HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 189|回复: 9

[欧美] 纪录片:梦想之大:构建我们的世界[自带简繁中文字幕]Dream.Big.Engineering.Our.World.2017.1080p.NF.WEBRip.DD5.1.x264-monkee 2.22G

[复制链接]
发表于 2018-7-9 22:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

1 J! e1 \  u3 x0 G* ?                               
登录/注册后可看大图
: n; g' \; @+ s3 j
# O# `# G+ Z1 J% R5 s
◎译 名 梦想之大:构建我们的世界
$ R9 l5 q: w5 m. ]+ m! m◎片 名 Dream Big: Engineering Our World9 b! k. Q3 o8 x7 N- Q3 O7 Q
◎年 代 2017$ e, u6 C4 E0 z6 t6 n$ K
◎产 地 美国+ _/ F8 C/ [! F; m6 k
◎类 别 纪录片/短片
/ [8 P6 ]# `; o+ S' T: q◎上映日期 2017-02-17(美国)) {) G, z- G; c, Y7 D
◎IMDb评分  7.5/10 from 90 users
# \( E& {" E- M2 T, Q" U◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt6484086/3 @2 c' B- b) y0 S
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
/ D* p" u6 L/ h7 s2 T) Q# A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27185475/- G* J, W7 w3 Q
◎片 长 42分钟
  {: {  R# o# e% y) B" L0 K◎导 演 格雷戈·迈吉里弗雷 Greg MacGillivray9 b/ Z4 O! G% g
◎主 演 杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges+ _) e' r! `6 y8 L3 H
   Jeff Rojo/ h8 @9 [: e' g' w# g
   Christopher Studenka
$ W) h: V1 o8 \$ y7 s* s5 w, Z. q; g* h) w
◎简 介
6 O8 g* J4 {4 M2 L5 z2 Z/ f" y1 m+ g+ i9 n
 本片由奥斯卡金像奖得主杰夫·布里吉斯担任解说,是首部以工程为主题的IMAX巨幕电影,将会改变我们对于工程的认识。从古老的中国长城、世界最高的建筑到水下机器人、太阳能动力汽车和可持续发展的智慧城市,本片颂扬了所有工程奇迹背后的人类智慧,同时展现了工程师们为人类创造更美好生活的激情。
 1. Video
  ' @4 x6 K! S. V5 q
 2. ID : 10 |. L0 P2 F- h7 }
 3. Format : AVC
  7 z4 [/ ]- \! G9 f3 T4 w, t, h' O
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  # v7 e! ?" D# d/ t- D1 {7 a! D
 5. Format profile : [email protected]/ ]: t! P) B6 h& A- {+ m4 Q
 6. Format settings : CABAC / 3 Ref Frames0 @& _# t" [- T! _+ v* t7 c; e  K7 _
 7. Format settings, CABAC : Yes6 r1 N& q+ l' V" X" b2 x* N
 8. Format settings, ReFrames : 3 frames
  2 T: Z+ C0 ~4 K
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  7 P4 o7 S% X3 K+ f2 Q- S3 }  f
 10. Duration : 42 min 12 s& ?! _2 L8 C1 F* B" H- b
 11. Bit rate mode : Variable1 L/ V) o1 B) g, c( @5 q
 12. Bit rate : 7 150 kb/s8 a6 C8 T6 k0 R- j# Y
 13. Maximum bit rate : 10.7 Mb/s
  8 U& Y. \/ X4 Y$ r8 c; Y
 14. Width : 1 920 pixels1 b% R; C+ O+ e) Z& @( r# N
 15. Height : 1 080 pixels2 {7 U7 t- b2 Z+ T- J
 16. Display aspect ratio : 16:9; F2 W3 h, k  ?5 F4 B" U. Y9 _' d
 17. Frame rate mode : Constant
  5 h7 G- R- t* T9 Q; {* g! ~2 U+ g
 18. Frame rate : 24.000 FPS
  , I: p* O0 [# b$ ?. _- K
 19. Color space : YUV( A3 J% e6 X4 g2 ~( Y) y- l
 20. Chroma subsampling : 4:2:01 R6 q# U3 }% S( C1 {: j
 21. Bit depth : 8 bits
    K) C+ ^4 {2 N. T( G& d, E
 22. Scan type : Progressive1 d* J0 b. s1 q6 Y6 C# G
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.144
  7 [  S+ x8 s1 j, K% F2 _  u
 24. Stream size : 2.10 GiB (95%)& U/ O6 p  t/ \. m  p6 `5 p: C5 H
 25. Writing library : x264 core 148 r2715 7e75228
  , X- A7 U( X9 {* q+ H* S
 26. Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=48 / keyint_min=25 / scenecut=0 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=48 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7150 / ratetol=1.0 / qcomp=0.50 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=10725 / vbv_bufsize=14300 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  . x9 v$ `0 U- u: F' z4 ]
 27. Default : Yes6 c  o, _5 t- @$ O+ z/ r/ R# T
 28. Forced : No( }7 \, i- j3 Y4 z# m1 S
 29. 7 }; R7 M3 E( S" _/ Q6 B6 r
 30. Audio! e9 N" V7 x( `+ O# N8 H4 g! r% y
 31. ID : 20 h7 A$ N6 }" O- [
 32. Format : AC-3
  1 n+ d) [4 m- q+ t. a/ v; n
 33. Format/Info : Audio Coding 3" W( C9 ]* X3 a! h4 \2 R3 C7 L
 34. Codec ID : A_AC33 M6 [  D& U* S' z# ]* ]
 35. Duration : 42 min 13 s
  2 S, V  x5 [, j; u& }% C2 k1 h
 36. Bit rate mode : Constant2 M: Y4 T) D" v
 37. Bit rate : 384 kb/s
  ! p  T) l* l! c0 U/ B
 38. Channel(s) : 6 channels
  . I0 O2 B& ^/ Q8 H/ h6 A
 39. Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE0 ^+ ^. J2 x  Z( ]) l( V. n4 P
 40. Sampling rate : 48.0 kHz
  7 Z6 }! z8 q4 l
 41. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  5 {! s3 b+ {  a) O
 42. Bit depth : 16 bits, {4 j$ T+ l6 R
 43. Compression mode : Lossy9 T1 ^7 Q; ?+ d7 f
 44. Stream size : 116 MiB (5%)
  / O' C, k' i9 s# o/ Y3 i8 y5 M( \
 45. Title : English
  " q) v; c' ~% ~6 @* m8 T2 ?
 46. Language : English) u( a/ b1 ?9 `; \' H/ B
 47. Service kind : Complete Main) a2 @. e: t* q
 48. Default : Yes
  2 J6 ]% X7 g8 D8 I8 H
 49. Forced : No
  : k. v1 r# c- N0 k% w+ G

