HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 33|回复: 3

[1080p] 恋恋风尘 Dust.In.The.Wind.1986.1080p.BluRay.x264-LCHD 7.94G

[复制链接]
发表于 2018-7-8 13:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

* [$ t, o7 j0 O0 A3 o" ?, ?4 B3 \4 [
◎译 名 恋恋风尘' G$ u+ T' W: O  e
◎片 名 戀戀風塵
: b: v  o) s$ k1 @◎年 代 19867 O+ q6 A7 E' ?5 X5 G1 `4 K
◎产 地 台湾
7 i* z; ^0 C1 @1 I7 U! K+ J◎类 别 剧情/爱情, K/ t; W3 _! f9 }
◎语 言 汉语普通话/粤语/闽南语
: P- b2 t3 r- e/ H: i# [; K◎上映日期 1986(台湾)/1987-09-13(多伦多电影节)/1987-10-15(香港)
9 O4 T; ~: j- d. Z% ~◎IMDb评分  7.8/10 from 1,663 users
- ^! m3 h* Q( J9 L4 J. v8 H◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0091406/, [3 A# i2 Y% B9 ~3 Q! `, E
◎豆瓣评分 8.5/10 from 39,627 users
7 E& n: I; n4 _6 y! ]& E# _& z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1292330// L9 h) o( b( p9 V
◎片 长 109分钟
9 T& R% ~& t( q6 \/ L◎导 演 侯孝贤 Hsiao-hsien Hou5 f+ M! x  }4 |# u  m- N
◎主 演 李天禄 Tianlu Li
+ x$ ]+ j* b. S' ]2 B: K, Y   辛树芬 Shufang Chen
- ^0 K+ n$ `: i2 j( f   王晶文 Jingwen Wang
7 B8 N1 j+ k# O' T8 `5 |; O; f3 D1 k   柯宇纶 Yue-Lin Ko
  o' ]( T1 F; Y/ H
7 y. V# V. E: [◎简 介& o/ t' c7 @' d
- n. V0 V: M- A9 N1 J; J" ~% ]% W$ I
 初中毕业后,因家境不许,15岁的农村少年阿远(王晶文)放弃学业来台北做事,初尝人生的辛苦,却仍为自己的理想努力着。一年后,阿远青梅竹马的恋人阿云(辛树芬)也来到台北,了解到现实的台北同阿远信里所描述的,是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐,因为他们拥有彼此。
& K3 i4 {* U3 q- g: [$ [# r 阿远服兵役时,因为有每日抵达的书信,孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了,遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语,加上对未来怀有的恐慌,阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有,阿远也只能选择抑压。
 1. Video  x, @* w8 s  W; `
 2. ID : 1
  - r3 U- Q0 C# v3 y, x# t" T% k+ Y
 3. Format : AVC
  - R4 w4 _8 Z" N
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  ; |3 [$ R4 A6 P& x/ m- T5 T
 5. Format profile : [email protected]
  0 a0 U! K6 @3 U8 t- G, k" Y, \: y
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  1 [6 w+ l9 o- R( [3 A
 7. Format settings, CABAC : Yes( X+ A7 V, j; r' D1 `' \
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames) z( {3 M+ C2 l, T7 M: W+ Z/ g& `
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  " R# O0 W- Q; r# @* r9 X$ p
 10. Duration : 1 h 50 min1 _; h; J! H. o' y+ j/ [$ s
 11. Bit rate : 9 697 kb/s7 S6 c  T1 m& G3 E& K
 12. Width : 1 920 pixels3 x, p, M9 O/ q" X% v; M* G
 13. Height : 1 080 pixels! X$ L1 s7 e# n& B2 p
 14. Display aspect ratio : 16:93 t3 P0 f% j  o- e. V+ O6 F/ f
 15. Frame rate mode : Constant- \) ^+ ?' k, \9 U6 e; R' |
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
  $ r; Y) n, v8 a& I/ i. ?
 17. Color space : YUV. F6 D8 y+ @$ g+ {, T) \* r3 @
 18. Chroma subsampling : 4:2:0& U  q( D$ U; g9 W
 19. Bit depth : 8 bits3 D/ ~& _" @+ ^; V% Z. H4 u  N0 H% U
 20. Scan type : Progressive  N" t, K6 W; a4 _0 x
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.195
  7 Y' e8 a, b3 ^6 x+ N
 22. Stream size : 7.29 GiB (92%)6 P! S' Y1 \  `; u
 23. Writing library : x264 core 104 r1680 1a6fd47
  ) d! X' w6 o. B$ q$ c9 a  E
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9697 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none
  # b. U1 {' [7 J8 ?7 L4 R6 @# }
 25. Language : Chinese+ m. L* H& K% W4 L" {0 P0 u2 y" A# f
 26. Default : Yes
  . d3 Q/ {; x) X6 S7 P7 s' J7 A
 27. Forced : Yes
  / f3 V; s: O9 q, g

