q  b/ j3 l8 E. s* Z
 30. Matrix coefficients                      : BT.709
  : C" f, o% i6 I. t; |
 31. ) ]4 s5 y2 g' a' N3 {* A
 32. Audio1 i; @1 P( k% F: x
 33. ID                                       : 2
  ( u' o7 h9 a: R" ~" \
 34. Format                                   : E-AC-32 y" G- n8 g$ I1 a
 35. Format/Info                              : Enhanced Audio Coding 3
  ! }& _! W/ b+ A7 j
 36. Codec ID                                 : A_EAC34 o5 O4 S6 K0 @7 _
 37. Duration                                 : 48 min 4 s
  * v4 x1 L# F& D9 _& E2 b
 38. Bit rate mode                            : Constant( X# |* \( n/ O3 a; v. J. N
 39. Bit rate                                 : 224 kb/s
  , `- X* K! Z$ R' @8 y8 s
 40. Channel(s)                               : 2 channels
  3 A* |0 X$ X( i& K! L$ i
 41. Channel positions                        : Front: L R2 T0 a# e1 B9 y# S  p5 D& I
 42. Sampling rate                            : 48.0 kHz
  $ O" n+ j9 E/ ]" O8 |0 ]+ `4 k
 43. Frame rate                               : 187.500 FPS (256 SPF)" H0 p* ?7 f8 _9 j! l% ]0 Q) h
 44. Compression mode                         : Lossy
  7 E# f* P6 ]6 y, ?4 }
 45. Stream size                              : 77.0 MiB (2%)
  # q1 z* t3 H8 u1 ?3 U8 ?. e- {
 46. Language                                 : English
  ' W8 _2 o2 `+ O3 B) O
 47. Service kind                             : Complete Main
  & P' @1 x1 i  R) A5 v2 O
 48. Default                                  : Yes% B% X' ]3 ]! O( G$ Q5 I
 49. Forced                                   : No+ }) m3 B! Y2 L5 E
 50. 9 h0 L9 A2 a1 n4 F. `) ?
 51. Text #1
  + a9 Y' Q6 @! Y' @
 52. ID                                       : 3
    l) E. Y3 d0 E. C
 53. Format                                   : UTF-8
  & X/ y" {4 t* V, Z
 54. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  6 _* H( G% z4 u1 a. a5 `8 K
 55. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% L& n3 {7 _* h: O' o: A$ z
 56. Duration                                 : 47 min 53 s
  ' q; f$ }& c% H3 `! P
 57. Bit rate                                 : 78 b/s
  % r4 C4 }, x# R
 58. Count of elements                        : 826! D* c  L( i6 k, U
 59. Stream size                              : 27.6 KiB (0%)1 d, w/ {% |8 h7 E3 c6 W
 60. Language                                 : English2 R* Y. ]' A) Y1 y( p
 61. Default                                  : No& t- T! `) G, [* I
 62. Forced                                   : No/ e: `- _9 u  ?6 B) P( Y" Z

 63. " O, A+ C* ?* O. ~
 64. Text #2
  0 ]" j# P3 U9 T: K4 m0 ~+ w7 I' t
 65. ID                                       : 4
  * u8 J2 H# x7 b. L* r
 66. Format                                   : UTF-8
  . v; x" k( p  `
 67. Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  9 {- r1 f0 G6 @* |8 I' H. z) o
 68. Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) c9 j+ n: w" a
 69. Duration                                 : 47 min 53 s
  5 o  S  T- J: N
 70. Bit rate                                 : 79 b/s( [9 k! w9 j1 b% r. n
 71. Count of elements                        : 8426 g. E. l$ M) l( g, n
 72. Stream size                              : 27.9 KiB (0%)' a7 W" P0 g9 m4 q
 73. Title                                    : SDH
  + r) F8 M' R) ]6 [4 B( e
 74. Language                                 : English
  ' }5 c( D6 b; y6 L1 Q, o
 75. Default                                  : No
  8 o2 A. B# x, F% t5 U! r
 76. Forced                                   : No
复制代码
) d7 A2 u, v0 Z- R& U/ A+ v& _

2 g/ C* S+ p, M8 B5 p9 H1 T
6 X; q; b1 g' ?0 M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-3-13 22:31:28 | 显示全部楼层
楼主威武,纪录片是心头好,谢谢
发表于 2018-3-24 11:28:05 | 显示全部楼层
动物世界无奇不有
发表于 2018-4-7 11:33:25 | 显示全部楼层
很不错哦,值得一看
发表于 2018-4-13 11:25:46 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
美国的名山大川
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-8-17 09:11

快速回复 返回顶部 返回列表