 50. ' q. y( h; T7 }! _' V: q
 51. Text #19 _9 n1 ?, y( y$ o- e
 52. ID : 3# b# M2 U2 n0 {$ J7 L) h
 53. Format : UTF-8( N  ^) Q- p" x& ^& I: n
 54. Codec ID : S_TEXT/UTF8" U# e; \4 k* X- c3 z) [/ c* c
 55. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ m5 m# F2 n9 w# W" z/ Q
 56. Duration : 40 min 53 s! L2 k6 h; U' X2 V2 M( K1 d
 57. Bit rate : 62 b/s& O  b8 j; _; O! _
 58. Count of elements : 4205 G8 `4 a: a6 ?- |( J' h: }
 59. Stream size : 18.8 KiB (0%)  |/ i( }+ U& \& Y; k$ {4 N
 60. Language : English! e$ i" A9 _, V  f, P* w
 61. Default : No
  7 `% F6 s% ^" n- O2 R* h$ ~
 62. Forced : No3 v0 P% c( E9 w' c
 63. # x% o! Z& R1 D0 u+ c. r
 64. Text #2
  . N  x, G  _/ {2 v* s% L1 m
 65. ID : 4
  5 V' ~8 s8 K! \& R3 a+ F
 66. Format : UTF-8
  2 U* g8 A6 q( U; }9 ^  o8 s6 O
 67. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ; k6 k; q; }. w1 T/ {/ `( s
 68. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text  ]- E' m. z. [5 K
 69. Duration : 41 min 5 s
  ' h) e7 m- `, K6 m) O9 [
 70. Bit rate : 69 b/s: J# I# o/ e) V
 71. Count of elements : 476  ~( p, o$ m' b+ k1 `: r
 72. Stream size : 21.0 KiB (0%)
  & k* H! G  Q7 E4 }& C
 73. Title : SDH
  8 h+ [+ H9 j* F$ J5 [
 74. Language : English3 o: u, J3 f! v  M& U
 75. Default : No
  $ ?1 c' P* p/ C7 P' N) }
 76. Forced : No
  , p8 H% F/ u. }  @% h3 l7 g, u: {

