HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 87|回复: 22

[演唱会] 张学友醒着做梦音乐会 [DTS-HD MA5.1+FLAC2.0+DD5.1][简繁中字][选曲章节]Jacky.Cheung.Wake.Up.Dreaming.Concert.2018.BluRay.1080p.x264.DTS-HD.MA5.1.3Audios-CMCT 13G

[复制链接]
发表于 2019-1-3 15:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用8 g; c2 N3 \+ G9 [
- R4 z5 A8 F: E
本作相关:
' Q' Q7 N- a' ]3 m3 d1. 视频:QTGMC处理MBAFF;
% e5 e. U( B& _4 A3. 音频:直封原盘自带三音轨(次时代DTS-HD MA5.1+PCM无损转制FLAC2.0+DD5.1-640kbps,均为原声,无Karaoke)/ p8 V* K  ~' f: n% _2 ]9 z* N
4. 字幕:提取原盘自带简体中字,OCR并完成校对,追加CMCT特效;5 t3 ?" w# J2 u; H* ?0 g
5. 其他:
# [  [5 e4 [  N& i4 l①增加完整选取章节;
2 z5 C5 B. D$ Y( o5 a5 Q②推荐使用potplayer播放,不勾选字幕柔化输出6 a; p# O' b' l9 n% v; i' k4 z  V4 G

8 x& ]& M' _3 F% L2 V$ Y' L
. f+ j& R5 K* D/ d. |+ K) R
                               
登录/注册后可看大图

2 d) f2 _0 Y1 m% _3 }" E7 U$ ~% }7 l1 u; y. r) C: a

! J4 Q2 T5 B6 T( C※※※※※※※ 影片信息 ※※※※※※※1 E) N* R( i% s' N: [
. J# i; k3 q+ R: O
代码$ a1 T. a4 }! A

8 N; n) s2 ~3 S# g◎片 名 张学友醒着做梦音乐会
( B$ z6 [& z4 z9 ?- T◎译 名 Jacky Cheung Wake Up Dreaming Concert0 ?2 T8 O: C8 u* V9 Y
◎年 代 2018, a# H  Q  h( `+ |6 o. W% m
◎产 地 中国香港' g$ T8 p; J$ P& K
◎类 别 演唱会
2 X9 |) {5 g) O4 @5 S( x! L8 H◎语 言 粤语/国语
7 \$ e! S, c* e◎字 幕 中文
/ [( C( q- {, c; M4 [◎片 长 86分钟  Q+ U% F8 p; S; R
◎演 出 张学友
) ^4 B+ g# R, N  w7 v! d9 G+ h  |. n9 t& N9 Q0 I
◎简 介
$ p3 O* ^& q* Q/ _1 \. I; D- I9 o( i
7 s4 z( z! c3 a8 J6 M5 @& P 2014年底当推出国语专辑《醒着做梦》后,歌神张学友亦于2015年5月24日在北京国家奥林匹克体育中心体育馆举行一场小型《醒着做梦》音乐会。是次音乐会只招待8000人,同时进行网络直播获得超过5千万播放次数,现首度推出现场影像专辑。歌神除了大唱包括主打歌「用馀生去爱」在内的《醒着做梦》十首完整曲目,还演绎了他的私房歌单,如「在你身边」、「忘记你我做不到」、「吻别」以及电影和爵士乐的Medley。 2 j1 {" x1 R' ~, `" s8 d% _

