HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 25|回复: 1

[1080P] 神圣游戏 第一季 Sacred.Games.S01.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-Mooi1990 12.99G

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

) A! p3 a0 D% v) J2 s. H7 p                               
登录/注册后可看大图
7 j. x# G2 W1 K5 v, L# Y

- E, T. D3 {4 I% F◎译 名 神圣游戏/神圣的游戏5 W" C/ }& p7 w$ V" a/ \3 V
◎片 名 Sacred Games6 Q- @9 Z, u( m  ]* l
◎年 代 2018/ g3 Z! w; L# \: Y" ?, c; z% B8 g7 _
◎产 地 美国' a& R- M' O$ x6 b% c
◎类 别 剧情4 T! }+ W' i. k9 K
◎上映日期 2018-07-06(美国)
" y* Y/ y4 A) G◎IMDb评分  9.4/10 from 9,426 users  m5 \- D* j5 m1 l# B# T) ~# j
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt6077448/
. U. @' e" |) Z6 T◎豆瓣评分 /10 from 0 users
3 j0 @1 Y& O+ V5 H$ S◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30180030/
! |6 X. u8 o4 s* i  B7 I◎集 数 8
9 k9 u5 o) g, ]* F3 N% q◎导 演 阿努拉格·卡施亚普 Anurag Kashyap / 维卡拉马迪亚·莫特文 Vikramaditya Motwane
4 k4 E* z5 \$ B; d0 }/ i◎主 演 赛义夫·阿里·汗 Saif Ali Khan
0 \3 [7 z0 P' z3 ]% H5 R   纳瓦祖丁·席迪圭 Nawazuddin Siddiqui0 s4 L3 O, M; z
   拉迪卡·艾普特 Radhika Apte. g. J7 G' }7 D7 r8 A! t. N
   阿努普瑞雅·戈恩卡 Anupriya Goenka& v0 E% v) ?0 v5 r6 n$ @$ K

