HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 104|回复: 13

[演唱会] 泰勒·斯威夫特:“举世盛名”巡回演唱会[自带简繁中文字幕]Taylor.Swift.Reputation.Stadium.Tour.2018.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG 6.96G

[复制链接]
发表于 2018-12-31 21:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
. G2 l, u4 T* z9 {
                               
登录/注册后可看大图
  O4 d" f- R) \" i5 l7 b

7 D2 Y( z" T: J' D◎译 名 泰勒·斯威夫特:“举世盛名”巡回演唱会 / Taylor Swift: Reputation巡回演唱会(港) / Taylor Swift: Reputation巡演纪录片 / 泰勒·斯威夫特:“名誉”巡回演唱会 / 泰勒丝:举世盛名巡回演唱会(台); @$ N; W1 t5 x0 c
◎片 名 Taylor Swift: Reputation Stadium Tour
8 t/ H; L: |. \! R0 f◎年 代 2018- Q8 a- Y9 y- C  Q
◎产 地 美国2 d( C% d* E/ `& [# G& w% m
◎类 别 纪录片 / 音乐! L" \- }7 |6 }0 x1 `6 m; l
◎语 言 英语
0 Z/ ~! i2 @- _4 }! m◎上映日期 2018-12-31(美国)$ p  |/ s; w; x4 q; i0 G/ F
◎IMDb评分 10.0/10 from 8 users0 F. B5 y! c& S$ ~+ J, |+ c
◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt94268521 [, V% E; `4 D6 t# c8 D
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
4 N7 i/ N* O: C; K◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30402564/* @- a; T- a& F% p0 ?$ t
◎片 长 125分钟
" N$ M, n) N% N/ [* b◎导 演 保罗·达格代尔 Paul Dugdale
% A& Z6 B: V' b( ^◎主 演 泰勒·斯威夫特 Taylor Swift: q' x9 T% R- s1 {) j5 _( p8 X
9 _8 B# t/ B9 ?. I
, V( Y; J, i5 B! `, L
◎标 签 TaylorSwift | 演唱会 | Netflix | 音乐 | 纪录片 | 2018 | 美国 | taylor
' |# S6 r( s9 E- r, U
+ B  \9 r4 e3 K; Z◎简 介  5 p4 p  D$ K5 s; v2 R- l
8 \/ n" ~6 l8 p+ Y! X2 L) U
 您已读过头条,听过传闻,而现在她将用红唇唱出真相。泰勒·斯威夫特将赠予全世界观众近距离观赏“泰勒·斯威夫特的名誉体育场巡回演唱会”在美国最后一场表演的机会,该巡回演唱会是美国历史以来销售额最高的巡演,现在仅在 Netflix 上放映!这部传奇的演唱会电影将展示火焰特技、烟花、数个场景以及 63 英尺的眼镜蛇卡林。《泰勒·斯威夫特的名誉体育场巡回演唱会》将从 12 月 31 日起在 Netflix 上面向全球上线,您可以随处观看这场销售一空并囊括 6 万人的表演——无论是在家庭聚会上,东区的酒吧里,还是在沙发上和猫一起看。无论如何,这都将是一个最佳的新年夜计划。你准备好了吗?9 g* `) f, G. I/ Q
 1. Video# w1 q0 T+ Y& e% Q- Z' q; l) }
 2. ID : 1; m0 o& r. O% m$ K$ Q
 3. Format : AVC. V0 I; y: Z/ j7 R2 _' b
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  : A: z, t" x* P
 5. Format profile : [email protected]
  ( t4 l& G- m' N! g& ]  ?
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames" _( t9 |; `5 t; e3 B8 r, R; G- L
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ( P6 x) @/ A" ~! C
 8. Format settings, ReFrames : 3 frames
  . e8 D6 u2 Q/ z6 k- u+ q4 w
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC' M# f* A+ h: i+ Z& b
 10. Duration : 2 h 5 min
  ( m; M) }- t6 M4 ^/ v
 11. Bit rate mode : Variable' m$ l0 p. x+ Q( M. d( I, z% R
 12. Bit rate : 7 500 kb/s
  " A7 F: h! r0 F" N1 J; l- Z, y
 13. Maximum bit rate : 11.2 Mb/s! F0 \2 U3 m) z0 V$ s/ Z/ c% P
 14. Width : 1 920 pixels1 p7 F# U7 X  C7 f: D* V5 e) l! F
 15. Height : 1 080 pixels: ?' j+ S9 F- f; G+ v
 16. Display aspect ratio : 16:9
  ( T! k: T( h# y7 s
 17. Frame rate mode : Constant) c( |( {8 e6 h8 w8 v5 f. |5 o
 18. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS# Y$ c4 Y) Y8 S. j
 19. Color space : YUV, `$ c  b) L& _* i, c
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  ! Y; C$ g8 |9 B
 21. Bit depth : 8 bits
    b& l& O! o) D2 a$ _7 H; l3 L
 22. Scan type : Progressive  x- \# [) ]& L7 _" T) [) x' U
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.151% S/ c+ H' q' s  H) ~, c+ o
 24. Stream size : 6.56 GiB (94%)$ p6 j& \9 d5 Y7 q9 O
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e752283 |( o( ^5 q- Q1 `( u
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=48 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=11250 / vbv_bufsize=15000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.000 |. S. T+ W) u" p8 O+ g+ G) D/ i
 27. Default : Yes  y! u9 z  b! D0 }$ e( N2 N. [
 28. Forced : No8 `! w' A" |# R& J9 D

