HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 220|回复: 4

[1080p] 恋恋风尘 Dust.In.The.Wind.1986.1080p.BluRay.x264-LCHD 7.94G

[复制链接]
发表于 2018-7-8 13:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 a/ B0 g0 C6 [3 ~) h
2 o+ P# L! Q7 ^: }9 S) n+ D
◎译 名 恋恋风尘, [! U  x" |  t
◎片 名 戀戀風塵1 z. {, G( X* I2 {: U
◎年 代 19865 w& W; [' G. i8 I6 _2 a2 ~+ Z
◎产 地 台湾
3 K% u# b7 n$ X( x◎类 别 剧情/爱情6 k3 x- c' b$ g+ ?* J7 ^+ c3 n
◎语 言 汉语普通话/粤语/闽南语
. f$ k, n0 W( b$ C3 }* b◎上映日期 1986(台湾)/1987-09-13(多伦多电影节)/1987-10-15(香港)6 [2 d  V% F0 f7 ~
◎IMDb评分  7.8/10 from 1,663 users" o% ?, V. U' L0 P$ J9 T" |
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0091406/
  f/ t  |2 c; M0 l& P5 ^◎豆瓣评分 8.5/10 from 39,627 users& f# u4 T3 f# x
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1292330/' G7 t7 H6 x& F
◎片 长 109分钟" ?0 h* f+ R* v, o6 ~
◎导 演 侯孝贤 Hsiao-hsien Hou7 ~& i# G" H  x. a& `
◎主 演 李天禄 Tianlu Li# C( W1 K9 \7 K# D
   辛树芬 Shufang Chen8 @: @( k9 @; ]4 X0 ?
   王晶文 Jingwen Wang  b6 c4 z1 w1 ^8 A
   柯宇纶 Yue-Lin Ko5 a* \+ |0 H; \9 G
$ R8 E6 G" S9 @# A% {
◎简 介
2 w( @3 t& E. T# t) O& K
3 d. U+ m) a6 [" s5 e3 l9 D1 v6 Y. ` 初中毕业后,因家境不许,15岁的农村少年阿远(王晶文)放弃学业来台北做事,初尝人生的辛苦,却仍为自己的理想努力着。一年后,阿远青梅竹马的恋人阿云(辛树芬)也来到台北,了解到现实的台北同阿远信里所描述的,是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐,因为他们拥有彼此。
8 Q1 u0 O1 @/ S1 q 阿远服兵役时,因为有每日抵达的书信,孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了,遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语,加上对未来怀有的恐慌,阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有,阿远也只能选择抑压。
 1. Video
  : z7 T# Y8 v6 f% ~
 2. ID : 1
  % A0 t$ P* q5 M4 W. f
 3. Format : AVC
  / d" l: L/ n3 Z! f% r3 J/ g1 t0 A! G
 4. Format/Info : Advanced Video Codec/ S: [  I! `  Q  P6 ~7 |% z
 5. Format profile : [email protected]
  3 g0 f4 _- f  r, q2 h
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
  ; P- o7 N* D: t3 M. O% m/ {
 7. Format settings, CABAC : Yes
  ) ?- Z/ U6 v/ f
 8. Format settings, ReFrames : 4 frames0 n" M. F8 S+ b3 {& m! \, {6 m
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 g- J4 I$ \, x1 ?' H" t# s
 10. Duration : 1 h 50 min
  % o0 u- |9 Y' F, d/ y; L/ V
 11. Bit rate : 9 697 kb/s+ E6 F+ X* H) }4 e# B
 12. Width : 1 920 pixels
  ; a. `- N8 i; I2 X: B
 13. Height : 1 080 pixels
  / p! L* m* E4 Q" l8 [  O
 14. Display aspect ratio : 16:9
  3 R" W  \) ~$ o' u5 s& x
 15. Frame rate mode : Constant
  0 W- _9 X/ F4 r6 l
 16. Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS9 {8 s5 ^6 X2 B: {3 X- R$ |
 17. Color space : YUV
  4 h: P; x( h" _. D# q9 T
 18. Chroma subsampling : 4:2:0
  / Y6 r6 \! F! S& ]% |
 19. Bit depth : 8 bits
  , x9 k. C1 x1 P) a/ W. p. `
 20. Scan type : Progressive0 E$ b) R" r0 g
 21. Bits/(Pixel*Frame) : 0.1953 ~0 h4 ^* V  ~: u- U1 p
 22. Stream size : 7.29 GiB (92%)" u- A) m4 l2 t$ l5 [2 \8 [
 23. Writing library : x264 core 104 r1680 1a6fd47
  ( I4 o  s! J7 |  A9 V4 V; E+ y) _
 24. Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9697 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none5 v# U3 Y# d5 y2 C
 25. Language : Chinese  Q+ g$ k( v) |1 U
 26. Default : Yes
  & I0 @0 a' N7 i% e( v7 O
 27. Forced : Yes
  . J0 a3 `$ [8 [& w7 J
 28. 2 f+ o: E+ m, B: y* S3 E
 29. Audio; w4 A7 |* D/ r  a- y# e
 30. ID : 22 ]: H6 O* H- K; Z0 C/ Q/ O/ V
 31. Format : AC-3" `5 S* ]; w, J
 32. Format/Info : Audio Coding 30 Q8 K6 {7 U; p7 y$ o
 33. Codec ID : A_AC3
  ! F; a  N$ E5 `6 y) i
 34. Duration : 1 h 50 min# K% v* X( r! [9 T
 35. Bit rate mode : Constant
  5 G. d" d& W0 h3 A* n0 X* L
 36. Bit rate : 640 kb/s2 x/ C8 G3 [. d8 e1 d
 37. Channel(s) : 2 channels
  : u, N  g* D4 t4 C. ~0 ^6 {
 38. Channel positions : Front: L R
  , ]; j( s  f4 {- z: S
 39. Sampling rate : 48.0 kHz
  1 ]  k! l" c& _+ {6 V2 N  {
 40. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! M) o3 ~+ E% G: z; I
 41. Bit depth : 16 bits
  $ b& [4 p2 ^6 T! G. [9 Y
 42. Compression mode : Lossy
  3 _" S$ r+ G( a3 f3 K1 _" `4 i# X
 43. Stream size : 504 MiB (6%)
  6 G$ X0 O1 n- C  o
 44. Language : Chinese
  * W( h' w: k5 V/ i
 45. Service kind : Complete Main
  - U5 j0 {8 P6 K; ~) `" J1 l
 46. Default : Yes
  ( X! D. c! `; `0 s
 47. Forced : Yes
  , Z/ f7 E/ M, h! p$ {7 h