! M$ S" }8 x/ k% E$ i3 F◎曲 目
$ t) n2 n3 y& j! W, Y6 C2 {. N; P3 B) \7 z: L; v
01. Film Song Medley-被遗忘的时光/新不了情/当爱已成往事
2 K/ S6 T; O, E3 j5 r  N7 T02. 用馀生去爱 " w. @5 f# L* T9 R* Z
03. 时间有泪 3 x: r& j- M8 n2 N; G% c
04. 不错 ; X! V. A) T6 f1 S5 ]
05. 来得及 7 a( Z0 X3 l6 |; ^7 w
06. 我爱上你
+ z9 A/ c* W  O/ q) C( N07. 我只想唱歌
; e+ ^& h- R& Z& m' q5 x+ e08. 白自在
3 l; E# x3 o2 Y" D4 _09. Jazz Medley- My Girl / Yesterday / New York New York
. Q. c; K, y7 A9 m$ }10. 你说的
( z8 O" C9 l* w' e+ _% v, W3 s3 e11. 控诉
( u9 g: W, N7 i4 Y# C2 q4 k  ?* f+ ]12. 我醒着做梦 2 j/ G( e' o  X! c
13. 在你身边
. z& F- e- ~- L3 N* h( |6 Z14. 慢慢 9 t' j2 l2 }* T3 u+ ^, i
15. 忘记你我做不到
$ Z2 p5 [6 w5 P* _# F, ?( }16. 吻别
/ t! v6 z+ B7 G* v) h6 A! f/ d* Z# V# v& w$ m

# A  ~( E, x% u' {: p: Q& {& b, Q4 E& T$ X
  n% d2 W4 A  f. H, a6 p$ t6 Z
※※※※※※※ 资料参数 ※※※※※※※% m5 M$ J/ _, J( p9 N( a
/ i7 G. j7 c" y( h" f4 u) x* V9 M
3 H& X0 A! e) D) }
代码3 _+ c$ v  Z, o7 m: m  [8 {% `

