开启辅助访问 切换到窄版

HD一条街论坛

 找回密码
 加入我们
查看: 368|回复: 20

[原盘] 泰坦尼克号 2D+3D *十四载往事如昨 一百年浮生若梦 岁月流逝 真情不变*★4碟装终极收藏韩版原生中字★Titanic.1997.1080p.2D+3D.Blu-ray.4DiscSet.AVC.DTS-HDMA5.1-HDChina 185G

[复制链接]
发表于 2014-11-11 00:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩版4碟全套原生中字终极收藏版1.包含3D版双碟上下2.2D版单碟3.花絮幕后6小时单碟(自带中字)4.全区碟!5.其中2D Disc 1----正片;2D disc 2----幕后花絮Disc info信息稍有误差,发布者BDinfo软件读3D info时有点故障,不过保证是全套中字,这点可以放心。3D版和2D版视频码率与美版一样。海报神马的这次都忽略,直接晒碟喽~

. ?0 e  n6 [6 J8 Y                               
登录/注册后可看大图

2 z7 q# P5 T' y+ w. P0 j/ m" h                               
登录/注册后可看大图

, |& E( Q; U& e3 K2 ~# p                               
登录/注册后可看大图

& j/ L$ D3 R7 L+ r1 G9 i* p, I                               
登录/注册后可看大图

/ L# H* @5 x8 M9 J$ G! y7 Z0 T                               
登录/注册后可看大图
% v  k+ j  K" e# ?2 v; A
                               
登录/注册后可看大图

- _$ D: I* v% a+ U- ]* m                               
登录/注册后可看大图

/ v% B9 y9 o. O. ]4 S* O                               
登录/注册后可看大图

1 {5 T- p9 e5 b- q( |                               
登录/注册后可看大图
0 S  L4 F# t8 S* S
                               
登录/注册后可看大图
1 ?9 Q+ a4 |  \0 C* E( O% t2 j$ `
                               
登录/注册后可看大图

$ a6 n. r# G  x3 k                               
登录/注册后可看大图

0 ^0 \6 u7 _1 \& a0 I3 r3 |/ }$ b
取自实物碟底面印刷信息 wrote:
Subtitles:Korean English Chinese French German Spanish Portuguese Italian Polish Swedish Norwegian Indonesian Thai Dutch Greek Danish Czech Hungarian Turkish
) i/ B6 m% r$ Y& k+ e% N% @Aspect ratio of 1.78:1 (1080p HD widescreen)' O  a& p2 D0 A
2.35:1 (1080p HD widescreen)
3 c' T  g+ E1 h) s5 o4 |2 S1 `9 U8 ?: Y2 {: o1 P, P; Q$ z
Sound, dts-HD+ [8 W3 o/ g1 m
Dolby Digital stereo
- K# `( L( @2 Q- JDolby Digital 5.16 l7 k2 j8 a" S: G& S$ f

7 R+ `0 E# X, QArea code:REGION ALL' z+ @- D$ w0 _, \' S
Running time 195 minutes (4 disc)$ W' b! X0 {& n1 f: d
Film Festival last year, 1997% v8 C. N  n* h2 I) i+ V
20th Century Fox released four" e8 t, L( }6 Y$ A' R+ Z
Release Date 2012-09-13