- q$ L2 M# q/ P" y8 w5 e, b8 x◎简 介3 F8 V& J5 Q. u( O: \/ F& y% @( _

/ z+ d5 R( |1 M4 ~8 P, t# X. c* j Netflix打造的首部原创印度剧集《神圣的游戏》(Sacred Games)发布宣传视频,7月6日正式上线。该剧改编自Vikram Chandra所著同名惊悚小说,设定在孟买,警察Sartaj Singh获得了一个匿名线索,为他追捕犯罪头目Ganesh Gaitonde的行动提供了新思路,随着调查加深,幕后谜团渐渐浮出水面,有更大的游戏在等待着他。探讨了印度经济复兴背后的城市集团犯罪、腐败、政治和间谍活动的复杂网络。赛义夫·阿里·汗、纳瓦祖丁·席迪圭、拉迪卡·艾普特主演,阿努拉格·卡施亚普和维卡拉马迪亚·莫特文联合执导。
 1. Video
  . N' b" a4 ^% k- {" a0 r
 2. ID : 17 G5 Z; m, V5 I/ `2 y5 F% h8 d
 3. Format : AVC
  7 r' ~: g& ]$ h
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  $ a5 p" |4 [/ Z# f" A
 5. Format profile : [email protected]7 t* _+ ^# _! `$ ^5 r
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames* z2 ^+ O1 d& K# Y8 |
 7. Format settings, CABAC : Yes
  4 D) H' `- }$ N) @: ]7 |' g$ g; q
 8. Format settings, ReFrames : 3 frames
  - }: W# F& _) `6 l; J5 {; g
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC. n  b7 r) w) I, R/ q9 E
 10. Duration : 51 min 18 s  V6 a4 k9 B2 E1 l$ x
 11. Bit rate mode : Variable
  ) [' M: |1 v; W1 T+ q
 12. Bit rate : 5 110 kb/s. D( x0 Q/ n+ d" @( t( }* O
 13. Maximum bit rate : 7 665 kb/s/ p+ J, o! Q3 O" K. m3 E
 14. Width : 1 920 pixels6 W( B0 B& ^. T+ @% [
 15. Height : 1 080 pixels4 j+ W# Y. f! V% T- V: d& ]
 16. Display aspect ratio : 16:9; U/ F9 Q( I; k# u! @, a
 17. Frame rate mode : Constant
  ( Z6 ^6 @) {$ p' r# h
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  # O1 N! _  \1 P
 19. Color space : YUV/ W8 l* w) _$ X; M8 O' n
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  . W" }4 H. k# f: p; Q8 @
 21. Bit depth : 8 bits
  , Q- \) G# C  ~% H1 j* n) @
 22. Scan type : Progressive
  6 q- L1 r( h9 F* o
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.099) F4 O% X' D+ w. y
 24. Stream size : 1.81 GiB (87%)1 A) z* o  b, @" \/ h
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  # S! ?' [# ~' y) N
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=8 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=50 / keyint_min=26 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5110 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=7665 / vbv_bufsize=10220 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.004 h1 {$ |" f+ V8 m4 h
 27. Default : Yes
  * u2 N# d7 k' P3 ~1 j. b
 28. Forced : No  x6 e7 _3 [/ ~6 U
 29. 9 c& y. ^/ ]7 [: [* q
 30. Audio #1) N: Y$ e( v+ \- f5 S
 31. ID : 2
  ( C0 I. N; K# f" C3 ^( Y+ S2 h
 32. Format : AC-3( y/ f- M% W$ D# o" P( l1 G  R
 33. Format/Info : Audio Coding 3
  9 T2 Z7 E" S8 l9 j
 34. Codec ID : A_AC37 q* M( L1 R9 p
 35. Duration : 51 min 18 s- R3 Q/ H9 x8 L
 36. Bit rate mode : Constant
  $ n  g+ u7 Y& V8 l# ?
 37. Bit rate : 384 kb/s# V: @6 X7 |3 |) k/ m' Q
 38. Channel(s) : 6 channels, s4 q4 x% ~& X  D
 39. Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
  # O4 U& b. Q4 j; n
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  1 R) a5 q* t- C9 S& t+ U3 d
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): a5 P6 Z- c3 C, D- O
 42. Bit depth : 16 bits( ~. p; T" u9 U1 n, @" d* M2 K7 n
 43. Compression mode : Lossy
  # N5 S: n7 D' u. }8 B& F; C
 44. Stream size : 141 MiB (7%)' M3 v9 G0 M: n0 F: `: }' t
 45. Language : Hindi
  1 F- J6 x# }4 ]
 46. Service kind : Complete Main& w" z  N( W. Z3 l- l+ |/ L5 E
 47. Default : Yes
  % U$ D! ]# m  S$ Z
 48. Forced : No" l( Q# z& p- }; v) r) c$ V* R

 49. & I. ?) l3 b0 A, H! X0 L- e; C- Y+ H# r
 50. Audio #2, d. Z4 i% m/ a0 l* L
 51. ID : 3
  # I1 W- I- V! n' w( Y/ g
 52. Format : AC-3
  0 S( i7 _9 L  I
 53. Format/Info : Audio Coding 3
  : t/ h4 ^6 d1 P% B8 h7 f
 54. Codec ID : A_AC3
  , ^1 f7 ]- T' \: h( l
 55. Duration : 51 min 18 s# ?3 P7 k( L; {  |
 56. Bit rate mode : Constant# \1 x) o& O  e5 w! s. p' e
 57. Bit rate : 384 kb/s
  - ?% i# P6 f. v- }7 X" A# K
 58. Channel(s) : 6 channels4 N4 d* r3 ^; F
 59. Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
  ! C& V8 U. k/ g
 60. Sampling rate : 48.0 kHz
  0 C) N) \5 g+ f/ m8 b. S
 61. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  . G3 U' x+ K4 m
 62. Bit depth : 16 bits
  ) F6 {% ~3 m1 E
 63. Compression mode : Lossy# }6 h* @' a; s! n3 _
 64. Stream size : 141 MiB (7%)
  / e4 d5 q7 u0 _. ~" P# V( J
 65. Language : English
  ( S: u$ f3 @  B
 66. Service kind : Complete Main0 s- \! ~3 f/ ^: m4 I! C
 67. Default : No% X" L( [& B- \) L
 68. Forced : No
  / l# q: @' E# W/ l# @: ~8 S# G