$ J) S5 S( Q0 R9 p" S3 a2 U文件名:[张学友醒着做梦音乐会].Jacky.Cheung.Wake.Up.Dreaming.Concert.2018.BluRay.1080p.x264.DTS-HD.MA5.1.3Audios-CMCT.mkv. A% c, c. E1 `& h
日 期:2018-12-29% H8 ]. G1 i- l4 n5 @
体 积:13.00GB
' m! t( v4 I+ O  U/ {  K时 长:01:25:47
4 R  p, ?( I0 O7 u# W片 源:Jacky Cheung Wake Up Dreaming 2018 Bu-ray 1080i AVC DTS-HD MA 5.1-TTG
9 c! K+ G% p, M2 j# L# ?# p帧 率:29.970fps
! S) {3 v. t1 i) t! n参 数:me=umh subme=11
7 x3 C1 |$ q4 s) c8 K- w- f6 T分辨率:1920 x 1080 (16:9). H! Y/ z9 `2 b! o5 C
视 频:x264 @ 11.5 Mbps% j' i$ ]3 d/ b$ z
音 频:Chinese DTS-HD Master Audio 5.1: Q8 e- v' v, ?& T4 @1 {8 F; y
    Chinese FLAC 2.0
! s6 g5 H0 M. H+ B  Chinese DD5.1 640 Kbps
5 F- r* c+ u4 t, P8 v字 幕:简体ASS/繁体ASS/简体SRT
4 Q  M& t* @- C, V, E; Y1 z字幕源:BD-OCR
6 N% {$ l' l' f; J% y! |/ A压 制:小鱼@CMCT8 l9 Z  q$ `1 o7 B* |9 t+ Q$ v+ E6 l
调 校:小鱼@CMCT
9 y8 R* `" H$ }. E
5 N" l# p2 H$ Z
. e  O0 k1 n% M' ^' D& n( A1 g, i+ Q$ ?! H& T) l) N, O/ b( C4 g6 [3 U
" U9 c/ U' Z5 w2 G) j
, u( O% h/ @2 Q5 X
代码
: C+ {  L4 E  k5 {) C概要
# ?! Q9 I- N% }9 ^6 S0 o- y唯一ID                                     : 209308068488123892015630958922844323951 (0x9D7744860AA963E2A5E4505E3F5BC06F)& y- D( x9 k' I* a- ~
完整名称                                     : E:\Turbo95\Recoded\张学友醒着做梦音乐会.2018.1080p.简繁中字£CMCT小鱼\[张学友醒着做梦音乐会].Jacky.Cheung.Wake.Up.Dreaming.Concert.2018.BluRay.1080p.x264.DTS-HD.MA5.1.3Audios-CMCT.mkv8 o4 p) g+ [" R" T' f& [1 C& k
格式                                       : Matroska( V, q3 c: W5 k6 x
格式版本                                     : Version 4
* f% x6 w! D0 @. m文件大小                                     : 13.0 GiB! S% H3 }& A5 ?, @* F9 B
持续时间                                     : 1 小时 25 分3 G: x6 v  |2 S0 S8 @0 c. f/ q, k
混合码率模式                                   : 动态(VBR)
8 q  m: l0 l6 b, D平均混合码率                                   : 21.7 Mb/s1 }# i5 C, A4 h& ^
编码日期                                     : UTC 2018-12-29 13:17:378 I' `6 W4 z3 o+ n' k, r
编码程序                                     : mkvmerge v7.4.0 ('Circles') 32bit built on Dec 12 2014 12:10:09# f) ]2 B9 O) K* @
编码函数库                                    : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1: O; d. C" N, C( e: U: }
Attachments                              : 迷你繁启体.TTF / 迷你简启体.TTF0 D9 D# O' R8 j$ A  a2 J! b
( f+ ]& e% [$ _' N  ]
视频
' x, g& h, r: @5 M* Y" V% qID                                       : 1$ E2 M& Z6 q/ F, o0 x5 ?  F
格式                                       : AVC( D( C9 z( e, e; i- Q
格式/信息                                    : Advanced Video Codec
+ i# m- {4 I$ m( g格式概况                                     : [email protected]
" F# Z) m, M$ {# a4 [格式设置                                     : CABAC / 4 Ref Frames" S$ M. j  z- T% i! i
格式设置, CABAC                              : 是5 h/ ?: Q! v0 k
格式设置, 参考帧                                : 4 帧3 E8 W( A$ X! k: W7 m/ S6 M. y+ Q
编解码器ID                                   : V_MPEG4/ISO/AVC+ N7 R* o! b$ ?, Y2 ~- F0 z! q$ p
持续时间                                     : 1 小时 25 分
3 ?) F! l$ _3 a) a/ M码率                                       : 11.5 Mb/s6 w& ?% x9 `" z5 V0 C
宽度                                       : 1 920 像素3 r* d% r% E) z1 O2 K1 X$ b- l
高度                                       : 1 080 像素
8 {, O# c; x1 j8 ^画面比例                                     : 16:9
/ J8 }5 z/ l. e$ E# s帧率模式                                     : 恒定
8 S: a% c2 I+ g帧率                                       : 29.970 (30000/1001) 帧/秒
% B9 ]# D7 g. z8 Z色彩空间                                     : YUV# P" Q. ]3 y! a% Y
色度抽样                                     : 4:2:04 H" `- P3 o# R/ Q
位深                                       : 8 位4 @+ i( x" }1 C
扫描方式                                     : 逐行扫描. R! d2 s% y7 K3 o
数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.185, F. S" f% }0 U# W* E# ~! l
流大小                                      : 6.90 GiB (53%)
! e$ s, C7 d8 V5 n- k$ Z& H标题                                       : Encoded.by.小鱼@CMCT
) d1 t# o8 q! f* G编码函数库                                    : x264 core 157 r2935 545de2f$ ~3 f/ V1 v5 J0 A# r
编码设置                                     : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=300 / keyint_min=27 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11519 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.007 m9 h. v7 c  ]
Default                                  : 是# c  [5 s; r. `* Z
Forced                                   : 否. J5 ?0 G6 k9 l( z+ _# J