 28. , U# G$ k; T4 b7 q4 _
 29. Audio
  & u) n2 B" ^4 Y& ^5 i/ O  t- N
 30. ID : 28 a( k* b1 L# H7 A7 E; n3 p
 31. Format : AC-3
  4 W0 y/ |6 s$ n4 h( L! x
 32. Format/Info : Audio Coding 3
  3 J% ?, E$ U. a  ]4 [) z% ?$ |
 33. Codec ID : A_AC3% m5 ]% s4 M; n& `
 34. Duration : 1 h 50 min
  & a8 C5 ?) K1 A- ]* J9 ^$ P1 M. h
 35. Bit rate mode : Constant3 y: A" @- c( H8 M1 w
 36. Bit rate : 640 kb/s7 p9 F6 z9 k/ ]5 L8 b
 37. Channel(s) : 2 channels; m7 D0 N9 `4 a; ~
 38. Channel positions : Front: L R1 T5 g/ l& {' o* o4 M/ q7 L
 39. Sampling rate : 48.0 kHz
  - q. q% r5 N% k' g
 40. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)) A7 k; I' @  p, e( V, ~" l. f
 41. Bit depth : 16 bits
  ; F3 F3 X3 m; x% e
 42. Compression mode : Lossy- y; c$ [& Y1 {3 S8 ^
 43. Stream size : 504 MiB (6%)  `% z0 E6 t" ]& T3 u5 H1 ?6 u: a* a
 44. Language : Chinese
  9 k' u% T0 K  n, \
 45. Service kind : Complete Main
  % a& v0 y! w) h7 ], x& S$ U5 F- ]0 T
 46. Default : Yes, l8 ~) D! h5 N$ ~. g
 47. Forced : Yes6 t) ^9 s' |) p9 ]7 L/ i
 48. ; z8 c% n3 [; M
 49. Text
  4 I8 ]: h6 N8 _7 f" t) t! N- Y" }
 50. ID : 3
  & x# E0 N- C# q/ p
 51. Format : UTF-8
  ! R) b1 o3 |/ d
 52. Codec ID : S_TEXT/UTF8* x2 G/ k7 _2 a2 h
 53. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 W: g4 {; I, R! }; v; ?( s
 54. Language : English, A5 a. P4 w: x  r. z
 55. Default : Yes1 m+ ^% \4 p: K$ ]# j
 56. Forced : No
复制代码
+ `: x$ G* \# K0 T1 ^( D2 u
& }% a- U/ L  W! _: i" z

7 Z) K$ v6 H; _3 r: O3 V/ {/ g, r% {/ y) w1 ?  q$ C

3 A. Z0 j; a2 h- j# ?9 `9 O* M' R9 d  A  z; h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-7-8 19:06:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享这么好的版本
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
侯孝贤导演的作品,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-7-16 08:55

快速回复 返回顶部 返回列表