1 F8 |0 a" y4 A2 c& q- e. A% e) `, g1 k+ E
【影片原名】Titanic
* |! u3 r4 S! F【中文译名】泰坦尼克号/铁达尼号
# L  M" `) n0 C) y" u【出品公司】20世纪福克斯家庭娱乐公司 8 }3 X6 I( U4 ]8 x9 b
【出品年代】1997
; z9 S8 B6 ^- P, H5 F; j【上映日期】1997年11月18日 英国
* j$ K' @6 L& _3 m" ]4 y1 H【影片级别】USA: PG-13
# M) A2 F7 B1 Z+ R- k3 C. P4 h+ i【官方网站】http://www.titanicmovie.com/
4 q3 D3 `- o  L/ X3 j【IMDB链接】http://www.imdb.com/title/tt0120338/
; r6 G1 R8 a: L6 u! [5 n9 W7 S【IMDB评分】7.6/10 (397,622 votes)
$ A( A& a" A/ `- m* z【国 家】美国
$ s+ c7 w) a: I' a3 S) m【类 别】爱情/剧情/历史
9 T+ |- t2 `5 u# J3 i【导 演】詹姆斯·卡梅隆 James Cameron: k- @, b: K( U/ i$ R( Y* e) y
【主 演】莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio .... Jack Dawson
$ I) K. x* @" A' a" B   凯特·温斯莱特 Kate Winslet .... Rose DeWitt Bukater + T: V( h8 c$ k4 x1 ~: q
   比利·泽纳 Billy Zane .... Caledon 'Cal' Hockley
# y' m. H' x  J2 W9 r3 W! D   凯茜·贝茨 Kathy Bates .... Margaret 'Molly' Brown & o1 b9 E" B& G" m  {0 x
   比尔·帕克斯顿 Bill Paxton .... Brock Lovett
8 R' R6 l8 Y2 Q% t. o   Gloria Stuart .... Rose Dawson Calvert (Old Rose)
0 k  N' A& I7 X% h7 ~6 n( S) c   弗朗西斯·费舍尔 Frances Fisher .... Ruth DeWitt Bukater
7 W7 p0 ?) V# \. ]& _! m% d   伯纳德·希尔 Bernard Hill .... Capt. Edward J. Smith ) D+ g* x+ {( S: V9 c2 s
   乔纳森·海德 Jonathan Hyde .... J. Bruce Ismay
5 ~2 V; W: h5 Q$ r3 |   大卫·华纳 David Warner .... Spicer Lovejoy
. Y) C! e1 ?# D3 j! K   维克多·贾博 Victor Garber .... Thomas Andrews
% ]: h0 ^3 Q3 i7 J, C   Danny Nucci .... Fabrizio De Rossi 7 ^; k% X& m2 y7 K: O
   里维斯·阿伯纳斯 Lewis Abernathy .... Lewis Bodine 5 A  w$ q! D/ s- F2 a; c
   苏吉·埃米斯 Suzy Amis .... Lizzy Calvert
- `6 a, u  P8 f, K& Y) A; f   Nicholas Cascone .... Bobby Buell" X+ k/ q+ C2 P( M

