开启辅助访问 切换到窄版

HD一条街论坛

 找回密码
 加入我们
查看: 254|回复: 11

[原盘] 死囚漫步/死囚168小时/越过死亡线/死囚上路[原盘DIY德加拉央视双国语 简繁/双语字幕]Dead Man Walking 1995 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA [email protected] 40.4G

[复制链接]
发表于 2015-6-30 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

+ d/ U2 B. Z$ @; \6 \                               
登录/注册后可看大图
+ d9 e5 f' L& {  P5 o

  o. [: A! c+ ]2 m音轨和字幕来自CMCT,并略加调整,在此表示感谢!原盘自带繁体中文字幕,在此基础上增加了简体中文字幕、简繁双语字幕。( C5 y" r8 z7 }$ J. G

& T8 A; X, v1 e2 m' f◎译 名 死囚漫步
4 E  q3 ]* h/ o& g+ @, y& x◎片 名 Dead Man Walking1 t. a) D9 r- P' g9 d6 I0 a
◎其它译名  死囚168小时/越过死亡线/死囚上路
8 y/ C: d- u0 }6 v◎上映日期 1995-12-29
/ z; y- d, U# B# p: c◎国 家 美国; d- O" B7 u3 i% e8 r0 r( \5 H
◎类 别 犯罪/剧情
! T4 Y! ]6 i, S" b, I◎语 言 英语' `2 s" b: c# a2 c4 S$ Z/ Y
◎字 幕 英文4 ^" Y: O  H$ _+ k
◎IMDB评分 7.7/10 (33,510 votes)
2 l& [8 ?7 ~5 E◎IMDB链接 http://www.imdb.com/title/tt0112818/
( S; D8 m( l1 G' P5 t◎片 长 02:02:376 L1 C; P6 Q# n' v' V' {2 a
◎导 演 蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins2 m4 C, D$ A4 H2 U7 o1 _- ~! n0 m
◎主 演 苏珊·萨兰登 Susan Sarandon .... Sister Helen Prejean
: I' ?. x3 w) N* L# `; ~   克莱希·布朗 Clancy Brown .... State trooper# e5 r% w% I2 `: I" W6 B3 o# v! I
   李·艾尔米 R. Lee Ermey .... Clyde Percy# a4 R: B2 d. ]+ N& l  I+ n" {
   西恩·潘 Sean Penn .... Matthew Poncelet6 }4 Q9 u$ t$ ?/ V
   雷蒙德·巴里 Raymond J. Barry .... Earl Delacroix
: Z) S  W; |" T, T4 j   Jeremy Knaster .... Guard #72 e! }+ K( J1 {$ y6 e0 d
   Kevin Cooney .... Gov. Benedict
$ D" q2 F3 L* E! J# |# N   乔恩·亚博拉汉 Jon Abrahams .... Sonny Poncelet. Z7 k5 D0 e, `
   伊娃·阿玛丽 Eva Amurri .... Helen (9 years old)
4 M/ z$ K9 ?. Q. M" W9 _   Ray Aranha .... Luis Montoya
/ s. U5 T1 B5 R   Lenore Banks .... Parent #44 y, I, e6 c, V) Y6 F8 @- ?% N
   杰克·布莱克 Jack Black .... Craig Poncelet
0 U1 ~3 n9 D6 v" e. V0 |$ p- U   Nesbitt Blaisdell .... Warden Hartman
/ o( ^4 b- g+ g$ ^' l3 a: C3 g   Gary 'Buddy' Boe .... Opossum kid #2
6 i% Q) A2 p$ ]4 d/ ~7 g- b   Steve Boles .... Sgt. Neal Trapp
3 S5 g3 W- N5 j7 Y% P
0 q3 N. b, y% L8 Z& y7 b% K3 U* B* W◎剧情介绍
- r1 H! A4 t0 K* N, n3 u , m0 C" d5 ~% ]% Q3 _
 改编自修女海伦·普雷金的真实故事。她应死刑犯马修·庞谢特的要求开始跟他通信,后来又到监狱去探望他,逐渐成为他的心灵寄托对象,也发掘出马修杀害一对年轻恋人的不寻常真相。只知道他因残杀一对在林中幽会的小情人而被判死刑,但他否认自己参与了下毒手。跟许多死刑反对派人士一样,海伦嬷嬷希望他是被冤枉的。面对村人的愤怒和受害人双亲的悲痛,海伦以最大的勇气要求他们的谅解和饶恕马修的罪孽。本来一直不肯悔改的马修在行刑前终于突破心防真诚忏悔,安心地走向死亡线。8 L7 @5 ^* m, O, Z& Y6 {& F( o4 |