( A8 G( M6 n# L1 I' p+ L* c音频 #1, e- D( o( W7 _: j& q
ID                                       : 2
' f, x( Q+ o1 {! j. x格式                                       : DTS 96/24 XLL0 t4 D/ I* ^3 q! ]( \1 ?( t
格式/信息                                    : Digital Theater Systems
/ A9 i: b! T& K: `3 y格式名称                                     : DTS-HD Master Audio3 H0 m2 j- C  b; A
编解码器ID                                   : A_DTS: O: N/ L- G0 }  }2 W* H
持续时间                                     : 1 小时 25 分3 m/ _0 K/ f6 U7 c5 S
码率模式                                     : 动态(VBR)
! m/ k. d2 d) J5 }  A& P- |码率                                       : 6 760 kb/s
  V$ r0 m) t" J% U/ \& K# p声道                                       : 6 声道
" B; ^% s& X9 }1 QChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE' U5 Z: ~- W; m
采样率                                      : 96.0 kHz
- P9 C, V3 Q" D/ _" C) N2 }帧率                                       : 187.500 帧/秒 (512 SPF)
5 k+ t! p# U: L位深                                       : 24 位
) l1 L5 Z9 H, x/ d  @1 p7 G8 d压缩模式                                     : 无损  F1 K* s, h1 X2 }
流大小                                      : 4.05 GiB (31%)
+ a: e2 f9 X& u- ~! Y标题                                       : 原声.DTS-HD.MA5.1$ X' r: M+ ?3 l8 e( w) E
语言                                       : 中文 (Chinese)' }$ x# M; v6 V
Default                                  : 是! l; t6 x; d1 L1 |
Forced                                   : 否3 q2 u6 U3 |6 R6 T+ E: g4 b

6 L4 {' s7 o7 D5 j/ d3 Y7 r' F6 {音频 #2. \+ J$ q5 D3 k' F! L7 H; @' `
ID                                       : 3
4 j8 z$ s& P6 E9 L0 j- C格式                                       : FLAC
' X7 S& h9 ?- e# y" x格式/信息                                    : Free Lossless Audio Codec9 g, P3 {# S* i( A
编解码器ID                                   : A_FLAC
$ U4 W# s: p0 V持续时间                                     : 1 小时 25 分
0 [2 D" S* O5 |码率模式                                     : 动态(VBR)
9 ~2 v6 K" g* X' m9 i码率                                       : 2 752 kb/s( w: d0 k$ T4 W. o2 K3 i
声道                                       : 2 声道
( {: ]& n3 o1 U% Q$ R0 hChannel layout                           : L R5 o8 W' C  |/ g8 u! m1 g3 x
采样率                                      : 96.0 kHz1 `! o/ o9 W% A" b9 P2 b
帧率                                       : 23.438 帧/秒 (4096 SPF)( I" S# q: C) T% [" z
位深                                       : 24 位  [9 l/ Q8 ]3 |$ Q  q
压缩模式                                     : 无损" B. j' |( o% Z/ x0 j. X% R
流大小                                      : 1.65 GiB (13%)
. T' z+ A, a8 W标题                                       : 原声.FLAC2.0; T  H' L1 C/ r/ K5 v( E# ]! Z
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)5 N& d; R% E& X5 {
语言                                       : 中文 (Chinese)- n- \) `* d, O1 Q6 Y
Default                                  : 否9 G6 J6 ^0 T( ]9 ^8 J7 N/ `
Forced                                   : 否5 s3 Q. v  s8 I1 `9 }( T

