HD一条街论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 34|回复: 3

[720P] 韩剧:请回答1988[简繁中文字幕]Reply 1988 2015 BluRay 720p x264 DTS-HDChina 97G

[复制链接]
发表于 2018-5-15 22:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

                               
登录/注册后可看大图◎译 名 请回答1988/回应吧1988
◎片 名 응답하라 1988
◎年 代 2015
◎产 地 韩国
◎类 别 剧情/喜剧/爱情
◎语 言 韩语
◎上映日期 2015-11-06(韩国)
◎IMDb评分  8.6/10 from 806 users
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5182866/
◎豆瓣评分 9.6/10 from 206,574 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26302614/
◎集 数 20
◎片 长 90分钟
◎导 演 申源浩 Won-Ho Shin
◎编 剧 李有静 Woo-Jeong Lee
◎主 演 成东日 Dong-il Sung
   李日花 Il-hwa Lee
   罗美兰 Mi-ran Ra
   金成钧 Sung-Kyun Kim
   崔武成 Moo-seong Choi
   金善英 Sun-Young Kim
   柳慧英 Hye-yeong Ryoo
   李惠利 Hyeri Lee
   柳俊烈 Joon-Yeol Ryoo
   高庚杓 Kyung-pyo Go
   朴宝剑 Bo-Gum Park
   安在洪 Jae-hong Ahn
   李东辉 Dong-Hwi Lee
   崔胜元 Seung-won Choi
   金秀路 Su-ro Kim
   李美妍 Mi-yeon Lee
   金柱赫 Ju-hyuk Kim
   全美善 Mi-seon Jeon
   李世英 Se-yeong Lee
   金英玉 Young-ok Kim
   朴智允 Ji-Yoon Park
   李秀卿 Soo-kyung Lee
   金太勋 Tae-hoon Kim
   朴正民 Jeong-min Park
   高昌锡 Chang-Seok Ko

◎简 介

 《请回答1988》为韩国tvN自2015年10月30日起播出的金土连续剧,由《请回答1997》、《请回答1994》制作班底申元浩导演和李祐汀作家再度携手合作。此剧与以往将初恋作为重心的另两部同系列作品不同,将以家族关系和邻里感情作为剧情主轴。而且1988年也是香港电影的巅峰时期,张国荣、周润发等影星在韩国皆具有高知名度,因此也可能被列为剧情素材之一。

◎获奖情况

 第52届百想艺术大赏  2016
 电视类 最佳电视剧(提名)
 电视类 最佳导演 申源浩
 电视类 最佳女主角奖(提名) 罗美兰
 电视类 最佳新人男演员 柳俊烈
 电视类 最佳新人男演员(提名) 安在洪 / 李东辉
 电视类 最佳新人女演员(提名) 柳慧英 / 李惠利
 电视类 最佳剧本(提名) Woo-jung Lee
 电视类 最佳人气男演员(提名) 朴宝剑 / 柳俊烈
 电视类 最佳人气女演员(提名) 李惠利 / 罗美兰

 第2届豆瓣电影年度榜单  2015
 评分最高的韩剧
 1. Reply.1988.2015.BluRay.720p.x264.DTS-HDChina

 2. ----------MEDiA iNFO------------

 3. SOURCE TYPE.....: 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 2.0-Someone
 4. ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 4625~6470 Kbps
 5. FRAME RATE......: 23.976 fps
 6. AUDiO...........: Korean DTS 2.0 @ 1509 kbps
 7. RESOLUTiON......: 1280x 720
 8. CHAPTER.........: NO
 9. SUBTiTLE........: CHS , CHT
 10. ENCODER ........: FFlipped @ HDChina

 11. ----------X264 iNFO------------

 12. x264 [info]: frame I:1423  Avg QP:17.39  size:113553                                          
 13. x264 [info]: frame P:23482 Avg QP:18.13  size: 55102                                          
 14. x264 [info]: frame B:101544 Avg QP:18.74  size: 20871                                         
 15. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.7%  1.3%  3.2%  8.6% 13.8% 56.9%  7.4%  1.9%  4.0%  1.2%