 77. 8 U6 ?4 r1 V4 T* W5 B
 78. Text #3
  * b* }4 h) h% x7 C7 D
 79. ID : 5& |: T6 a; A* \6 a/ w* Q
 80. Format : UTF-8
  " o# O) X: U5 ]- s$ G# W
 81. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - _8 M/ g- d. ], [/ Y9 ^
 82. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  0 {9 _4 d. p+ L# Z3 w' c3 B
 83. Duration : 40 min 53 s  }! D" `( a( n# J4 X2 |, q
 84. Bit rate : 102 b/s
  5 [1 T' n! e0 N8 ~8 d$ D
 85. Count of elements : 511! H  S; p  z/ Z" T* {
 86. Stream size : 30.5 KiB (0%)
  + p- t" L, X( [9 @
 87. Language : Arabic% l9 _% H0 i5 [
 88. Default : No! b! b2 a2 F% v/ M4 B( t3 e
 89. Forced : No0 `0 ~5 y" l3 }/ U" [+ n# W! g$ W
 90. 0 R' n1 q$ p/ j: q
 91. Text #45 Q2 e( m1 u% E! O' S4 ?
 92. ID : 6
  5 ]' F7 A5 L9 F# f$ M+ M# \$ u% O
 93. Format : UTF-8
  & v1 C- W: o! c$ ]& V: Y4 R
 94. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  , I: F  ~* {/ R, r- D
 95. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ( X; Q5 _5 ^8 I7 x1 Z
 96. Duration : 40 min 48 s
  . }. r5 k, C7 _' K
 97. Bit rate : 106 b/s" R) E. W) @) n6 c, ]/ `
 98. Count of elements : 419
  ( Q$ b+ ^6 r0 L
 99. Stream size : 32.0 KiB (0%)
  ) J! L8 G' z3 _0 P4 Y0 O. X
 100. Language : Bulgarian
  0 [0 y; o2 o# `" n% Q$ Y$ b2 a
 101. Default : No# o8 ^3 ]6 M' s- y
 102. Forced : No$ Q6 X" F3 m+ N9 b* {' U0 w

 103. ; Y) _: Q: _& i# h) f3 F
 104. Text #5. b) x  ?4 n7 f+ s* R  j) {
 105. ID : 7
  + |5 I" _0 s; T0 {7 k
 106. Format : UTF-8
  & m. M  }% i: H3 }' Y
 107. Codec ID : S_TEXT/UTF81 J+ l6 U" D5 e
 108. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, a& b) u: w0 J4 k( T8 f
 109. Duration : 40 min 53 s" C' ]( y/ I7 F. H! V$ [+ q
 110. Bit rate : 52 b/s
  & ?7 l; _3 |& x) K- g* w
 111. Count of elements : 423
  5 F9 e3 r; r8 _' o
 112. Stream size : 15.8 KiB (0%)
  6 s6 s6 b  Y5 O& P9 u$ W4 b
 113. Language : Danish( J$ j& S! P; q" J; Y
 114. Default : No
  ) o1 y- ^1 ]+ T4 d
 115. Forced : No1 w% A8 l, g: z, b. U

 116. ! {2 I% L3 D# Z& i
 117. Text #6
  9 Q* r3 P0 G/ W0 n' d7 B
 118. ID : 8& I, H# z5 E8 P/ X7 x
 119. Format : UTF-8
  2 l$ g! h7 j  `: L+ y+ Q6 D! h
 120. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  . M0 N% `+ R& i/ f8 `* Z: A8 A
 121. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& v1 \; `$ l- }5 `( w
 122. Duration : 40 min 53 s: ^: w2 W5 g/ O5 x: g( E+ v
 123. Bit rate : 57 b/s
  & T$ A6 Z# D" E( l9 n8 f, L1 I5 j
 124. Count of elements : 434
  * B7 O* B2 J  t8 @  o8 h
 125. Stream size : 17.3 KiB (0%)
  ! u' _, c$ w  ]
 126. Language : German
  # s2 W8 D2 A5 l4 C
 127. Default : No
  $ D/ a7 n- Z. f; o7 d
 128. Forced : No6 i# I  r( F8 j" Z6 n* \$ p% j3 w) ?% E