 69. / h0 K) M" T9 e) _
 70. Text #1
  # L: h, [; C( n, p
 71. ID : 47 [5 E& c, y5 X& E' Z! [" x& z$ K
 72. Format : UTF-8$ _3 ?( G2 D7 p: B
 73. Codec ID : S_TEXT/UTF8- m2 G: k" Z& F9 F' c
 74. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. s9 j* g- |, }7 w, h+ S
 75. Duration : 46 min 7 s
  ) L* [# Q  `1 Q0 ~( ^+ _
 76. Bit rate : 2 b/s
  8 ]' T  X0 C6 ]: H2 Q* P4 r
 77. Count of elements : 28" D6 K4 ?/ |. e) u
 78. Stream size : 874 Bytes (0%)
  $ D9 I! \& Q0 P. U. J0 }
 79. Title : Forced/ Q" R% V, W4 A/ i
 80. Language : English* O$ X5 u% |! t5 @  f
 81. Default : Yes! ?9 y  i0 h! A, p8 `3 y2 S1 q' w! o
 82. Forced : Yes
  9 E0 t, S. r( \( d

 83. $ f  z6 l3 x3 x
 84. Text #2: v, a/ W6 O- D  r6 V
 85. ID : 5
  3 F1 E7 d/ |7 P: D  E5 n' g
 86. Format : UTF-84 @. Z+ Z- m) v) H% ~" i: y
 87. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  $ g2 _0 E$ j, o# g$ A9 @1 k2 K5 A
 88. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 c; s; g/ ~4 x& S
 89. Duration : 50 min 38 s
  6 o, X" p% m" H! w1 b! i- Z
 90. Bit rate : 42 b/s
  1 _. d* I3 e. }
 91. Count of elements : 450
  9 d, k1 i7 d" E5 x, \  V4 `. D
 92. Stream size : 15.8 KiB (0%)) H# C) n! L; s7 ~
 93. Title : English
  + R) K1 _9 ^' M  ^1 a2 C# m
 94. Language : English
  0 H# e8 Z; e7 U0 ]* X5 s% D
 95. Default : No
  ; Q7 k  b- N0 v* n, y
 96. Forced : No$ l# W) f7 {+ }% Z$ Q" }" E* ^

 97. : R$ H7 X- q5 t0 ~' f
 98. Text #35 |2 }( h: S, ^
 99. ID : 6
  * ~6 y0 C0 w' t7 v% h$ n
 100. Format : UTF-8+ j. x0 I: _8 d) y0 u0 V5 j' B1 f5 f
 101. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  1 U0 t6 ~% j* w3 g" q, h
 102. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  . s3 @( h! |5 i! l
 103. Duration : 50 min 34 s
  / l# W+ c/ n' d# G
 104. Bit rate : 47 b/s
  9 N6 D8 c4 R7 N3 k- m4 ^" Q" d; d' ~1 ~
 105. Count of elements : 483
  0 ~  W+ ?) q* N5 N: W. l& I
 106. Stream size : 17.6 KiB (0%)
  * R3 A0 _9 C& k7 E0 D
 107. Title : English CC' L0 C3 y# R! t& h: c
 108. Language : English
  3 R3 w1 W# l5 t
 109. Default : No" @) _" N% h' {& K( G& i- J
 110. Forced : No# {$ y7 G" Q3 m