 29. 4 x' k' L" M5 T
 30. Audio; t9 C# `6 ^( ^) I3 u, ^
 31. ID : 2
  8 z% D+ b+ U2 t, y2 I. f; T: H# }9 s
 32. Format : E-AC-3 JOC
  " t1 H2 C6 }0 p7 t$ M8 T
 33. Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
  1 g! V* C7 @. M# h9 i) ?) N
 34. Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
  ( w( G' a7 w8 x) j
 35. Codec ID : A_EAC3
  ( Q6 k6 o9 u' ]3 x- ?  q
 36. Duration : 2 h 5 min
  . q( r$ _6 {8 m( ^* F. P
 37. Bit rate mode : Constant
  ( ~5 v2 `. R  b. M, @
 38. Bit rate : 448 kb/s/ u; G5 s- H4 P' }: o
 39. Channel(s) : 6 channels% w6 H1 }  I7 s  R$ C: U6 G& J% |+ A) w
 40. Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  " ]) k0 n9 f2 q% \
 41. Sampling rate : 48.0 kHz
  % ?- f" `# C+ v+ x8 S+ X
 42. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # S, d" K* K- Q! O
 43. Compression mode : Lossy( F- P( b7 \& }
 44. Stream size : 402 MiB (6%)) x/ o+ \) ~: z, f  c, y
 45. Title : English. E0 t* R8 u* o* y& d! y1 `
 46. Language : English& Z$ K7 G# A, C* P/ _
 47. Service kind : Complete Main
  2 r- d3 {6 o# C3 g
 48. Default : Yes* ~+ k$ s' D% Q( ~5 u+ `
 49. Forced : No
  " Y' g% L! _# H
 50. Complexity index : 162 g8 s+ c) N- ^" _- i: V
 51. Number of dynamic objects : 15
  % z9 `, B* M; ?' u+ ~2 q
 52. Bed channel count : 1 channel3 `, D) K2 @3 l$ P; y( f. X" ^; }' f
 53. Bed channel configuration : LFE
  . z* [# E+ q; h1 Q