 129. % b* t+ n+ C$ c% ^
 130. Text #7# [2 O0 f6 ^2 P( Q! X% I
 131. ID : 95 J% W  e2 v- a1 Z! a" @
 132. Format : UTF-8# j! U7 C8 V, [7 I& |! H- ?# K# n
 133. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 y" K* G% S/ ]* m* U
 134. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + O5 m8 ?3 j4 d4 K7 O) v
 135. Duration : 40 min 53 s0 q5 ^4 h  w' w- U2 D3 f5 }8 k) ^. r
 136. Bit rate : 102 b/s
  , `" W" ]& D  Q7 M
 137. Count of elements : 432& p5 Z0 n% V0 T6 v* S! A
 138. Stream size : 30.6 KiB (0%)
  & c, r6 H2 M! `/ S
 139. Language : Greek
  - Y- d! S7 p. n# l  H" K
 140. Default : No, ], r1 A/ f. `7 e3 T
 141. Forced : No
  ) k6 R2 Z( M  I

 142. 2 v. s  i. I7 h1 r$ ?0 F& h) k  w
 143. Text #8
  8 b: ]! F- g: J' W  E
 144. ID : 10, j9 B" q* H1 y: I! Z$ j/ {
 145. Format : UTF-8
  ' R4 a- {- Z- i  o& F& l# Q
 146. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    k2 p5 s" l9 L! w! w$ l2 N
 147. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ! g0 R7 Q0 o; i7 }: }+ X1 @
 148. Duration : 40 min 53 s# F( g  c$ p5 A9 m# J. J( }
 149. Bit rate : 66 b/s
  & P6 \. M9 W+ `0 w$ U* s" ]3 p5 j
 150. Count of elements : 427# M8 t" D# p1 o5 I
 151. Stream size : 20.0 KiB (0%)8 Y1 {& Z" m# n( ^9 F9 V
 152. Language : Spanish
  , D; w( n% e9 g( e! ]# X! F
 153. Default : No
  7 N9 r- E, C2 C6 b7 k# ?
 154. Forced : No/ h4 x* Z. T8 P: ~. b, \4 ?6 g" s( b
 155. 0 r3 _6 G# N/ j# M* G1 |* P( `
 156. Text #9
  1 v" Y% W: Q4 L1 ?0 i. G  f* B
 157. ID : 11* F3 P4 O% W4 n  c) q) k, s' p
 158. Format : UTF-8
  : X* M' U1 Q' q; L5 Y6 e* b
 159. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  4 }5 q) a$ C' [4 |7 |! Y
 160. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  5 l4 F6 ~* q4 }0 _
 161. Duration : 40 min 53 s
    @! @: S$ H. m4 }7 U  Q, V4 y
 162. Bit rate : 66 b/s
  . y2 C# o8 d4 A) C. x
 163. Count of elements : 434
  $ h, K& H. o' C# h, [- Q
 164. Stream size : 20.0 KiB (0%)
  2 }# I) L4 b& L, z4 e, w8 m
 165. Title : European  N. X) H+ Z4 x5 y7 _
 166. Language : Spanish% j5 s( C) h! b+ K
 167. Default : No4 m6 V' }- H" S5 U
 168. Forced : No8 T. E5 c* i( M" n+ V9 `; H! k( J# q
 169. / f: b- T  h8 M0 _6 @5 P& S( g7 I: N
 170. Text #10" _4 [$ ~2 b" [
 171. ID : 12
  / e9 c. H2 V9 h, Q4 R
 172. Format : UTF-8$ ^) R, G. V' s6 i" @3 q! G
 173. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  5 W" F$ r) p' i  q1 p
 174. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text( N7 O2 [, E! }9 [4 a8 g
 175. Duration : 40 min 53 s1 V1 }, N$ s3 E8 J
 176. Bit rate : 53 b/s5 n9 S1 g' m+ ^9 k0 s5 Y8 i
 177. Count of elements : 426% F; t" R! w+ Q
 178. Stream size : 16.1 KiB (0%)
  , `  Q7 p2 I( x$ s5 W. p: y
 179. Language : Finnish
  3 d7 `& H% E! J
 180. Default : No
  4 H( @! ?- `- P% ~
 181. Forced : No7 }7 t/ f0 W7 Q& h' d
 182. 8 \* u" n) m4 ]! n) M8 J1 q' X1 j
 183. Text #110 k: g4 o' [8 B1 ]
 184. ID : 13  c. Y0 q- n2 D0 D- a7 J
 185. Format : UTF-8" {: Z" r( i2 f' g/ {
 186. Codec ID : S_TEXT/UTF88 A) J+ b& T. m% r9 Q
 187. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; |" l* W/ F7 `0 S1 i- B  K4 W
 188. Duration : 40 min 53 s, Z8 j0 ]. K; O
 189. Bit rate : 57 b/s
  3 K, d/ w' s# h& M/ h* \
 190. Count of elements : 428
  4 g- a9 X  u! B8 l. U$ H/ Z
 191. Stream size : 17.3 KiB (0%)- `: b$ ?7 ]+ U# h. g
 192. Language : French
  3 b  R: S# Z  `. n6 U
 193. Default : No
  ( l5 I% O# I7 ]  P- l8 O0 G
 194. Forced : No: l$ G0 e9 H2 g) C3 T: k