7 [1 Z1 d/ G2 p9 K& D* q1 O& a◎幕后制作. p/ S3 T: D$ h# L! C# v, G
 8 _/ r$ ?. b1 q4 x# \
 用法庭错判来赚取观众的同情很容易,但只会将这个问题简单化、程式化。影片没有将它廉价处理,没有美化庞斯里特这个十足的坏人。但他不是一个脸谱化的魔鬼。西恩·潘把这个高难度人物刻画得入木三分。庞斯里特并不追悔自己的所作所为,他身上有种社会底层青年的傲气。但他最终在修女的感召和死神的威胁下软化了——承认杀人对于他无异于意志的崩溃和精神的转变。修女的信念是:每个人都应该得到尊重。面对亲人的不解和众人的责怪,她扪心自问,觉得自己的行为符合基督精神。萨兰登的表演荣获奥斯卡奖,她塑造的修女并不是只受宗教狂热的驱使,而带有一种高贵的尊严。7 E8 j& l& P+ N4 j

: ?& v4 w" m. J) H2 g0 K" m◎演员介绍. t0 t; Q) _% M9 F6 ?' i% U
 
. Z  C6 G/ g7 y; {& Z2 x: k 苏珊·萨兰登出生在美国新泽西州的安迪生镇,原名苏珊·汤玛琳。青少年时期,苏珊一直认为成绩优良、聪明博学才是最重要的。17岁那年,苏珊终于如愿以偿地考入了华盛顿天主教大学,主修中文,选修哲学等。其后,她结识了一心想成为演员的克里斯·萨兰登,并与他结为夫妻。毕业后,这对小夫妻来到纽约。1970年,克里斯到一家电影机构去试镜,便带上妻子一起,没想到她也被星探相中,在影片《乔》中获得了扮演一个被父亲杀害的女儿角色的机会。几部作品过后,苏珊开始显露表演才华。1975年,苏珊在电影《落基恐怖电影》扮演女主角——位娇羞的处女。此片推出后备受称赞,她也因此一举成名。路易·马勒是法国大名鼎鼎的导演,他也被苏珊这位骤然升起的新星所吸引,力邀她在自己的力作《漂亮女孩》中扮演一名雏妓的母亲。这部作品后来在世界影坛引起轰动。此后,苏珊·萨兰登与路易·马勒再度合作,拍摄了《大西洋城》一片。
$ b! G* N" G- A" n* X0 v* G1 Y! L* f
◎精彩花絮
) V( s+ ?) Q# F# R
3 }1 T( G0 H0 O' ~  r' m1 S. v4 ^ ·片名"Dead Man Walking"是狱警们发明的俚语,指死囚犯临行前从牢房到行刑地点走的那段路。  ·影片女主角原型、修女海伦·普雷金(Helen Prejean)得知苏珊·萨兰登在《末路狂花》中演的是路易斯时,非常欣慰地说:"感谢上帝,她演的是路易斯。"(而不是另一个女主角西尔玛。)  ; m: J- {3 r3 J  g$ V! n. _5 s% J
 ·修女海伦本人在监狱外的烛光守夜那场戏中出现了。  
+ l/ t( T- }- t& ]! S, o0 ^ ·当导演蒂姆·罗宾斯需要电影歌曲时,他就把电影片段寄给那些著名音乐人,包括Bruce Springsteen和Steve Earle。  
% u" M' T+ ~1 s! ?  w7 v2 R ·拍摄电影中那场发生在泥泞中的强暴时,每拍一次演员们都不得不重新站起来、再洗澡、化装……这场戏用了一整夜才拍完。
 1. DISC INFO:" y9 h# D' A, \/ N