 54. . g$ L/ K2 A8 A9 D8 o
 55. Text #1" F0 `1 j4 k8 R# p; Z
 56. ID : 3
  0 _3 u+ G0 ]/ L/ `8 }5 q$ G  ^0 i
 57. Format : UTF-8. l  @# I! D9 i! R$ H; D' A
 58. Codec ID : S_TEXT/UTF8/ A8 s) X' g& O2 m0 z6 S0 a- l& T
 59. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 O$ I4 l% I$ @  g' V9 _
 60. Duration : 2 h 5 min
  & V7 E7 @# Y& C3 d3 n
 61. Bit rate : 107 b/s
  3 A3 b  M" m) m' Z" N
 62. Count of elements : 2047) J1 m2 A5 ]  y' H9 j9 `; B
 63. Stream size : 98.8 KiB (0%)( M5 I3 q* F- O; I; c
 64. Title : SDH
  - i: H2 W% h) d- n8 }
 65. Language : English9 ?) s/ S. ]: u- E
 66. Default : No6 T8 W) Q2 o2 a$ k. P8 m& F. ~
 67. Forced : No
  ! A' [7 p7 \- `
 68. 0 E! h! ]+ k) x* G. t4 n) q
 69. Text #27 V3 x. h. ~" Z
 70. ID : 4
  , i& k+ }9 {. U3 n* q3 }: Z/ ^
 71. Format : UTF-8' Y( i; W# K; X
 72. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # h- `: T( X& e; S$ c% Z5 V
 73. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  9 w( l: b0 i0 z7 ]/ B! ~; R( A6 O
 74. Duration : 2 h 4 min* I1 o; ^" d$ ?. h6 ~' E* m' ^$ r) Y  `
 75. Bit rate : 27 b/s5 I/ H% d& H4 e+ G
 76. Count of elements : 463
  . M2 `5 `  R& m  a! g
 77. Stream size : 25.5 KiB (0%), F+ y& {* |& S3 d2 K& F* {; Y
 78. Language : Arabic: y( l' |" i5 D6 }: H" v) J2 Z2 E5 K+ X
 79. Default : No
  ; I0 x, U5 s) J: l, m
 80. Forced : No0 M" k* Y' |% q6 `
 81. ' C. a1 I$ P) T4 P6 ~
 82. Text #3. }' w7 @- p0 _# R2 s8 _
 83. ID : 5
  % I1 o) `& V3 A7 p% v1 W
 84. Format : UTF-8
  * D& v7 S9 {1 a# F( c' g
 85. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . S. E% A% `- U* q
 86. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 {7 V5 n3 z* s% y! S0 n9 u
 87. Duration : 2 h 4 min
  + |: A) y# Z9 {( N1 `
 88. Bit rate : 16 b/s
  1 _6 H4 I4 R9 g7 I
 89. Count of elements : 418& I7 s) ~- ^$ V
 90. Stream size : 14.6 KiB (0%)
  4 @# t/ Q1 k( B6 S* h' S; i
 91. Language : Danish
  / Y. W( |( |1 B% o2 [
 92. Default : No) a9 A# T! @$ t: W  t' z* z9 h9 o  d
 93. Forced : No
  . D# B- o1 n7 ^

 94. 4 @0 b7 g2 c+ [, l' |& H
 95. Text #4
  , m: Y9 F& m) t) ^6 v
 96. ID : 6  w4 h% t  M9 p& @7 m; t
 97. Format : UTF-84 D( J: ^2 {' f8 V
 98. Codec ID : S_TEXT/UTF8  ~+ \1 L& o- L0 j: o  W6 p
 99. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text! S( _; y' c9 ^% W, N
 100. Duration : 2 h 4 min1 @& Z3 t: P) `1 P# u! |; ^
 101. Bit rate : 18 b/s5 h; e; u7 f! A  u
 102. Count of elements : 4039 G& ?" _# J# i+ D+ t3 P; R
 103. Stream size : 16.7 KiB (0%)
  : l% |2 n2 K. L8 {) s+ i
 104. Language : German& J+ r- x+ x) f: T( p! U
 105. Default : No4 k) ]9 @1 D; P* T) M
 106. Forced : No
  & t- c9 p4 w' x% {3 U/ t

 107. . R, Q: ~: A* f* A
 108. Text #5
  * Y; H7 [9 z% z8 k  H& B
 109. ID : 7, g/ I1 t$ }# }: b" z
 110. Format : UTF-8
  9 z4 z+ H1 H+ h$ O2 t# o9 x
 111. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  + a- X3 k' Y. |+ ]0 L
 112. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 B& B* k, u6 @+ B  Q
 113. Duration : 2 h 4 min# l6 r. M; m, u( Z  V3 R" ^
 114. Bit rate : 29 b/s, W( e! @/ [' Z: z" p. d
 115. Count of elements : 4268 Z( P6 N  h& I) k# a
 116. Stream size : 27.1 KiB (0%)" [- i& W0 I! a% Y5 X
 117. Language : Greek; w( p6 `* h9 V& H/ v; |0 S  |
 118. Default : No
  & N- H$ R4 U3 {; S% c! s: \
 119. Forced : No
  - I0 P0 F* S) ^+ I. R7 ~) a" L8 U9 S
 120. % l7 X; }$ B' h
 121. Text #6
    t: }, _4 W  d" ], e' S
 122. ID : 8
  3 w" K& w2 m3 |
 123. Format : UTF-8& _  W( @. V/ r- R5 x9 _) A9 w
 124. Codec ID : S_TEXT/UTF8% K* d5 O8 p: _/ s' l3 l
 125. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - u* U' |1 d( P7 j0 Y
 126. Duration : 2 h 4 min
  - L+ n; g0 o# R1 t
 127. Bit rate : 17 b/s
  . V. ]/ `2 j6 U8 |, g) Z, H/ e; U- S
 128. Count of elements : 440! U+ P* F9 b: ^* d  r8 w4 T" J
 129. Stream size : 15.7 KiB (0%)
  1 V6 Q" W5 o. S7 ?! d$ L3 |" d" `$ H6 ]
 130. Language : Spanish+ p0 E  t0 x* N) k7 c: i3 U
 131. Default : No
  - [+ M+ M3 A/ M' F
 132. Forced : No
  7 V+ D5 a5 d; b. ^3 p
 133. 9 C5 L; |0 h5 k& z) G4 u
 134. Text #7
  ' a2 V: z: ^' p1 v7 P; j0 }
 135. ID : 9
    N: V! M+ T9 _
 136. Format : UTF-8
  # c3 g% c; G& W! R% V0 |  l
 137. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ v" z0 e/ L0 C+ ^- {0 t
 138. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  2 W5 X$ n9 q% F/ \  v: O3 t
 139. Duration : 2 h 4 min
  , C* p/ `8 ]1 H$ k
 140. Bit rate : 16 b/s
  & X  |6 C8 ?( o3 v* w5 p" P
 141. Count of elements : 465; O5 W/ j8 F7 x/ a) Q, {' G0 Q
 142. Stream size : 15.2 KiB (0%)
  . J  r! P3 h# U( H/ h, ^) D
 143. Title : European1 I9 i# I! E' l; E
 144. Language : Spanish( Y# F- W; l# S/ Z& y! l% J
 145. Default : No
  0 ~1 g( m6 B1 u1 V
 146. Forced : No
  $ g+ j2 F' u2 Q+ j$ [