 195. : ~; {$ Z) i3 W
 196. Text #12# o) _. Z' Q' i
 197. ID : 147 P7 q1 J9 l% c, G+ x
 198. Format : UTF-8, u9 W  K9 Y3 g0 u0 F
 199. Codec ID : S_TEXT/UTF8; e/ T: Q' V% V. M' ~
 200. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  4 y( Q; B8 \$ S, C6 a; }) A
 201. Duration : 40 min 53 s
  $ u# ]1 d# m3 `% a
 202. Bit rate : 82 b/s
  6 o+ l) j, k6 p8 g# j
 203. Count of elements : 437" W% h5 B. H  ?4 o" @6 S
 204. Stream size : 24.7 KiB (0%)
  6 }  f) s0 e. u; q1 w
 205. Language : Hebrew8 V& B0 f# h; G) n) ]8 c7 [# R$ f
 206. Default : No
  9 t, T, R# x; k$ M0 b0 n! _
 207. Forced : No
  8 l# ~7 @+ E( E. ?

 208. ; v4 S  X# k& ^
 209. Text #13: Q. r% ]' Q  F9 u5 Z7 `, q' U  W
 210. ID : 15
  . M5 v# g+ K9 U8 U- A
 211. Format : UTF-86 L+ F. D+ w$ \' o4 `  ~3 t
 212. Codec ID : S_TEXT/UTF8
    N9 V8 S; Z, _: ~
 213. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  % F" U' d( t- U' U+ q' W  K
 214. Duration : 40 min 53 s$ O- I% M6 A* i; l# |
 215. Bit rate : 69 b/s3 s7 p- \$ J  a: x- R
 216. Count of elements : 431
  3 H8 c" {3 S" O+ Y6 u
 217. Stream size : 20.7 KiB (0%)/ o. k) g- {, U; U! F' Z
 218. Language : Italian
  0 W" L4 ^; Q" b& ?/ {, r3 C, v4 i
 219. Default : No) \, h0 D! |2 z3 x- ^- M- `
 220. Forced : No* e0 M! g5 t( X% e$ a

 221. 4 m1 h  m. s" u
 222. Text #14
  1 M2 f' I% ^( x2 O7 |5 p" D& k! J
 223. ID : 16
  4 Z" W# i; ?- A) G+ Y. S" A
 224. Format : UTF-8( r; g' T6 {5 f& A& y
 225. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  # T) k9 a& \# c/ Q
 226. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 P+ ]6 u$ o5 G* I
 227. Duration : 40 min 53 s
  1 C- e6 U5 c5 c  ^0 @$ W6 b
 228. Bit rate : 55 b/s' [6 W5 ?5 m. d5 S, y/ W1 ~) r
 229. Count of elements : 376
  9 b2 F7 I8 t9 f& c- P) v* ?
 230. Stream size : 16.6 KiB (0%)- Q+ t, X: r+ M3 o+ r
 231. Language : Japanese
  * U/ ^- Z' g4 h+ w3 ^/ x2 i, R* z
 232. Default : No
  & w) {; I2 B" {9 V. A4 R0 U7 }
 233. Forced : No
  4 J" I) K& A1 w- ^. |
 234. + }" W: W+ J; g( M. o. g
 235. Text #154 T0 @# a- U2 {5 i( v
 236. ID : 17
  * S1 R+ z4 H% N# i
 237. Format : UTF-8
  6 m" T) Z' K, s6 C, {7 a
 238. Codec ID : S_TEXT/UTF8# ~) k$ J( \/ e: @( y& V7 {/ I( i
 239. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text% k8 p" X6 Q+ c, _9 R& l1 H
 240. Duration : 40 min 53 s  B# k- W8 a: C4 m( d6 O
 241. Bit rate : 61 b/s7 g5 u% m  o* _, W( h
 242. Count of elements : 440
  ' X/ P: L+ \+ ]$ k3 I+ C, H: n: D7 i
 243. Stream size : 18.4 KiB (0%): Q9 {" [# q6 C- p
 244. Language : Korean
  4 }' x1 i. n  ~% ^8 k( x- B3 y
 245. Default : No( h4 x- C+ p/ T  {- t) Q
 246. Forced : No
  4 ~3 y9 Z3 y- [3 ?* Z