 16. x264 [info]: frame I:1224  Avg QP:17.17  size:117813                                          
 17. x264 [info]: frame P:24473 Avg QP:17.93  size: 60976                                          
 18. x264 [info]: frame B:102526 Avg QP:18.56  size: 25066                                         
 19. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.8%  1.5%  4.1%  9.7% 13.8% 55.5%  6.4%  2.0%  4.1%  1.2%

 20. x264 [info]: frame I:1237  Avg QP:16.65  size:115342                                          
 21. x264 [info]: frame P:22877 Avg QP:17.53  size: 58775                                          
 22. x264 [info]: frame B:98502 Avg QP:18.17  size: 23228                                          
 23. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.7%  1.4%  3.4%  8.6% 11.4% 58.6%  7.3%  1.9%  3.9%  1.8%

 24. x264 [info]: frame I:1183  Avg QP:17.01  size:115567                                          
 25. x264 [info]: frame P:19917 Avg QP:17.74  size: 56607                                          
 26. x264 [info]: frame B:89118 Avg QP:18.30  size: 21476                                          
 27. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.6%  1.0%  2.6%  7.6% 12.6% 58.0%  8.0%  2.5%  4.3%  1.8%

 28. x264 [info]: frame I:1229  Avg QP:17.02  size:117925                                          
 29. x264 [info]: frame P:23995 Avg QP:17.71  size: 58714                                          
 30. x264 [info]: frame B:105569 Avg QP:18.39  size: 22995                                         
 31. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  1.1%  3.0%  8.3% 13.1% 58.1%  7.4%  2.1%  3.9%  1.5%

 32. x264 [info]: frame I:1150  Avg QP:16.80  size:115201                                          
 33. x264 [info]: frame P:21416 Avg QP:17.49  size: 60142                                          
 34. x264 [info]: frame B:95948 Avg QP:18.21  size: 24607                                          
 35. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.6%  0.9%  2.6%  7.2% 12.3% 58.5%  8.0%  2.3%  4.7%  1.9%

 36. x264 [info]: frame I:1343  Avg QP:16.85  size:118347                                          
 37. x264 [info]: frame P:24283 Avg QP:17.56  size: 59740                                          
 38. x264 [info]: frame B:111986 Avg QP:18.26  size: 25116                                         
 39. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  0.6%  2.0%  6.2% 11.4% 62.9%  7.5%  1.9%  4.7%  1.4%

 40. x264 [info]: frame I:1379  Avg QP:16.74  size:114878                                          
 41. x264 [info]: frame P:23205 Avg QP:17.39  size: 59348                                          
 42. x264 [info]: frame B:106957 Avg QP:18.13  size: 24215                                         
 43. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  0.6%  2.1%  6.1% 12.5% 61.1%  8.2%  2.0%  4.6%  1.4%

 44. x264 [info]: frame I:1351  Avg QP:16.50  size:119469                                          
 45. x264 [info]: frame P:25508 Avg QP:17.26  size: 62679                                          
 46. x264 [info]: frame B:115935 Avg QP:18.02  size: 26363                                         
 47. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.5%  0.9%  2.3%  5.9% 11.5% 61.3%  8.2%  1.8%  5.1%  1.5%

 48. x264 [info]: frame I:1256  Avg QP:16.77  size:118131                                          
 49. x264 [info]: frame P:21578 Avg QP:17.47  size: 59262                                          
 50. x264 [info]: frame B:100279 Avg QP:18.21  size: 25052                                         
 51. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  0.8%  2.0%  6.1% 11.1% 60.5%  8.3%  2.1%  6.1%  1.7%

 52. x264 [info]: frame I:1612  Avg QP:16.86  size:116804                                          
 53. x264 [info]: frame P:26626 Avg QP:17.56  size: 58487                                          
 54. x264 [info]: frame B:122097 Avg QP:18.21  size: 23211                                         
 55. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.5%  0.7%  2.0%  6.4% 12.1% 60.3%  8.6%  2.3%  4.6%  1.5%

 56. x264 [info]: frame I:1289  Avg QP:16.76  size:111160                                          
 57. x264 [info]: frame P:24429 Avg QP:17.37  size: 57687                                          
 58. x264 [info]: frame B:114139 Avg QP:18.17  size: 23983                                         
 59. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.3%  0.6%  1.8%  5.0% 11.2% 64.2%  7.8%  1.6%  5.1%  1.4%