+ \) r  i/ C, f! p【影片长度】194 Mins
  {" X' b6 ~9 K1 f9 u% w$ o+ r% f' y1 n【内容简介
7 V. v9 D$ m2 |3 T$ [! s4 J+ a" p
5 h! ?7 k* Y8 ^ 为了寻找1912年在大西洋沉没的泰坦尼克号和船上的珍贵财宝-价值连城的“海洋之心”,寻宝探险家布洛克从沉船上打捞起一个锈迹斑斑的保险柜,不料其中只有一幅保存完好的素描-一位佩戴着钻石项链的年轻女子。这则电视新闻引起了一位百岁老妇人的注意,老人激动不已,随即乘直升飞机赶到布洛克的打捞船上。原来她名叫罗丝道森,正是画像上的女子。
% m& N: B- \5 x% a; c
7 @; \: \- m% z! | 看着画像,往事一幕幕重新浮现在老人的眼前:1912年4月12日,准备首航的泰坦尼克号停泊在港口,码头上人山人海,争相目睹人类有史以来最庞大、最豪华的轮船。罗丝,一位美丽漂亮而又不乏气质的贵族小姐与她的母亲及未婚夫-钢铁大王之子卡尔霍利一同登上了头等舱。与此同时,影片的另一位主人公-年轻的流浪画家杰克道森靠赌博幸运地赢到了三等舱的船票,高喊着“我们是世界上最幸运...”的他在最后一刻登上了巨轮。泰坦尼克号启航了,早春的大西洋上风和日丽,碧波万里,杰克和他的伙伴站在船头眺望前方,高声欢呼,兴奋不已,仿佛此时世界已属于他们。: b; `, J  ~: L% e' l9 t
' r  N3 b: f8 m! d) a* c
 罗丝在上层社会的交际圈中生活,早已厌倦了贵族们的无聊谈话,感觉自己无异于笼中之鸟,她愁眉不展地来到甲板上眺望远方,排遣愁情。杰克一看到罗丝,就被她的气质所深深吸引。夜幕降临,又一场灯红酒绿之后,罗丝对未来和婚姻感到万分无奈;她冲向甲板,试图跳入大海结束一生。杰克及时发现并且在关键时刻以自己的真诚和独到的幽默说服了罗丝。尽管卡尔很不情愿,但为答谢杰克的救妻之恩,他只好邀请杰克到头等舱里进餐。卡尔本想借机寒碜杰克一番,没想到杰克在餐桌前的坦诚之言竟博得满堂喝彩。杰克和罗丝两人从此相识并开始了解对方,罗丝向杰克吐露心中郁闷:quot;我觉得这一生不外如此,就象已经活了一辈子似的。无数的宴会、舞会、游艇赛、马球赛,能接触到的都是思想狭隘、有口无心的人。我感觉就象站在悬崖边,没人拉我回来,没人关心,甚至无人理会。”在杰克的开导和陪伴下,罗丝找回了失去已久的快乐,灿烂的笑容终于重新洋溢在她的脸庞。* \" h$ ?3 ]5 L" v& Q7 a" b7 E

" v2 e4 e+ P1 E2 l6 w* t* ~ 罗丝的未婚夫卡尔发现了杰克和罗丝的来往之后,心中十分不快,他送给罗丝一条价值连城的钻石项链“海洋之心”,并对她表白了自己的心迹意图博得罗丝的欢心。然而在罗丝的眼里,卡尔只是一个十足的势利小人,她从心底里不愿嫁给他。可是在母亲与未婚夫的压力之下,罗丝不得不有意回避杰克的感情,可正因为这样罗丝才意识到自己已经深深的爱上了杰克。
' _/ @/ x: Q+ [
, K- k% M% s+ b8 `) S# {* X, A 从相知到相爱,虽然只是短短几天时间,罗丝和杰克已经无法分开。在卧室中,罗丝戴上了“海洋之心”,由杰克绘出了那张令她永生难忘的画像。罗丝决定无视家庭和礼数的压力在泰坦尼克号靠岸后与杰克一起生活,幸福似乎距离这对情侣仅咫尺之遥。; @+ p2 G1 x; v7 O; N, m) n; A
6 _* i7 m0 l: i3 V& D* U5 X
 白星航运公司经理布鲁斯伊斯梅为了让泰坦尼克号创造横跨大西洋的最快纪录,不顾潜在的冰山威胁暗示船长史密斯提高船速。14日夜晚,海面出奇的平静,泰坦尼克号仍然全速行驶。了望台发现正前方的冰山后立刻通知了驾驶舱和大副,可是惯性极大的轮船已来不及躲避, 船身右侧被冰山割裂,六个舱室进水。号称永不沉没的泰坦尼克号将在两小时内沉没。而此时船上的救生艇只够一半乘客使用,船上陷入一片恐慌。& S8 D* ~9 A2 u) G  [& _0 ?
9 ^. V) Q; a8 D9 L6 A
 不料,这时杰克却被霍利以偷窃钻石之名栽赃陷害,并被关在下层船舱。不明真相的罗丝随众人一起在甲板上等候救生艇,可她终究还是相信杰克是无辜的。罗丝不顾一切回到空无一人的船舱寻找杰克,并在紧要关头找来救生斧救出他。两人来到甲板,罗丝在杰克的劝说下上了救生艇。救生艇徐徐放下,罗丝神情恍惚,突然她放弃了也许是最后的逃生机会跳回泰坦尼克号,这对情侣紧紧地拥抱在一起。
% Z/ L& w: l$ u; N/ N$ t6 ?4 o$ o7 a
 “梦幻之船”泰坦尼克号开始缓缓下沉,一幕悲剧开始上演。漆黑的海洋和天空连成一片,无情的吞噬着绝望的乘客。杰克带着罗丝跑到船尾,爬上栏杆(也就是他们爱情开始的地方)坚持到最后,直到泰坦尼克号沉没。两人全力挣扎出巨大的漩涡之后,杰克将罗丝推上一块漂浮木板,自己却浸泡在冰冷的海水中。- g, n9 N, y" i9 g