 247.   e& C- m. G( @' D$ i  c
 248. Text #16" f3 G/ n% W/ b( k, S- w
 249. ID : 18% R0 V% `& V( Q& U% w0 `' _
 250. Format : UTF-83 d+ K& [: r$ Z1 y$ u
 251. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  2 Y" y% p% w2 y; V/ a
 252. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ E, e" U  A" b
 253. Duration : 40 min 53 s
  8 I2 l# L- {$ Z$ j4 [' b- b
 254. Bit rate : 50 b/s3 N5 q6 o4 t+ B
 255. Count of elements : 4251 T' F0 V! L% J  C8 M5 X; u6 C
 256. Stream size : 15.1 KiB (0%)
  # J/ z( P! Q, P1 n5 ?! j! K2 h
 257. Language : Norwegian Bokmal
  6 L4 d7 C5 z/ F8 `6 F/ y8 j
 258. Default : No6 @' A" V9 o1 v) W
 259. Forced : No8 g; S% ~' P8 v% T% a: @
 260. ( D8 E: f/ o6 a. S$ ]
 261. Text #17
  9 q" j) G0 C& h! V" z# [
 262. ID : 19
  / a7 v0 }" g* t$ q; [: r3 X/ T
 263. Format : UTF-82 m" Y6 u& |/ a) C
 264. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  0 Y+ O+ |, L4 ?
 265. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  7 H! w- p3 y/ f- `( M; j% t+ J
 266. Duration : 40 min 53 s
  & A$ j( g$ O# F/ |: Z
 267. Bit rate : 55 b/s% [: u. w, `# T
 268. Count of elements : 416" `/ N5 J' ~6 |) W8 A
 269. Stream size : 16.5 KiB (0%)/ h6 P& @, ?( E/ W6 c1 k5 A
 270. Language : Dutch1 v, r. U8 @3 h: `: [
 271. Default : No
  - J" G* G9 o: V
 272. Forced : No" d- O# L% Z1 C, W9 r- p6 t
 273. $ _. e! K5 _. C  c5 y, V' @
 274. Text #18% _$ X5 ?; ?8 m, V/ i5 r$ u- |7 X
 275. ID : 20% N' ?! p6 S- Z6 ~7 @" X% f
 276. Format : UTF-8
  5 D' Q  O' y  w5 ]/ k
 277. Codec ID : S_TEXT/UTF8$ |: y" }' T; l
 278. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& W4 m9 C: C/ p* x& i* t
 279. Duration : 40 min 53 s
  ! I7 r1 i/ J  x& Y' B3 Q& _
 280. Bit rate : 64 b/s
  1 a$ {2 {0 w8 J) B" B
 281. Count of elements : 423
  - V) `% n6 J  s! B8 U9 R3 P$ i
 282. Stream size : 19.5 KiB (0%)
  7 \1 T1 k) o8 C2 r3 T# A
 283. Language : Polish
  " k* a( R& D, D( b& t, T
 284. Default : No
  , r9 O9 ^& V& \! A3 D
 285. Forced : No* k( t' z7 U# G6 I1 E$ S! z

 286. ( M! \3 ?6 H! j$ N9 b
 287. Text #19/ a! W+ s) Y$ k/ a# g! E- u
 288. ID : 21
  ' ~4 H* ]& M* Z* \
 289. Format : UTF-86 f2 L; }7 W1 v0 b7 U9 j1 L, S
 290. Codec ID : S_TEXT/UTF8* I" J' z1 Y/ O3 o/ q
 291. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  8 y5 w& E% O+ T1 v6 V
 292. Duration : 40 min 53 s, ], X( H' y* Z3 D! `
 293. Bit rate : 68 b/s
  ) K1 ]5 @: D3 w6 @  s
 294. Count of elements : 428
  & {- H) Z  E" x5 P
 295. Stream size : 20.5 KiB (0%)
  6 A( P" c, G; ~) E, {! J
 296. Language : Portuguese2 A5 ?% o/ J- p: C3 G' h2 @
 297. Default : No( R5 b/ @) v+ `1 a) m1 ]
 298. Forced : No( N6 q( X5 W: |+ P- B7 R" f  h