 2. " D5 O1 O3 s/ ?6 Z% c
 3. Disc Title:     Dead Man Walking 1995 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA [email protected], s3 l) f  d6 n; k( S
 4. Disc Size:      43,409,108,213 bytes
  # T4 @2 J7 d( [7 R7 y
 5. Protection:     AACS% x5 U) a9 g1 _: e
 6. BD-Java:        Yes. p  l% N/ G* F
 7. BDInfo:         0.5.6
  # b* c" q8 \3 M6 L: b( c2 Q' e
 8. - r0 Q  j7 D9 t: w' Q' h8 b8 O! o
 9. PLAYLIST REPORT:) A: d+ N/ r5 Z' T- Z! ?
 10. + [0 z; L  f. S# I. b% j- s9 O
 11. Name:                   00000.MPLS. U3 Z+ \4 [3 f! e
 12. Length:                 2:02:37 (h:m:s)6 v2 T, I( [7 f: i" c
 13. Size:                   42,861,361,152 bytes
  5 b2 H3 p& I- f4 s9 |( h' s
 14. Total Bitrate:          46.60 Mbps# {9 ?* k4 V0 _- }8 T

 15. $ Y9 f' D/ |5 k1 N
 16. VIDEO:
    }# j" u9 s+ W0 N
 17. 4 N1 E1 |7 N- ^8 A
 18. Codec                   Bitrate             Description     4 E3 b$ ^; ?0 v5 k
 19. -----                   -------             -----------     2 V0 w+ U. D4 x6 W" j8 ^
 20. MPEG-4 AVC Video        35854 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.15 Y! ]' f. b9 d5 u0 O