7 y& F& ~; D6 h' s音频 #3
9 G; Y* L+ ]" ]+ ~; R% f" rID                                       : 4) n) Y% `% S, e) S' A; D9 c
格式                                       : AC-35 h" }; i% s; |0 j7 P
格式/信息                                    : Audio Coding 30 G. e+ q/ O. X7 i; m
格式名称                                     : Dolby Digital6 F6 ]! |) ?  d- C1 w  z
编解码器ID                                   : A_AC31 j  w0 D# H" q
持续时间                                     : 1 小时 25 分
( }& t6 }0 \, @5 R2 h6 f; S3 x码率模式                                     : 恒定(CBR), b3 n/ S4 p1 T) u5 a. b8 h
码率                                       : 640 kb/s
- S# X1 H3 l" ]9 L8 V. R声道                                       : 6 声道
! i  E5 @2 S* ?) X. ^' YChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs. r# e/ _: `  D, H+ F9 Z
采样率                                      : 48.0 kHz# d  Q+ o7 W( _. Y6 x0 b
帧率                                       : 31.250 帧/秒 (1536 SPF)" @* M) j3 O! M
位深                                       : 16 位& i9 C3 K! U/ a) J. p" S( _2 A
压缩模式                                     : 有损压缩% P9 Q1 i9 u7 H7 s& K4 x0 j
流大小                                      : 393 MiB (3%)
8 ?8 c" r: h  [0 h4 t标题                                       : 原声.DD5.1-640kbps
$ g+ h$ o7 ]7 {  ]% J1 K( _语言                                       : 中文 (Chinese)
4 Z0 l6 J/ J& h; T* c$ }9 y1 R" ~服务类别                                     : Complete Main% i9 X8 D- t2 s9 X& ]' ]8 a
Default                                  : 否
9 l# S- ~1 z  r' [5 p/ f& s1 dForced                                   : 否
2 [) O  m) G# e( ^+ Y' J
, b- }7 Z6 }! Q. I$ {7 j. g. u文本 #1
* _! e: ^9 S0 i8 ^6 CID                                       : 5! g6 a2 G5 B' M; [
格式                                       : ASS' i5 U2 q# p+ y
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS. d! ~* z% `, X, H8 I% y
编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha/ }$ ^' q7 h0 w; u' L- g
持续时间                                     : 1 小时 21 分+ h7 `7 u- z1 ]
码率                                       : 72 b/s
- Y2 m# P. ^  j5 I3 ?元素计数                                     : 569
: g9 J/ i; w/ c! K% ]压缩模式                                     : 无损
' e2 X. y3 H" N6 Q流大小                                      : 43.1 KiB (0%)
3 S8 D8 W- i8 d( Q# W/ }6 d0 D4 e标题                                       : 简体ASS
& q$ N% o! [. @6 o语言                                       : 中文 (Chinese)
+ X" d2 f1 A5 J" ]Default                                  : 是/ x8 q% Z! `$ j9 T' ~! h
Forced                                   : 否
. U: L; J) ^1 y; w% b+ L  w) L- p& j: i
文本 #2
4 g" J( Z- T3 ~: L+ v7 m! lID                                       : 60 ]; S2 s; Y5 S2 o7 ^* t& F
格式                                       : ASS9 X- ]/ j6 y; e2 U8 i
编解码器ID                                   : S_TEXT/ASS
' R; M( h+ H( C- j$ m% ~% Q8 D/ q编解码器ID/信息                                : Advanced Sub Station Alpha
$ [+ o2 {, }) v' ]9 A# I; B0 l3 j持续时间                                     : 1 小时 21 分
% w! r0 }& W$ r  g# |, @码率                                       : 72 b/s- U+ K( S. @; w; `
元素计数                                     : 569
# M9 @: [+ O' z8 |4 \% t( c0 I压缩模式                                     : 无损
0 I2 A# P3 Y) R' R流大小                                      : 43.1 KiB (0%)
8 A, s9 ]+ `" W' ^6 P标题                                       : 繁体ASS
0 ^* Z0 G/ J% @; i' Y语言                                       : 中文 (Chinese)$ R& N! q& X: A+ ^4 }, |4 ?
Default                                  : 否
0 B2 N: [7 I: ~/ X6 a& K+ }9 ?+ S  vForced                                   : 否; C/ ~) m2 S4 \+ r- A7 ~/ ^4 w