 60. x264 [info]: frame I:1433  Avg QP:16.91  size:111820                                          
 61. x264 [info]: frame P:25771 Avg QP:17.64  size: 54740                                          
 62. x264 [info]: frame B:119582 Avg QP:18.37  size: 22003                                         
 63. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.3%  0.6%  2.0%  5.7% 12.2% 62.7%  8.0%  1.8%  4.5%  1.3%

 64. x264 [info]: frame I:1372  Avg QP:16.79  size:110054                                          
 65. x264 [info]: frame P:26869 Avg QP:17.52  size: 55958                                          
 66. x264 [info]: frame B:124185 Avg QP:18.24  size: 22639                                         
 67. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.3%  0.7%  2.1%  6.0% 10.8% 62.9%  7.6%  2.0%  4.9%  1.7%

 68. x264 [info]: frame I:1420  Avg QP:17.01  size:108605                                          
 69. x264 [info]: frame P:26051 Avg QP:17.83  size: 51855                                          
 70. x264 [info]: frame B:117900 Avg QP:18.39  size: 19204                                         
 71. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  0.8%  2.4%  6.7% 12.4% 61.3%  8.0%  1.8%  3.5%  1.6%

 72. x264 [info]: frame I:1454  Avg QP:17.05  size:108289                                          
 73. x264 [info]: frame P:27545 Avg QP:17.85  size: 51995                                          
 74. x264 [info]: frame B:125691 Avg QP:18.43  size: 19218                                         
 75. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  0.7%  2.4%  7.1% 13.1% 57.8%  8.3%  2.4%  4.8%  2.0%

 76. x264 [info]: frame I:1384  Avg QP:16.70  size:112564                                          
 77. x264 [info]: frame P:28105 Avg QP:17.58  size: 51469                                          
 78. x264 [info]: frame B:131830 Avg QP:18.19  size: 17725                                         
 79. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.2%  0.6%  2.1%  5.3% 10.4% 61.2%  8.9%  3.2%  5.1%  1.9%

 80. x264 [info]: frame I:1422  Avg QP:16.66  size:107237                                          
 81. x264 [info]: frame P:26092 Avg QP:17.52  size: 51091                                          
 82. x264 [info]: frame B:122037 Avg QP:18.12  size: 17379                                         
 83. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.4%  0.7%  2.1%  5.5% 10.9% 59.2%  9.2%  3.7%  5.4%  2.0%

 84. x264 [info]: frame I:1644  Avg QP:16.95  size:109101                                          
 85. x264 [info]: frame P:30803 Avg QP:17.70  size: 51681                                          
 86. x264 [info]: frame B:144476 Avg QP:18.28  size: 18498                                         
 87. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.2%  0.6%  1.9%  5.9% 11.6% 60.2%  8.9%  2.9%  5.1%  1.8%

 88. x264 [info]: frame I:1481  Avg QP:16.64  size:110346                                          
 89. x264 [info]: frame P:30375 Avg QP:17.56  size: 52660                                          
 90. x264 [info]: frame B:142515 Avg QP:18.16  size: 18833                                         
 91. x264 [info]: consecutive B-frames:  1.3%  0.7%  2.0%  5.2% 10.5% 60.0%  9.3%  3.0%  5.8%  2.3%
复制代码
郑重声明:
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!


百度网盘
购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 50 金币 才能浏览
发表于 2018-5-16 10:44:35 | 显示全部楼层
评分最高的韩剧,感谢楼主分享
发表于 2018-5-17 11:25:02 | 显示全部楼层
最高的韩剧,感谢楼主
发表于 2018-6-9 01:15:04 | 显示全部楼层
這雙門洞小巷裡的親情,友情,愛情值得讓人一再的回味
8 ~% c/ T1 ^* i" i+ M! ]( t謝謝版大分享那麼好的版本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|手机版|Archiver|有问题发邮件到admin#(换成@)hd1tj.org|微博|免责申明|HD一条街 |网站地图

GMT+8, 2018-7-23 10:17

快速回复 返回顶部 返回列表