 21. ( d/ N$ Z6 U9 R7 E9 u
 22. AUDIO:4 X0 t5 |4 F$ t5 I* ]7 k/ S
 23. ; j. P) l5 u0 B
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description     8 ]! q, n6 U2 Z
 25. -----                           --------        -------         -----------     7 f8 N1 R3 w0 w* f
 26. DTS-HD Master Audio             English         3765 kbps       5.1 / 48 kHz / 3765 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)! X/ y$ o/ f& ]$ `. R
 27. DTS Audio                       German          1509 kbps       5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit
  5 U. E0 V( a: [3 U
 28. Dolby Digital Audio             English         256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / DN -2dB
  7 i8 X" d$ A- W' [. s- O
 29. Dolby Digital Audio             Chinese(德加拉国配)  2.0 / 48 kHz / 256 kbps
  ( s4 Q: p) ?/ s9 c! a8 l9 L$ r
 30. Dolby Digital Audio             Chinese(央视国配)   2.0 / 48 kHz / 256 kbps. ~) L% O9 m# }2 A
 31. Dolby Digital Audio             French          256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / Dolby Surround
  4 I5 j3 h- H8 o# k2 y2 W
 32. Dolby Digital Audio             Italian         256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / Dolby Surround
  4 |. d, m* _5 m- F% [/ e+ f
 33. Dolby Digital Audio             Portuguese      256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / DN -2dB / Dolby Surround( z1 A6 r0 }% Q8 m
 34. Dolby Digital Audio             Russian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround' \3 J' P" [. ^; ~6 R
 35. Dolby Digital Audio             Russian         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
  & ~* T& G/ W7 F. n1 _7 n
 36. Dolby Digital Audio             Spanish         256 kbps        2.0 / 48 kHz / 256 kbps / Dolby Surround
  ' ^! N7 P) p# Z0 A# G6 k# W1 `5 J
 37. % J# J5 h) F/ I5 X0 N" q& [- c8 j
 38. SUBTITLES:3 s4 x  [+ i8 `8 M2 W. o( v9 s
 39. ' g. m* u3 x+ |$ e* b$ q  w
 40. Codec                           Language        Bitrate         Description     : T% @0 w3 X, v# q2 c$ Z
 41. -----                           --------        -------         -----------     8 |) p+ v8 F# y
 42. Presentation Graphics           English         43.532 kbps                     
  5 F; G! M- e9 Z; ~
 43. Presentation Graphics           Chinese(自带繁体)         40.482 kbps                     ! S4 W  \5 Q. q9 \5 U
 44. Presentation Graphics           Chinese(简)         33.832 kbps                     " V) F( h  X; }5 d* D" o
 45. Presentation Graphics           Chinese(双繁)         55.413 kbps                     
  : I! p- w  w) k' H  C4 V4 [
 46. Presentation Graphics           Chinese(双简)         54.092 kbps                     
  ' r, q* a6 n" y1 W  P4 h
 47. Presentation Graphics           Dutch           32.639 kbps                     % k3 W% u8 p# P" q
 48. Presentation Graphics           French          36.608 kbps                     7 U5 B$ C( p  a5 Y1 j2 ?
 49. Presentation Graphics           French          0.189 kbps                      4 p% q+ I4 J$ ~  |6 y9 e
 50. Presentation Graphics           Hungarian       37.888 kbps                     
  - A& }2 d* F: M8 m; Y+ f8 `/ t* a3 a
 51. Presentation Graphics           Hungarian       0.148 kbps                      + y3 O3 u2 \2 ^8 t' o8 j& d; z; E
 52. Presentation Graphics           Indonesian      43.570 kbps                     % k9 _1 E( T' {% u  L" t' F
 53. Presentation Graphics           Japanese        23.490 kbps                     
  4 m4 Y  V' t" C6 {7 N/ k
 54. Presentation Graphics           Korean          26.818 kbps                     
  2 n  p5 u' o# _6 Y% \4 y- L- s9 E
 55. Presentation Graphics           Portuguese      42.632 kbps                     3 D  ]. f* s9 b! X
 56. Presentation Graphics           Portuguese      0.280 kbps                     
  & y, I  J: S- a8 s& _
 57. Presentation Graphics           Russian         42.594 kbps                     
  # N7 ?, ^7 d8 }+ I1 j& g
 58. Presentation Graphics           Spanish         43.197 kbps                     % B0 e0 I! z; h
 59. Presentation Graphics           Spanish         39.565 kbps                     . i( k+ J! }) V: E7 O( f
 60. Presentation Graphics           Spanish         0.208 kbps                      2 J" [- d5 E0 y  I
 61. Presentation Graphics           Spanish         0.215 kbps                      ! F" \3 q- j- q6 Y  U
 62. Presentation Graphics           Thai            55.570 kbps
复制代码

& ]2 `* A6 }  i* i/ {" U
5 O: W+ a4 ^5 ?, U8 `- K

! a& ~& i4 ?/ ]                               
登录/注册后可看大图

: z, x8 N- v5 ?/ u
+ t5 d( D* x0 `' P
                               
登录/注册后可看大图
9 C1 y! B( m: }6 ]0 F7 ~0 w  r# {
) P  r0 y. ^* A  R; V
                               
登录/注册后可看大图

) ?3 w: @0 T" H% f

2 l- m! `# Z* V                               
登录/注册后可看大图

  b, Q( G( w+ [- [' g: i; F. L4 O; @' B1 A  q6 v) V

2 r  R7 u1 K$ `, u$ T( E: f9 A( U" Q' N* t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
HD一条街,身边的一条街。
x385868158 该用户已被删除
发表于 2015-6-30 15:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-6-30 16:13:37 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
HD一条街,身边的一条街。
yuanyuxin623 该用户已被删除
发表于 2015-6-30 16:48:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-6-30 18:33:56 | 显示全部楼层
在HD一条街找到好多东西
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-6-30 19:18:41 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-7-1 15:13:15 | 显示全部楼层
影视资源尽在HD一条街中, 哦也!
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-7-2 15:23:58 | 显示全部楼层
HD一条街,是我心中的一条街
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2015-7-3 04:03:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
HD一条街,身边的一条街。
北极星 该用户已被删除
发表于 2015-7-15 10:52:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

手机版|小黑屋|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2017-1-20 22:04

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表