$ p0 c9 J2 p0 _ 几个小时之后,救援船返回救起了奄奄一息的罗丝,而此时早已冻僵的杰克却被冰海无情的吞没。罗丝信守对杰克许下的诺言,勇敢地活着。
5 |0 D7 a" @! j9 v4 a: `" C+ Q% O3 a$ ~$ ?* u9 G. f& v
 八十四年后,罗丝又来到泰坦尼克号沉没的地方,将“海洋之心”抛入海中,以告杰克在天之灵……
  a, v& U* R5 u
/ V- q$ @0 D! z+ F 造价2亿多美元的《泰坦尼克号》是当时成本最为昂贵的影片,更是一件展示当代电脑发展工艺水平的杰作,豪华的客轮和壮观的场面无不体现着卡梅隆的雄心勃勃。而影片的恋爱故事则是滑稽可笑的,尽管莱昂纳多很迷人,但陈腐的爱情故事令人不能信服。( N2 M7 X! z- K' H( `6 M( o- h
; n# \/ j6 u& Z% v5 j
 卡梅隆这部豪华影片几乎银幕上每一平方毫米都是用美元堆出来的。这部影片奇迹般地、空前(估计也许不会绝后)地卖座使它成为好莱坞20世纪末的象征(也许就像当年的《飘》一样),不知这是显示出好莱坞所代表的资产阶级庸俗价值观的彻底胜利,还是腐朽前最后的辉煌(当年《飘》出现后不久,好莱坞就出现颓势)。但无论如何,詹姆斯·卡梅隆已经登上了世界商业电影的最高峰,并因此而名留青史* _9 P+ z; C; v1 ]3 ~% ~3 O
1 Z) r, g* ^5 z7 Y+ g. o; i
【获奖情况】
" i5 {+ m" `' r9 R2 @! b% q7 \& Q, D
 本片获1998年奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳音效、最佳摄影等11项大奖。
; L. D# p9 p# O6 S2 a
9 i# o( ^; g' M【卖座状况】5 b; ]+ Q7 f/ Y" L4 p, T
7 t6 @2 O7 U4 _0 t( ]+ o7 D
 该片在全球的票房收入为18亿3540万美元,其中北美地区收入为6亿美元,位居全球及北美地区历史最卖座片的第一名,其纪录迄今仍无影片能超越。% _1 ]0 _5 _& o3 l. }
" Y8 G- r0 d( W
【网友netfan评论】, u* c6 W: v! S
   
2 x- Z6 {) v" k   此片在10年前,也就是1998年4月3日在国内上映的时候,可是当时一大热门话题,就连国家领导人也不能免俗。此片也是本地一家大型影院当时刚安装好杜比数字还音设备后放映的第一部进口片,那令人震撼的影音效果,使我在多年没去电影院后,再次重新走进影院。至此每年我都会到电影院看进口片,尽管看了不少烂片,确实也其乐无穷。8 k- Y' y( h( Q! h
   本碟凤凰制作堪称完美,派拉蒙1区正片第一碟后半部分有一处马赛克令广大粉丝倒胃口,故凤凰选择了3区视频并集成了全球各区精华,同时带有双版国配。两版配音都很好,大概是先入为主的缘故,本人喜欢该片公映版的国配,可惜有多处缺失,而CCTV6播放过的公映国配除了删节部分以外其他都是完整的,两者拼在一起就是最完整的。5 ~  D8 \( O1 M9 ]* X- k
   值得一提的是,《泰坦尼克号》国内公映的时候是按照“最高指示”的要求完整放映,绝无删节。! k1 e0 n) D& o: T1 V; h