% u0 r% y& _3 ?3 d# b文本 #34 X1 S- e  O4 D1 \: y2 L
ID                                       : 7( u1 ^2 j* F$ }" K
格式                                       : UTF-8# ~9 A$ n& t- }8 p& @( d( F
编解码器ID                                   : S_TEXT/UTF8. r5 q" M" S* q" e5 q
编解码器ID/信息                                : UTF-8 Plain Text
6 x/ Y' ~% J1 r0 K. w持续时间                                     : 1 小时 21 分
3 ^7 M: n2 K5 s$ ~" q码率                                       : 28 b/s- U! }8 P8 m0 b4 E" G
元素计数                                     : 5695 A0 g6 f" d7 \) r  H& \$ N$ i
流大小                                      : 17.1 KiB (0%)8 f3 |2 o: U  E, `$ J. Z
标题                                       : 简体中字" v# p6 r1 r( s4 \
语言                                       : 中文 (Chinese)8 u' n$ ]# t/ E9 U
Default                                  : 否5 K3 k) u& D6 u: I0 x( h
Forced                                   : 否
; U9 g) o* B# X$ O# N% B6 L0 v% c: z1 ?+ M3 d
菜单
" h. D* }$ E6 F/ V8 }  X00:00:00.000                             : zh:01. Film Song Medley-被遗忘的时光/新不了情/当爱已成往事( S% ?' p* Z2 b; h6 b5 d1 w
00:12:24.009                             : zh:02. 用馀生去爱
) t2 B4 k1 H5 ^7 k* s00:16:33.192                             : zh:03. 时间有泪
2 z/ n( t5 n. L# g00:20:09.208                             : zh:04. 不错
7 w: w" @" ~$ P/ I& }$ h3 }+ n* K00:24:55.093                             : zh:05. 来得及
/ O5 R2 C" K% M1 O# V00:28:40.719                             : zh:06. 我爱上你
  v2 n' C. A9 A00:32:19.804                             : zh:07. 我只想唱歌
: \/ s( _& i8 j1 U3 b00:35:37.502                             : zh:08. 白自在' T" _2 ^- x5 c7 ]7 L6 `
00:39:49.653                             : zh:09. Jazz Medley- My Girl/Yesterday/New York New York
4 r3 X0 ]$ L. ]! m( J. l) B# b00:49:07.511                             : zh:10. 你说的
* q9 k0 g0 _6 x5 Y00:53:47.490                             : zh:11. 控诉/ ?$ F* m' o- U: e+ S
00:58:21.264                             : zh:12. 我醒着做梦/ t- I5 G- Z9 I7 g& F! g& ?
01:03:22.064                             : zh:13. 在你身边: L( J+ a8 W3 r. I4 r3 i6 V
01:06:59.815                             : zh:14. 慢慢
1 N* ^5 V/ C; ]5 h01:11:44.400                             : zh:15. 忘记你我做不到
$ ^  O/ G; e% _0 `0 V. ~01:17:04.453                             : zh:16. 吻别+ [: o8 W1 i' X$ s
6 v* t) Y8 H' v1 ?

+ s( Z4 m5 O6 M# t& `
; ]7 P, b% @1 i& n5 r" B' c4 Y4 x) \; E; E8 h
※※※※※※※ 截图信息 ※※※※※※※
) W" \6 d! I$ ^5 q8 e. v% ?+ S2 b( M# t; P6 a& E. E

' {0 [. @8 N, J; C                               
登录/注册后可看大图

7 u1 ?6 ?- ?, r/ B  p& E) n! p/ ^6 ]9 }2 E

1 d" U$ U1 S' @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2019-1-3 20:07:23 | 显示全部楼层
感谢分享高清演唱会
发表于 2019-1-3 22:34:21 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2019-1-4 03:42:38 | 显示全部楼层

7 i% u2 T# F1 H& Q$ u全部都是经典的曲目,值得收藏~~
发表于 2019-1-4 06:39:26 | 显示全部楼层
终于等到你了,谢谢楼主分享
发表于 2019-1-5 12:54:48 | 显示全部楼层
歌神作品定要拿下啊
发表于 2019-1-5 12:57:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,祝新年快乐
发表于 2019-1-5 15:48:35 | 显示全部楼层
谢谢转载CMCT的资源,我已经收藏
发表于 2019-1-6 09:20:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2019-1-6 12:46:15 | 显示全部楼层
很喜欢 多谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-1-16 15:44

快速回复 返回顶部 返回列表