 147. ; H7 B0 r: ]  W
 148. Text #8
  ( X& L! ?& q  k( @% k6 I  x2 {
 149. ID : 10% U0 m: `0 Y; l1 g, z
 150. Format : UTF-8
  0 k( J7 V* R+ k# f. ?" _
 151. Codec ID : S_TEXT/UTF82 |8 ^  A/ n3 S& c6 R# _
 152. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - c9 ]9 Z6 @$ W
 153. Duration : 2 h 4 min8 A( A  [  g2 p" U5 ~$ u
 154. Bit rate : 15 b/s
  " b+ [% h! S7 r# b9 k
 155. Count of elements : 316
  * N) z& c6 C4 S) h
 156. Stream size : 14.0 KiB (0%)
  , u8 ]+ {* c3 x1 w
 157. Language : Finnish- @. C$ o# x* c) E! d; n
 158. Default : No
  3 E+ p% O5 @, |% ^8 G0 S
 159. Forced : No3 J; f* e- a' w# C) z- U) I+ F- C
 160. - [6 }$ `0 O. x2 K1 ~3 h
 161. Text #9
  & q, ?( \. q  ^0 K
 162. ID : 11
  8 J0 g' ^) @" g
 163. Format : UTF-82 [- q) n& S( ^: R
 164. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . m6 ~6 _: x; j. }2 X3 o
 165. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 f- B5 N4 h/ o2 w: n7 B
 166. Duration : 2 h 4 min
  , p% e! _6 F9 \% r
 167. Bit rate : 17 b/s
  " y$ w) J/ j6 n. {" d# [- Y' u
 168. Count of elements : 464: r" R. v5 W9 {
 169. Stream size : 15.9 KiB (0%)6 F! D' w( [. X3 w  Z
 170. Language : French
  - h" K" d. q4 C
 171. Default : No& q! i' g( ^* x: H1 Y6 `) G1 T
 172. Forced : No* v) d# n' L5 O& D