. m/ v, \5 w2 }* o+ w% `

1 D' e$ Y7 f, \: s- I                               
登录/注册后可看大图
《泰坦尼克号》原声OST--My heart will go on
4 E* H! M3 |" |6 c- D
Quote:
DISC INFO:
7 r( v# @% {; M% s
, g6 e5 [2 }$ O# j0 CDisc Title:     FOGGYBOTTOM_2D_F8_D1% A: g# [# T/ o+ t
Disc Size:      48,762,788,882 bytes
) Z7 A/ w; p+ L# j, V, G* g$ gProtection:     AACS
1 _9 E2 g2 @6 Q* y9 l; X! P. _BD-Java:        Yes" B2 }0 G% r6 \; I0 s
BDInfo:         0.5.4
7 V# B4 h& l. E' S7 a/ T
( o( \+ r5 j5 u3 J4 SPLAYLIST REPORT:9 w9 n# E4 n& @
$ z  J: v1 }  v' J7 u
Name:                   00800.MPLS0 w" U: y  X2 a2 k* q1 t. Q
Length:                 3:14:49 (h:m:s)
( a* A6 d' p( D! @Size:                   0 bytes
; e# l8 |" {2 A$ NTotal Bitrate:          0.00 Mbps
( N( W, d3 H% V5 P0 |
) r& T% |/ l+ A2 [+ e7 hVIDEO:0 N$ y+ U2 J; b
4 l- R5 ^1 N/ I, C+ w9 X* Z
Codec                   Bitrate             Description     $ p9 J; r) q% H, j/ j9 V/ s
-----                   -------             -----------     
7 h& a4 v- p, k+ n+ ?5 _. LMPEG-4 AVC Video        0 kbps              1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1# j1 N0 w& v! i' H
0 r/ }! k+ Z9 F: P: s( ^2 k7 m
AUDIO:
+ Z% l: L( ?  M( O6 H
; n" r4 |. K8 K. f7 Z) a" BCodec                           Language        Bitrate         Description     ) O3 v+ o2 z$ R$ y8 {7 G
-----                           --------        -------         -----------     
% h& {  ^& _2 g: G, i* i5 V! IDTS-HD Master Audio             English         0 kbps          5.1 / 48 kHz / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
) L; h9 J3 W: U& @. }Dolby Digital Audio             Hindi           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
. J. d: z3 [& U8 M& H! ~' o5 q3 gDolby Digital Audio             Tamil           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
; V0 `1 @8 H( G  c8 t5 R  kDolby Digital Audio             Telugu          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps6 G# \7 B: V6 ^& L
Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps' ~$ T3 r! D# n
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround
9 H# b( A! m7 W9 x  N( u  ^5 SDolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps0 j# A" O* a$ H4 }$ |
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps7 J0 L3 M( w& V: p* ]1 ^
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps" Y/ R$ p* b  j# N! ?+ U
3 `; M: F* t0 a1 l8 g# G
SUBTITLES:
$ n2 I: w. k( S# y* g6 h2 _
* j0 U0 U2 d7 R# ^  ^5 t$ b2 NCodec                           Language        Bitrate         Description     
% f- ^( L5 Q* l2 c$ s) J$ F-----                           --------        -------         -----------     : p2 d- Q  \3 G# A+ @
Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      ( A0 C- k- p0 N
Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      & o, Y( ]5 Q, F) n
Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                      ; D1 r1 J2 N& A
Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                      ( Y- e; H* ^0 h
Presentation Graphics           Hindi           0.000 kbps                     
/ q' w4 K" w" ?+ Q7 E: r8 r8 QPresentation Graphics           Indonesian      0.000 kbps                     
$ A. _) B( a" o* uPresentation Graphics           Korean          0.000 kbps                      " G1 T2 G$ `5 ^- H6 I
Presentation Graphics           Korean          0.000 kbps                      * D) [8 g6 o0 ~5 H0 }$ O. E& l
Presentation Graphics           Korean          0.000 kbps                     
* I1 g+ A3 s7 p# @# EPresentation Graphics           Korean          0.000 kbps                      % |3 G/ M5 Y6 h) m
Presentation Graphics           Malay           0.000 kbps                     
, p  e/ _: O* P: _) n- gPresentation Graphics           Tamil           0.000 kbps                     
( c9 ~1 @* ~3 s7 [* P1 ]" uPresentation Graphics           Telugu          0.000 kbps                      ( k& J& Z. X; v( U. ?; p
Presentation Graphics           Thai            0.000 kbps