 48. 3 \2 y9 k- E8 x" Q3 @
 49. Text; K. o' r$ e+ A2 R$ F: i
 50. ID : 3
  3 K4 w/ {1 N$ H) h$ V
 51. Format : UTF-8
  ; k3 Y5 \0 [9 L& T% P
 52. Codec ID : S_TEXT/UTF8
  - a8 J- G- q: g2 r: l! X! z
 53. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text; q" X  I5 j" U" o1 Z$ Y. U
 54. Language : English5 ?: Y, t2 H, x1 D/ h; ?* Y
 55. Default : Yes9 Z7 T( r' m$ w& S7 u/ s3 q3 s
 56. Forced : No
复制代码
3 T2 ~2 \* ^- r( M1 V5 V

* F, J8 w4 v: L8 D( U2 w
! G3 A, l( M, o' ?, O" u3 m; P0 e: h: @! Q4 C
6 Z* i0 _( S8 j
1 J  U" D1 q. \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  捐助论坛可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2018-7-8 19:06:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享这么好的版本
发表于 2018-7-10 03:02:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-7-11 22:39:19 | 显示全部楼层
侯孝贤导演的作品,谢谢分享
发表于 2018-8-8 16:10:35 | 显示全部楼层
侯孝賢導演的作品,感謝分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2018-11-18 09:50

快速回复 返回顶部 返回列表