 173. : G' c: k6 q1 X( m, t' q) a
 174. Text #10
  $ y4 o( k+ s* F8 d7 s4 Z
 175. ID : 12; I+ w& x; d0 N- N8 q7 h/ B* V
 176. Format : UTF-86 `6 ^. T2 e7 Q3 v3 b& a( C: z
 177. Codec ID : S_TEXT/UTF8( s5 o3 ~6 z& t: U% F1 I1 w" D
 178. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  & `1 V$ v9 l$ h+ T. R7 @
 179. Duration : 2 h 4 min
    E$ N/ t; D: ]) ]( ?/ L' [& t
 180. Bit rate : 26 b/s
  3 S2 f) L& O  x! R% d
 181. Count of elements : 463
  4 {; I' z& Y- g# h% u
 182. Stream size : 24.6 KiB (0%)
  ! L1 e* p: L0 s$ I7 t
 183. Language : Hebrew& f9 x: f6 b' ]
 184. Default : No/ P8 l- R* Q0 \7 b
 185. Forced : No
  & m9 r3 O3 a- t8 f  l  d/ |
 186. & b0 K4 o# D9 V4 F: C- v
 187. Text #11
  2 A( \% |0 O: O# J7 ^: j
 188. ID : 13# A( c0 |, m& e( k, V" w3 H  Q: M% [
 189. Format : UTF-8
  ' F  s: P, A" R6 Y2 T1 [
 190. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  " c2 r  l' ~6 e0 A- X+ l
 191. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text' `: Y7 w4 V' `1 O: Q/ J
 192. Duration : 2 h 4 min' z: y# T% T: T
 193. Bit rate : 16 b/s( L& A3 ]6 _! t
 194. Count of elements : 4155 X4 J4 D+ S, H6 o2 ?1 W0 C
 195. Stream size : 15.4 KiB (0%)
  : x6 e3 w* V$ L+ C
 196. Language : Indonesian
  . j4 g2 b, A! a. i
 197. Default : No1 a+ f5 w$ j; j1 p5 j; F5 x
 198. Forced : No2 J  X- J, p# Z# L' `0 H% B/ M3 I
 199. 2 A' y7 t0 q' l' n+ H  x0 Z4 }: [
 200. Text #127 L$ X( W; C: F4 X% G2 f
 201. ID : 14
  / F$ K# `! q  h+ N3 _2 B
 202. Format : UTF-83 e: `, X  t1 G/ m+ d: n8 Q
 203. Codec ID : S_TEXT/UTF8, W5 P: C) S4 u! T1 t( f# |
 204. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 @7 s# H/ Y% b/ G" L
 205. Duration : 2 h 4 min! r7 |* K: ]/ I3 `) r; L
 206. Bit rate : 15 b/s' u; L. C$ a- t% i
 207. Count of elements : 449% K1 U# m# s& \) t3 m3 p
 208. Stream size : 14.6 KiB (0%)) A( X/ h  N$ D& P' \0 v" M, K
 209. Language : Italian
  9 n4 g% V6 {( Y5 l4 }( n
 210. Default : No
  6 N$ V  ^" V3 V$ P
 211. Forced : No% {" h! m; \' N; W; A) ^  A$ N: E2 c
 212. ) p" p! g, b2 B2 ?9 H. H
 213. Text #13
  $ m( ]" B6 I8 f( G# M7 \
 214. ID : 15- ?2 W% l: [6 J, }' t9 S# X
 215. Format : UTF-81 J6 P  o8 p: K; t: S5 x6 t; d; d
 216. Codec ID : S_TEXT/UTF83 g& m% j# S- Z8 q1 {
 217. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ; a. n1 f& O6 S2 {
 218. Duration : 2 h 4 min
  , W' b6 v( q7 s
 219. Bit rate : 21 b/s
  3 C% R0 Y+ d- X2 g2 ]2 l' p8 u, ?5 y$ W9 f
 220. Count of elements : 430# q6 |9 ]% p; G, a6 L
 221. Stream size : 20.0 KiB (0%)
  + W; o  a2 q4 H6 S3 d
 222. Language : Japanese
  4 w3 }9 N- D; a; r5 p; T$ t
 223. Default : No
  8 D% r' r% h3 h
 224. Forced : No
  , ~6 R) F3 b/ Q& b& M+ f