 111. $ ~/ b* g( [! _" M$ D9 X
 112. Text #4+ X* P4 y8 q; ]8 ?$ e" e
 113. ID : 7
    y, J2 Y8 F5 W( C' \; o3 C
 114. Format : UTF-8( x: ]5 Z, h% F! x2 Q, F
 115. Codec ID : S_TEXT/UTF8) p5 W8 {4 L& I3 ~& R
 116. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % n! Z! B5 ~8 R3 v: g- I: p# b
 117. Duration : 50 min 34 s4 _8 B7 `7 {3 p1 ~
 118. Bit rate : 42 b/s
  6 G! H4 @$ f( U: i3 Z, {
 119. Count of elements : 462
  - F, Y: q+ F* E: S
 120. Stream size : 15.8 KiB (0%), }9 \' t/ O: {- D! ]
 121. Title : German
  ) q& V  C: l8 ^+ m9 W8 F
 122. Language : German0 Z( s; {9 I4 l; _2 B: H$ q- o
 123. Default : No
  , V5 E1 k# A/ E5 c
 124. Forced : No
  % D# F  o. b: y/ D$ f& a+ S
 125. 7 g) [* u, J( P2 [" t
 126. Text #55 @& p) }! T7 @+ I
 127. ID : 84 x% N! t' u6 L  s3 [. |; e
 128. Format : UTF-8
  6 F. }7 f/ I0 `3 T* k7 o
 129. Codec ID : S_TEXT/UTF8! e; G2 Y6 y. b) k2 a- u$ i: Y1 k
 130. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  - L5 o" `9 |" ~' u7 l' u9 X
 131. Duration : 50 min 34 s
  % |4 P" Z3 g5 j" o. F" K
 132. Bit rate : 42 b/s
  ; l! O1 l" N$ b' X
 133. Count of elements : 463. B1 `: p; V- k& m+ _: N" M; Z
 134. Stream size : 15.6 KiB (0%)
    |5 c9 _* B) w9 }8 s+ B- j
 135. Title : French
  . _$ T) H: N& R9 f3 [
 136. Language : French
  6 r% Q' _& I9 o" T
 137. Default : No4 K6 d2 I* x8 R
 138. Forced : No
  4 d5 j0 i7 A1 c! h
 139. " c* a( ?$ }' q( \
 140. Text #6
  " z& p  ~2 E# j# b, [$ F
 141. ID : 9
  9 w+ M. O. x6 W5 S
 142. Format : UTF-80 R& X3 }% h: Q, E0 W
 143. Codec ID : S_TEXT/UTF88 @2 o$ R: |0 B: `  l8 b7 i3 O
 144. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! ]* z* `- @1 y7 _
 145. Duration : 50 min 34 s
  1 X" H5 y$ c2 E
 146. Bit rate : 71 b/s+ O* _. T7 \& p. J
 147. Count of elements : 471
  ) v+ T3 b0 B+ A7 Z& X2 X+ e6 g
 148. Stream size : 26.4 KiB (0%)" b/ R* m% N4 O' g2 H
 149. Title : Russian$ v6 Y$ Q1 T# p3 L0 o+ X
 150. Default : No
  & d5 S) d2 D( r5 Z/ z
 151. Forced : No
  * w* a: F, X) U( p/ E2 z: y" W

 152. 7 Y8 y2 m# S+ {* T0 C/ [, m
 153. Text #7' M; Y$ `  a& r, ]
 154. ID : 10
  ) K0 P# A! e% [' ]3 x  e6 G. ]. y3 v
 155. Format : UTF-8
  7 f5 j2 i( G5 X( k+ f
 156. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ Z) Q" }3 G8 _$ Z1 Z- j
 157. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  " [# `) N  [/ |: P' c, T( n: a
 158. Duration : 50 min 34 s6 D  D: H% Q$ f% B# z- C8 e  `- e
 159. Bit rate : 40 b/s. O: a$ z/ _3 Y! [
 160. Count of elements : 470# j1 j, m- Y! G2 {8 o2 D2 n
 161. Stream size : 15.1 KiB (0%)
  0 w0 ~. b7 x; E. M0 r# f0 v+ Q
 162. Title : Turkish
  % U: f) q& Q; `% _, L, M+ e- Q' |# c
 163. Language : Turkish
  , o/ K5 T0 W; n* c$ h: J9 m
 164. Default : No
  6 ]  z: p; j8 \/ w0 k6 d, d. D
 165. Forced : No
复制代码

5 C  v* y3 p, g) E! r$ {% Z
9 H. O4 u9 Z6 Y7 B, u# T
) u- V8 T3 m  n. U9 c
1 z5 `+ n3 U0 z- O/ n9 I3 v
4 f/ \) _$ j7 c6 G4 S4 c( u. b% x6 ^) P9 E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
看介绍应该还不错,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-7-18 22:43

快速回复 返回顶部 返回列表