3 M# j7 |; [6 A8 K' J; u  ]5 Q5 q* V7 S; X( S' U
Quote:
DISC INFO:
5 D7 B5 m  o% i) n8 O
" J* u; r% H# y4 s' E1 g9 oDisc Title:     FOGGYBOTTOM_2D_F8_D2
2 A$ i# w; }, r" v, W( ZDisc Size:      50,316,302,312 bytes+ s6 m% [# w4 b
Protection:     AACS& p2 V7 e% V  }6 O
BD-Java:        Yes- Y/ P7 d# b5 f, b
Extras:         Blu-ray 3D, p. d6 o; a3 _4 D- L
BDInfo:         0.5.4, n1 T& s0 }  K: Q$ @6 g% ]

9 D6 J; c; ~, Z5 APLAYLIST REPORT:4 E3 F& v, H- O- u* {* B
. X# Z2 T0 X# q
Name:                   00305.MPLS! L( i* x4 \7 e( e1 R
Length:                 1:36:16 (h:m:s)
  N. t5 [& S( v) D0 L& q3 xSize:                   0 bytes; \: l! X/ G! h2 p" B+ G9 p
Total Bitrate:          0.00 Mbps3 M. n. f) L7 E4 Z& ^
# X! }) p2 u$ d4 R9 l% ?
(*) Indicates included stream hidden by this playlist.  S7 k2 j8 P" a1 ^8 I5 B
$ z, x% X7 m7 o( M1 n; E# e
VIDEO:/ P# g4 J  M0 a7 P; V

8 N5 @+ Z. t" e" ~( |4 c& R) ]Codec                   Bitrate             Description     
5 Y& g9 Q) I- I3 `6 }  i-----                   -------             -----------     ' ^1 h9 I: a* U3 o
MPEG-4 AVC Video        0 kbps              1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1+ e5 V0 o) z7 N6 R. h- d( l
9 n  _' @/ r/ A4 j& b% ]/ T
AUDIO:
* c' m  z6 R, K/ H+ l' x. n+ N
Codec                           Language        Bitrate         Description     ; b& T  k1 Q& P, M9 y( W7 f: @
-----                           --------        -------         -----------     & \: c9 ~8 v/ [# B% C
Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps1 l" ?. }. [1 |