 225. 8 |7 @0 p; `  ]; h! t, z
 226. Text #14
  ! N4 |! G1 O. v
 227. ID : 16
  6 J2 {) O: g# P2 ?/ `
 228. Format : UTF-8
  2 f& e% o- m$ G* J1 J
 229. Codec ID : S_TEXT/UTF8- ^. T! w$ H' \& J5 U1 I
 230. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 f. r/ U" \9 X! H1 U0 E1 g9 C
 231. Duration : 2 h 4 min5 I& W  p( _1 s0 R
 232. Bit rate : 18 b/s" q2 X& d. ?" t' y" A
 233. Count of elements : 4615 O  r4 @+ S# o% |
 234. Stream size : 17.0 KiB (0%)$ u- ?/ g3 Y; k  m7 U6 r
 235. Language : Korean
  ) m' g/ f4 O  [5 b' L6 v# p" d. [
 236. Default : No
  " w1 V1 J) K; M9 o) f
 237. Forced : No
  2 g0 b) I+ d9 t$ q
 238. . y3 W7 Q3 X. Q8 ]2 ]
 239. Text #15
  & j- m) v" Y, n
 240. ID : 171 p. K) M# }4 I/ Z/ C
 241. Format : UTF-8
  0 L' m; Z0 b/ L) n$ ~
 242. Codec ID : S_TEXT/UTF8+ p4 I2 `4 g! l
 243. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 }- Q# ^6 v9 d* E
 244. Duration : 2 h 4 min* A. a+ W6 d* w4 N! |
 245. Bit rate : 16 b/s- w: j2 c3 r  K
 246. Count of elements : 4023 M% f1 j* h" G& ]! U
 247. Stream size : 14.7 KiB (0%)
  8 x" O# G3 i6 `' Y: y  I
 248. Language : Norwegian Bokmal. m& ]) y" {& z% Q# Y& \' \
 249. Default : No+ n1 J$ N* ]3 Z2 K
 250. Forced : No
  4 `2 ]" X  b: |1 D. |7 }1 v! e
 251. : R/ H( e6 }# u* J' z  b$ H( _
 252. Text #16& \, f4 K! L8 _/ D! N1 G% n* l
 253. ID : 186 y$ _- R' D/ _* K. u
 254. Format : UTF-89 e/ X6 f4 o( d4 @% f
 255. Codec ID : S_TEXT/UTF89 D  v4 A9 ^) S+ D# _
 256. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  j3 \* v; k3 J7 y( b1 z1 V9 A
 257. Duration : 2 h 4 min
  5 Y3 Y! u- W" j& M, P/ G
 258. Bit rate : 14 b/s
  2 H1 g7 j6 a) G. e! V0 t3 W
 259. Count of elements : 392( I7 [) O+ ~# j+ Y. g% E8 b
 260. Stream size : 13.3 KiB (0%)# Z7 x" ~( f! b
 261. Language : Dutch
  1 u# `# @( O9 Y: q
 262. Default : No3 R; ~$ a  l8 s, ?  L+ l. Y
 263. Forced : No! s: a$ _! v4 f$ }5 v; L
 264. 0 M* q6 B: U0 D# r' r
 265. Text #17
  + b. b! k: V3 X2 Z0 ^
 266. ID : 19( @4 Y. i: L3 r, j" `: V' m; G
 267. Format : UTF-89 Y) c# e; ^1 h! R1 C1 B) V! x
 268. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 j+ Q. ^% }+ ~' y8 n  U
 269. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 g6 c  [2 A- s6 I7 I+ ]* q  w: `
 270. Duration : 2 h 4 min8 |" e; Q( _" Q' M3 `& r; ]  ~
 271. Bit rate : 15 b/s
  " D' b) \' i  e
 272. Count of elements : 3805 C6 V2 B3 R' K* S
 273. Stream size : 13.9 KiB (0%)
  & l4 H1 O  v: D5 t9 f
 274. Language : Polish* }+ ]0 H& l# _* D( a  l
 275. Default : No
  0 w$ o3 o# T2 H" D2 q; d) ]
 276. Forced : No
  1 Z& l5 A/ v0 v: Z1 {

 277. : ?* `2 Z+ Z1 Y
 278. Text #185 C0 B% f: z/ O
 279. ID : 20; b  S- H+ F0 l$ V
 280. Format : UTF-81 w5 i  ~6 v6 X- ]3 b; C
 281. Codec ID : S_TEXT/UTF8% T; G3 X4 j5 @2 e4 I& y- o0 `& G
 282. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 G; E$ p6 M! W9 ?8 g4 f+ r, E1 `
 283. Duration : 2 h 4 min
  * a) _# V, s' `; ?9 }. C3 P
 284. Bit rate : 17 b/s% p- o5 v9 a, }% v' s- p
 285. Count of elements : 4068 F6 e% R2 [' \( V. t
 286. Stream size : 16.1 KiB (0%)
  ( B( D7 B- e" O, Z
 287. Language : Portuguese
  ! r. f# @. e, M
 288. Default : No5 m3 s6 n# c! r* k6 J4 G
 289. Forced : No) a* @3 {1 _6 b# B2 O' f

 290. : n2 Y7 }- Z2 z; D7 k4 B% b
 291. Text #19# A! v! v  C5 A; P3 U' Y, }: s
 292. ID : 21
  : v5 L! i4 x2 S* t7 a  W0 T
 293. Format : UTF-8
  6 U; H, g, p- F3 K" J+ J
 294. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # `6 a1 l8 f7 `1 O) u4 N
 295. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text: a9 Z. M# _6 M7 j& {. P
 296. Duration : 2 h 4 min
  5 F) Q$ r8 p/ ~. M& N; q
 297. Bit rate : 14 b/s
  6 C2 i* q" z; r. a8 S' s8 u0 r
 298. Count of elements : 427
  ; a5 [! [: D  u. |* c
 299. Stream size : 13.7 KiB (0%)
  , [  C$ R( E& Q  i
 300. Title : Brazilian! v. ]* ]/ k& j! h9 d
 301. Language : Portuguese
  $ L+ W$ d% D" y7 ~( A) B& j9 g( j: c
 302. Default : No/ f+ h  o+ S3 i: _7 z# E; K
 303. Forced : No
  ! Y2 b; a. j7 o2 ?