 299. . A+ s: g  Q* n
 300. Text #20. _2 S, J4 f3 K6 g
 301. ID : 22' X9 F5 s6 S, V" u) P* g
 302. Format : UTF-8
  % O6 N  _0 P: f# ?+ v$ h
 303. Codec ID : S_TEXT/UTF83 x; n2 s1 d# t' O1 o
 304. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  , Z9 [% `4 M6 Z8 R
 305. Duration : 40 min 53 s  p* E2 J4 g2 A) [7 }2 E7 E
 306. Bit rate : 67 b/s
  7 s/ X! V2 i+ L0 E6 G) K$ n
 307. Count of elements : 426" L9 F+ Z9 L+ @' r4 U! X7 ?' @! b
 308. Stream size : 20.1 KiB (0%)
  ! j7 |2 P: @" ]& R6 Z. ?
 309. Title : Brazilian
  $ x+ E9 r# O8 |
 310. Language : Portuguese
  & T5 o3 o7 R5 C0 t* U) ]
 311. Default : No
  ) I; H; w$ k8 L% r+ |  @) H
 312. Forced : No
  4 P( A; l& e& G# y5 A5 E
 313. 9 n' h  q+ H" s; E  K
 314. Text #21
    H; k) c: o2 `/ X4 y
 315. ID : 23. s4 h( ^5 X) h8 d; {& P2 ~
 316. Format : UTF-8
  6 c- c9 H$ N( A; K
 317. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  ( |7 \; q% y6 J( m" p5 S
 318. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 b7 \' Q0 B8 \. h
 319. Duration : 40 min 53 s0 d. B7 o; e) \! [, T# ^3 R/ W& z  @
 320. Bit rate : 66 b/s
  ; I% I' W) G# i
 321. Count of elements : 4317 m+ K$ h9 W7 K! Y! ^, o* s
 322. Stream size : 19.9 KiB (0%)% \: X( s* U  G. D9 j" X
 323. Language : Romanian
  & A+ G& l- K! G: p
 324. Default : No& H5 [; z; K/ a. l) r# j9 F
 325. Forced : No
  1 a9 E2 c# [/ w* I

 326. 2 a( w* j, G0 l5 j( X+ e
 327. Text #22
  $ J  |* O+ W  m& Y# X  G+ a
 328. ID : 24
  1 z0 H. r3 e* ?( a5 `. A
 329. Format : UTF-8
  5 C6 w' f* l$ F& j
 330. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  9 z+ Q( ~& X0 \: i; T1 d
 331. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) D3 w! ^: ^% b) q2 a
 332. Duration : 40 min 53 s. H) q/ y+ f; P- [, r3 s
 333. Bit rate : 63 b/s
  % W, S4 n( w- b' `3 _
 334. Count of elements : 425* b$ y* [; T! O- A' [% b( d
 335. Stream size : 19.1 KiB (0%)3 V  Z" e3 p: T, z9 \
 336. Language : Swedish' u+ [; N: @5 \' m) w3 s
 337. Default : No
  ! y) c- O( J9 ^) z4 i! ~# o6 H6 N
 338. Forced : No
  3 ^5 I" d, T8 r1 l$ S& O: s

 339. ' z3 }& n5 p0 Y1 K( l4 p, y
 340. Text #23  I& F- t, f/ ]7 c+ ~
 341. ID : 258 W8 B) d, n+ B" D  V7 c
 342. Format : UTF-8
  . }* u3 F+ r; _' `% L/ U
 343. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  8 J4 \4 I) }1 y# N2 w3 X
 344. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ) Q$ i' D! ?! z3 b5 i0 A
 345. Duration : 40 min 52 s; H+ H2 c" n: S, _  U) k
 346. Bit rate : 153 b/s
  ( T# |, g( K3 R
 347. Count of elements : 523
    D3 N9 f+ h% Z6 z% b. y+ S
 348. Stream size : 45.9 KiB (0%)
  4 c$ B0 w( |7 L, h  w
 349. Language : Thai1 x) z0 H( N# e7 \" I$ D# B* h
 350. Default : No$ C9 R% {  h/ H# D3 M8 O% w  [7 V
 351. Forced : No5 Y+ n4 X9 S4 o+ ^! L