% q+ |% V* j# W' p- _0 s; [/ VSUBTITLES:& K% ?' k' V" k0 b5 H  x' R! I9 B

  u7 ~0 b1 q2 o" ICodec                           Language        Bitrate         Description     + o! q" }, F0 n9 E) P
-----                           --------        -------         -----------     
  A+ X, K: a& n2 |! iPresentation Graphics           English         0.000 kbps                      ( n% v9 H. i5 a* d5 w' T
Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                      4 s8 p! M7 p+ S4 b3 _4 h
Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                      8 S/ y3 r% X* C0 ?! u% h: K
Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                     
* P; `3 r# F: V! F) ?Presentation Graphics           Czech           0.000 kbps                      - Z1 [+ J( O. P
Presentation Graphics           Danish          0.000 kbps                      1 J- E3 O7 `1 _0 {7 v% z
Presentation Graphics           Dutch           0.000 kbps                      9 F4 K# ^+ i/ v% l6 o) q
Presentation Graphics           Finnish         0.000 kbps                      # \* u5 T9 a& R% `. a& `
Presentation Graphics           French          0.000 kbps                     
) x/ h" g7 o( H4 p4 r& jPresentation Graphics           German          0.000 kbps                      " o  T3 Y4 K: N' Z; A/ w$ V
Presentation Graphics           Greek           0.000 kbps                     
: Z, M. l$ V) x( u( v3 J  ^Presentation Graphics           Hungarian       0.000 kbps                     
! |: g) p7 q# ~1 z; \1 VPresentation Graphics           Indonesian      0.000 kbps                      ; j/ V& ]5 T8 ]. u3 }5 N
Presentation Graphics           Italian         0.000 kbps                      ! q8 O6 ~' `6 Z+ t5 R! v
* Presentation Graphics         Japanese        0.000 kbps                      " F- y) C* @8 d3 g
Presentation Graphics           Korean          0.000 kbps                     
4 _( u5 O+ {& l" cPresentation Graphics           Norwegian       0.000 kbps                      # C( f) |9 x( A, v! n2 S! ?8 C
Presentation Graphics           Polish          0.000 kbps                     
8 G% I+ E( h- [! ^3 s! lPresentation Graphics           Portuguese      0.000 kbps                      - n8 ~5 U, K1 S" G
Presentation Graphics           Portuguese      0.000 kbps                      ! e3 V7 f$ H3 I) Z
Presentation Graphics           Russian         0.000 kbps                     
) F& D2 ~( V+ Y2 d- JPresentation Graphics           Spanish         0.000 kbps                     
% @) Z0 ?6 h: g1 U* |; {& S; oPresentation Graphics           Spanish         0.000 kbps                      / ^3 ]" \. U8 E) m
Presentation Graphics           Swedish         0.000 kbps                     
! I- a7 Z+ K  _$ @! lPresentation Graphics           Thai            0.000 kbps                     
6 F5 {! d  {4 I; Q0 }* B* u* OPresentation Graphics           Turkish         0.000 kbps
6 u& }1 q$ }5 G' D/ g
- K' m( F3 ?# f; M9 W
Quote:
DISC INFO:
+ m. t. L3 V( q; R, G; i
0 ^/ V, S! ~0 f6 v; `Disc Title:     FOGGYBOTTOM_3D_F8_D1+ h/ W% G. a+ N  p# }
Disc Size:      48,762,788,882 bytes
9 G5 u( n2 a  W1 @8 w9 s4 oProtection:     AACS3 b9 v: ?3 s3 Y. W5 v, Z. ?
BD-Java:        Yes3 J( ^, C7 D2 y* j" M0 f1 e4 ]
BDInfo:         0.5.4
5 {2 m/ A$ W# U8 M/ H+ T
6 N8 _) q4 B' mPLAYLIST REPORT:6 z5 k% e2 K  s* j

% }  F& N% @8 a  C' `+ nName:                   00800.MPLS! O$ ]2 r  K  D" `
Length:                 3:14:49 (h:m:s)
1 q# K7 m* ]7 q- Q, @Size:                   0 bytes' {4 y8 |, k' j: \, I
Total Bitrate:          0.00 Mbps
1 v: b5 E+ X' a* O/ q- _, F, `( a; w" d  k) T7 O
VIDEO:8 r  _$ Q6 r6 g9 D
+ i& p/ b! W0 C* W. b: i& O
Codec                   Bitrate             Description     
7 f, I2 P$ ?4 a3 p9 I( ^-----                   -------             -----------     7 k, _/ d4 x. Z( |7 y
MPEG-4 AVC Video        0 kbps              1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
: A! C! V- V5 q( I: o. s' Q1 x9 K- d7 @% Z$ j3 B
AUDIO:+ V" y. ~9 c0 Q! I& C: c