 304. 8 a3 g/ J9 b9 T  U7 m3 B' h0 I
 305. Text #206 W5 Q; s6 |0 Y2 m3 u: H: Q
 306. ID : 229 C2 s( e3 C5 j2 a) L+ A
 307. Format : UTF-8
  $ H0 Q6 X; r9 _7 x+ u6 I3 Y) s+ O
 308. Codec ID : S_TEXT/UTF80 D' g* u8 K4 j4 |5 n% N* U+ n
 309. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 a( ^* h  W4 `: |3 C* P
 310. Duration : 2 h 4 min/ x5 t1 R6 \: V) d) q  S0 M  r
 311. Bit rate : 19 b/s
  4 Z  `8 U4 y7 C8 L- i( [# B
 312. Count of elements : 4308 F' u/ D5 q; V# N2 g: _6 w3 g
 313. Stream size : 17.8 KiB (0%)
  % x+ m/ b* B# ~; b! @2 m9 A
 314. Language : Romanian
  ' F4 e/ o; Q& C& i1 q# c) B2 _: ]: e
 315. Default : No* ]0 T4 A, h0 n5 M$ x: ]
 316. Forced : No' d" _2 g! ?9 E# a

 317. * _* M6 h# G3 j
 318. Text #217 M) P" K' g! [2 r: {+ |% N4 d8 _, r
 319. ID : 23
  3 l! ~, b$ p* b0 t. L
 320. Format : UTF-8; M5 |& V: W  N. K
 321. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 r' l. }8 r8 C$ c3 l( P
 322. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
    T5 X' ]) ?* \3 p
 323. Duration : 2 h 4 min
  / Y# W! ~8 r* E& B4 [& u
 324. Bit rate : 27 b/s/ O: w0 V8 P% i
 325. Count of elements : 470
  5 E6 F& e) Z" s+ l8 B
 326. Stream size : 24.9 KiB (0%)( t) C! i7 X" L1 K
 327. Language : Russian
  5 r+ \/ [; z( G' E% n7 I
 328. Default : No
  . J: ~' D( d/ `
 329. Forced : No
  2 _7 X1 S+ r( i. \" r9 C

 330. 0 \/ a, y9 N4 I
 331. Text #22* k' B5 E5 M" S# M  i
 332. ID : 24; Y1 P& f. S1 M, v" r" a
 333. Format : UTF-8' e- _9 n) ^& u0 D( p$ T' e" {( E
 334. Codec ID : S_TEXT/UTF86 g3 R; O4 k+ `$ M# j
 335. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ V- G. B/ p: D% T/ D
 336. Duration : 2 h 4 min. z9 q9 M% z7 ~; b0 f3 @; r
 337. Bit rate : 14 b/s: a& G7 z* s& [
 338. Count of elements : 371
  6 I, n/ t8 `, k7 J$ h0 e
 339. Stream size : 13.5 KiB (0%)
  : s1 N- y  M! e% d
 340. Language : Swedish
  & n8 \2 _( v1 g$ Y* o  ~* h
 341. Default : No
  " u7 y8 F% V: P" o  u4 s$ R; J2 E7 j
 342. Forced : No
  0 K3 |, N& M: r

 343. , O8 @6 {  `$ }/ G& w, T
 344. Text #23
  8 u5 w% e6 @. r5 i4 U* |- c
 345. ID : 25& t- Q5 t0 Z) Z5 t
 346. Format : UTF-8- |8 A* R- y& b8 [
 347. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # x# \& u" B* C( D1 p- Z
 348. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 L% L" T6 W4 g* t
 349. Duration : 2 h 4 min- Z' x6 A/ w8 k2 f8 g2 X3 z
 350. Bit rate : 46 b/s
  & m$ ^( Y6 i; H
 351. Count of elements : 467
  * X1 k" J% B/ Y% M3 k$ e8 ]
 352. Stream size : 42.3 KiB (0%)2 t- F- L& _6 g6 ]
 353. Language : Thai( \; t- p+ N! }" @! J
 354. Default : No
  + R: I+ d) i7 W* H3 o2 H$ e+ D# t" q
 355. Forced : No7 J. T, F9 t; s$ q- {