 352. 5 ~8 {4 D0 \* G6 a$ O" C; r+ ?
 353. Text #24
  " o: j! `. b7 m* [, `
 354. ID : 26
  ; o0 s% }, w3 W8 O) }6 l
 355. Format : UTF-8" Q9 q$ ^, l9 F' F9 b: r  z
 356. Codec ID : S_TEXT/UTF8; C" ?4 x! E" E, R/ C, |
 357. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; @: g8 t1 I- ~5 t8 F4 P
 358. Duration : 40 min 53 s8 y+ ]4 B* F+ ~' x/ P) o. S
 359. Bit rate : 68 b/s
  " y; p5 U2 k" e- c4 R1 F% x; s
 360. Count of elements : 430/ Y6 E0 T5 C- {8 G. q
 361. Stream size : 20.5 KiB (0%)
  + \, u2 z" c1 ?: |0 s. A5 N2 J
 362. Language : Turkish4 ^5 k7 `7 [) C/ G( ^! ^# n
 363. Default : No
  . ]3 l/ T) D. `. t
 364. Forced : No2 X- j1 [, Y: C: F, j0 g; r$ l

 365. 3 a0 r6 e2 k  i% ?
 366. Text #25% K$ r9 M! c! L
 367. ID : 27: {( @6 v/ B5 p$ M( [. k, k
 368. Format : UTF-8  ^7 ^0 p3 j9 G# v; c& |
 369. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  * @' m  k7 p% Y% D% B: l1 D
 370. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  + ^2 w! j* v& \4 J( U/ B% ]# s- P
 371. Duration : 40 min 53 s, |- ~& Q; t( t& }; x) g
 372. Bit rate : 46 b/s6 o9 d; K  }# G, f! f: `
 373. Count of elements : 434
  5 b, R+ x5 Y3 q  g2 Y/ W
 374. Stream size : 13.9 KiB (0%), u" e( C( L. t
 375. Title : Simplified0 r5 P, @0 g& N7 m) H5 O
 376. Language : Chinese
  ! W% ~% Q* r/ r8 c7 f! K  j
 377. Default : No
  4 L$ B% X3 J5 Y% E8 y
 378. Forced : No
  4 _# y$ A% K1 K( \# g! {  i
 379. 2 y* d% C1 C; {+ ~% ?  }
 380. Text #26
  1 `8 n5 ~8 ]! s% k4 U7 B
 381. ID : 28( D  m0 `; ]! Z! z+ a
 382. Format : UTF-8
  5 ^1 ~. C8 p- P0 w6 s, B% P' O7 _
 383. Codec ID : S_TEXT/UTF8" ]$ d; y0 ?/ G3 `6 f, U  i7 c3 S
 384. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text, @; V$ Q+ T# D+ u2 K9 c
 385. Duration : 40 min 53 s- d  W4 {- R1 j9 r. s- g
 386. Bit rate : 47 b/s
  ( R8 M. A) n8 i
 387. Count of elements : 429
  . N% `8 e% P6 K- R1 G
 388. Stream size : 14.2 KiB (0%)5 g" N3 o+ w2 X3 T8 h, T
 389. Title : Traditional
  . [. a1 v5 {. k+ ^. K
 390. Language : Chinese$ k, u1 v, m5 O5 E# J& Z
 391. Default : No
  ( l8 B* p6 B  |9 A: U
 392. Forced : No
复制代码
, j; }- z$ H* m4 W1 I: B
6 u$ k( x1 K! v% \3 M* o. u4 d
% C; i! F9 }, S4 O9 r2 o$ Y

, N+ R8 V0 T$ `/ @, H
5 @+ k/ p( n7 Y2 ^8 l8 W0 z7 O6 }- F! D% [' m0 {" K, a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-7-10 00:07:33 | 显示全部楼层
难得的IMAX纪录片
发表于 2018-7-10 08:39:26 | 显示全部楼层
再先進的科技,人的道德卻倒退,悲哀啊
发表于 2018-7-10 11:45:36 | 显示全部楼层
终于有不错的纪录片了
发表于 2018-7-15 01:11:16 | 显示全部楼层
这个必须下载
发表于 2018-7-17 18:07:10 | 显示全部楼层
这个必须下载; k! O& ?9 G( v" f
发表于 2018-7-30 20:59:39 | 显示全部楼层
辛苦晒!多謝分享!......
发表于 2018-8-10 02:15:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-8-22 20:56:41 | 显示全部楼层
谢谢分享资源
发表于 昨天 08:59 | 显示全部楼层
这个一定要下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-9-26 03:00

快速回复 返回顶部 返回列表