8 m4 x% ~+ l2 C4 z- E$ E' VCodec                           Language        Bitrate         Description     
: Y# m  Y0 ], Y# I) o-----                           --------        -------         -----------     $ k$ R4 C' l0 J; u9 S
DTS-HD Master Audio             English         0 kbps          5.1 / 48 kHz / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
( E# V! x% w6 F. _Dolby Digital Audio             Hindi           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
9 c/ h" ^% e9 O0 sDolby Digital Audio             Tamil           448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps& G% F/ l0 f, u% ~. O* C- J3 I$ x
Dolby Digital Audio             Telugu          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps, K- V; P- Q& o
Dolby Digital Audio             Thai            448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
0 ?" v9 Q) y- T$ ADolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps / Dolby Surround
9 @$ Z/ u) _( g! g+ q! ^Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps% B9 X: V  L  s/ b" l
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps$ i6 J8 ^4 A3 P
Dolby Digital Audio             English         224 kbps        2.0 / 48 kHz / 224 kbps) B& G% h4 E$ C, ?

3 ?: g3 n/ Y  R" Q! t# eSUBTITLES:
' ]- b' q% H5 v  N$ y. Z  F- g- }2 {) j. L  g
Codec                           Language        Bitrate         Description     
; t; P5 i) v( D% D. K8 W: d-----                           --------        -------         -----------     0 @0 U* N4 r- i
Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      . f' l2 ], x7 R; _: Z: Q: R
Presentation Graphics           English         0.000 kbps                      1 a+ }; c# c' V" M% P$ `
Presentation Graphics           Chinese         0.000 kbps                     
. Z9 J9 t; ~# _" _7 Q* ePresentation Graphics           Chinese         0.000 kbps
                      ; P+ z8 l3 j9 W' F
Presentation Graphics           Hindi           0.000 kbps                      8 U! P: w3 x. g( g$ J
Presentation Graphics           Indonesian      0.000 kbps                     
5 X, ^$ A; |2 C: O3 E* `Presentation Graphics           Korean          0.000 kbps                     
0 J) J5 Q. U% PPresentation Graphics           Korean          0.000 kbps                     
8 \7 H; q4 P& S0 m- d# M* k2 [Presentation Graphics           Korean          0.000 kbps                     
) {. f- N% `6 {% m6 s  ]! ?# h, n3 K! CPresentation Graphics           Korean          0.000 kbps                      * }2 f! C; D; ~% w* j; O
Presentation Graphics           Malay           0.000 kbps                      $ t" R" J$ j. I& p2 y( V) a
Presentation Graphics           Tamil           0.000 kbps                      ' p9 v5 z6 r' T+ e/ L& P, D
Presentation Graphics           Telugu          0.000 kbps                      + _: `- f$ Y( S8 D
Presentation Graphics           Thai            0.000 kbps

  A( i  U$ y% B. X& i- |% ~" t+ _. X
8 C  M7 f& {( Q! _+ y( ?; C# F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
最近访问 头像模式 列表模式
HD一条街,身边的一条街。
ele_hoe0612 该用户已被删除
发表于 2014-11-11 01:03:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2014-11-11 07:41:27 | 显示全部楼层
影视资源尽在HD一条街中, 哦也!
HD一条街,身边的一条街。
头像被屏蔽
发表于 2014-11-11 08:22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
cqchc1985 该用户已被删除
发表于 2014-11-11 17:32:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2014-11-11 19:32:07 | 显示全部楼层
这是一部永远都是那么壮观宏伟的影片!
HD一条街,身边的一条街。
pukcip 该用户已被删除
发表于 2014-11-13 00:15:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
发表于 2014-11-13 20:59:37 | 显示全部楼层
经典之作!收藏了!
HD一条街,身边的一条街。
zippopo 该用户已被删除
发表于 2014-11-13 22:21:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
mr2 该用户已被删除
发表于 2014-11-14 16:58:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
HD一条街,身边的一条街。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

手机版|小黑屋|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2017-2-25 17:08

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表