 356. " J& G- b' b* A9 |
 357. Text #24
  + w( _. f! w4 k/ ^2 z1 T
 358. ID : 265 v8 t( B' o. y- b- J1 X8 [6 _- e9 N
 359. Format : UTF-86 E1 x! {; k2 w
 360. Codec ID : S_TEXT/UTF8& l: x) q, l9 b
 361. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 ]7 T6 ^" Q1 v" C. k
 362. Duration : 2 h 4 min
  & g5 D$ W* b! a
 363. Bit rate : 16 b/s3 `* L" o6 n5 u) [3 Z
 364. Count of elements : 466& q6 E; ?- L: y
 365. Stream size : 15.5 KiB (0%)
  ! R# m! Z. ^: K( F; F! f* d
 366. Language : Turkish
  % @$ F7 ?/ ?- K! i/ c+ [
 367. Default : No
  - e8 D1 P, w/ x2 E9 g7 v; l% N8 W
 368. Forced : No5 l8 C* ]3 _# o- O' M! }$ H& H
 369. 0 I! y" U0 t& s' @3 `, g+ k: b; _
 370. Text #25
  8 ~- S2 I2 L% R8 G; h( e
 371. ID : 27
  : v5 a4 u" @7 J" m# t! R0 M
 372. Format : UTF-8
  7 W8 E2 X! P- t
 373. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ! a) @; |4 k! q. X+ f5 A. r
 374. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. R/ q; f. _2 A. V9 A: A6 p2 s
 375. Duration : 2 h 4 min
  ! |7 \7 \+ B' U& M
 376. Bit rate : 17 b/s
  ; [- g# h2 @7 u" E. B
 377. Count of elements : 466
  ' y% J8 M+ S1 S; [
 378. Stream size : 15.6 KiB (0%)
  1 U1 I* g) G  O% c
 379. Title : Simplified0 E( D4 H' o; d5 [
 380. Language : Chinese
    h7 v) f4 a0 n( x9 a# ?; T: ~
 381. Default : No1 _" M* F5 t0 l# }' k
 382. Forced : No
  5 u# W$ ?) }# r5 b0 \3 B+ t
 383. 0 B. J4 h1 H* [0 a  c1 v5 |
 384. Text #267 M. G! Y$ b1 B( {, n6 @
 385. ID : 28
  5 m8 ^' b. |! V0 c
 386. Format : UTF-8
  ' Y& [1 {) `, s$ C  S* q8 M0 I6 X
 387. Codec ID : S_TEXT/UTF8' Z2 j+ z6 D  U5 I2 l" U5 q
 388. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + G2 k! C& d& @! C/ o9 M" i
 389. Duration : 2 h 4 min
  9 _  k! B; v& b
 390. Bit rate : 16 b/s6 \+ M. K" p( K" l1 ?
 391. Count of elements : 468
  # r! h+ |& \7 G2 J
 392. Stream size : 15.5 KiB (0%)
  1 L! p, M$ h' u- e
 393. Title : Traditional
  0 }. u) T; N) h, A8 A+ ]% ~
 394. Language : Chinese8 ^) n3 ?% k9 p. T2 w
 395. Default : No0 r! Q! J/ I3 m8 Z
 396. Forced : No
复制代码

% d* Z9 p$ J; A& n4 y0 P! D
( a& K8 A  s- L
                               
登录/注册后可看大图
' c4 [7 C5 i6 K- W' p4 [
$ v2 \) A0 R* c# k; I, A
                               
登录/注册后可看大图

3 [: a; t5 L, R# v! ]7 n% [

9 ]- m" A+ w" w! |% f8 f* ]                               
登录/注册后可看大图
+ O+ `6 m7 B, o2 l; ?3 f6 X

1 l& Q, L* \" T9 z$ @$ z2 ~# B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-12-31 23:09:45 | 显示全部楼层
真是速度 谢谢
发表于 2019-1-1 00:20:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2019-1-1 03:24:16 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2019-1-1 07:45:12 | 显示全部楼层
感謝樓主熱心製作和分享高清资源!
发表于 2019-1-1 08:05:01 | 显示全部楼层
不错的节目,谢谢楼主新年提供
发表于 2019-1-1 08:56:42 | 显示全部楼层
新年快乐,感谢分享
发表于 2019-1-1 09:32:09 | 显示全部楼层
霉霉我喜欢,谢谢楼主分享
发表于 2019-1-1 11:01:28 | 显示全部楼层
最新的演唱會耶!真棒!謝謝分享!
发表于 2019-1-1 11:15:03 | 显示全部楼层
下来看看,感谢分享!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2019-1-16 21:07

快速回复 返回顶部 返回列表